Zaključek 3. Foto natečaja Mi v pokrajini 2022

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Foto natečaj je potekal tretje leto, v njem pa so sodelovali učenci, dijaki in študenti s 103 oddanimi fotografijami. Prejeli smo 51 fotografij iz osnovnih, 47 iz srednjih šol ter 5 fotografij študentov.

Ocenjevalna komisija je fotografije vrednotila po danih merilih, poleg kvalitete je bilo pomembno zlasti sporočilo fotografije ter sozvočje fotografije in naslova. Razglasitev najboljših fotografij je potekala 5. aprila 2022 v sklopu Noči geografije in bila izvedena na daljavo.

Čestitke vsem nagrajenim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem. Obenem zahvala vsem sodelujočim (fotografom in mentorjem) za prispevek h geografskemu opazovanju in raziskovanju.

Zahvala tudi institucijam (Oddelek za geografijo, FF, Univerza v Ljubljani; založba Mladinska knjiga; Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU), ki so prispevale lepe in kvalitetne knjižne nagrade.

Nagrajene fotografije so naslednje:

Osnovna šola:

  1. mesto – „Poslušajmo naravo, nazaj na pot zavijmo pravo“ Lukas Gumilar, 7. razred, OŠ II Murska Sobota, mentorica Marinela Pap.
  2. mesto – „Cesta, ki vodi skozi zimski gozd“ Sandi Vidmar, 8. razred, OŠ Črni Vrh nad Idrijo, mentorica Barbara Milavec.
  3. mesto – „Pogled v jesen“ Neža Godec, 7. razred, OŠ Šmartno pri Litiji, mentorica Brigita Lindič.

Srednja šola:

  1. mesto – „Ratitovec – In vendar se vrti“ Lan Mohorič Bonča, 4. letnik, Gimnazija Škofja Loka mentor Matic Močnik.
  2. mesto – „Smaragd pod Julijci“ Ema Rozman, 2. letnik, Gimnazija Škofja Loka, mentorica Jožica Grohar.
  3. mesto – „Pridne slovenske roke“ Žiga Juhart, 1. letnik, Gimnazija Slovenske Konjice, mentorica Doroteja Rušnik Stramšak.

Vse prispele fotografije si lahko ogledate tukaj: http://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/nggallery/all/mi-v-pokrajini-foto-natecaj-vse-fotografije-2022

Nagrajene fotografije so predstavljene v prezentaciji: https://www.drustvo-dugs.si/files/2022/04/Foto-natecaj-2022-podlitev.pdf

Poročilo pripravil: Tomi Tomšič, april, 2022

 

 

 

Noč geografije

Spoštovan,

za NOČ GEOGRAFIJE smo pri DUGS pripravili dva dogodka (zemljevid Geonight 2022)

1. petek, 1. april ob 18:30 potopisno predavanje. dr. Stanko Pelc nam bo prek videokonferenčnega sistema Zoom predstavil: Moje izkušnje s turizmom na raznih koncih sveta. Povezava na dogodek je: https://upr-si.zoom.us/j/86839291175?pwd=ZjAzZU5FTk9yandXQ2dIK3J4VWo1Zz09

2. torek, 5. aprila 2022, ob 20.00 razglasitev zmagovalcev nagradnega natečaja »Mi v pokrajini«. Tudi ta dogodek bo potekal prek videokonferenčnega sistema Zoom in ga bo vodil predsednik komisije foto natečaja Tomi Tomšič. Povezava na dogodek je: https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09

Lep pozdrav, DUGS

 

23. zborovanja slovenskih geografov

Spoštovani!

Do 23. zborovanja slovenskih geografov na Koroškem, ob 100-letnici delovanja Zveze geografov Slovenije, nas loči še dober mesec dni.

To bo priložnost za nas, učitelje, da se seznanimo z najnovejšimi raziskavami in dognanji Koroške pokrajine in seveda priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj.

Rok za prijavo je 25. marec 2022. Organizator se je potrudil in je udeležba na zborovanju cenovno zelo ugodna.

Vse informacije so na voljo na spletni strani https://www.zveza-gs.si/zborovanje-koroska/.

Več o zborovanju v obvestilu organizatorja.

Svet v presežnikih

Spoštovani,

v roke mi je prišla nova poljudnoznanstvena knjiga Marjete in Karla Natka, ki na več kot 500 strani opisujeta številne zanimivosti iz sveta. Pišeta o največjih, najvišjih, najglobljih, najdaljših… naravnih in družbenih presežki na Zemlji. Od tod tudi naslov knjige SVET V PRESEŽNIKIH, ki je izšla v založbi Mladinske knjige.

V Knjigi je predstavljenih 118 »naravnih« in »družbenih« presežnikov, ki so razdeljeni  na poglavja

z opisi presežnikov, ter krajši opis še dodatnih »malih« 60 zanimivosti našega planeta.

Poleg zanimivega besedila, ki se zelo tekoče bere, je knjiga opremljena z več kot 900 fotografijami, ki  dodatno ponazorijo opisane presežnike.

Že bežen pregled knjige opozori na osupljivo lepoto, raznolikost in bogastvo planeta Zemlje ter poveličuje človeški um, ki je sposoben neverjetnih idej dosežkov in rešitev.  In v premislek, ali smo dovolj razumni in nam je mar, da vse to ohranimo, varujemo in plemenitimo.

Knjigo priporočam učiteljem, učencem in dijakom kot dobrodošel poljudno napisan učni pripomoček ali navdih za preučevanje geografije in zgodovine.

Mirsad Skorupan

3. fotografski natečaj »Mi v pokrajini«

3. fotografski natečaj »Mi v pokrajini«

Namen
Namen natečaja je spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si učenci, dijaki in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.

Natečaj razpisujeta Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.
V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo UL, UM in UP. Natečaj je brezplačen.

Tema
Tema natečaja »Mi v pokrajini« je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine ipd.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografija mora biti v formatu JPEG z ločljivostjo najmanj 2100 x 1400 točk (3 MP). Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne in pokončne postavitve fotografij. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Posnete naj bodo v času trajanja natečaja, od novembra 2021 do vključno marca 2022. Fotografije, ki niso v skladu s temo in pravili natečaja, bodo izločene.

V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano:
a) ime in priimek avtorja,
b) razred/letnik,
c) ime in priimek mentorja,
č) elektronski naslov,
d) šola in
e) naslov fotografije.
Prijavni obrazec najdete na povezavi https://1ka.arnes.si/a/32292.

Naslov fotografije
Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis ipd. Naslov ne sme biti daljši od 7 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva
Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami, vsak študent pa z največ dvema. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve zavrne.

Objava in razstava
Poslane fotografije bodo objavljene na spletnih straneh Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije Slovenije. Nagrajene bodo do 3 najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bosta poskrbela ZGS in DUGS.
Nagrade
Rezultati natečaja bodo objavljeni 9. aprila 2022 5. april 2022 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali sodelujoči pa potrdila o sodelovanju. Mentorji in avtorji nagrajenih fotografij bodo obveščeni do 25. marca 2022.

Ocenjevalna komisija
Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila
Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:
– skladnost s temo »Mi v pokrajini«,
– kakovost,
– izvirnost,
– sporočilna vrednost oz. skladnost fotografije in naslova.

Čas trajanja natečaja
Natečaj traja od 8. 11. 2021 do vključno 15. 3. 2022.

Lastništvo fotografij
Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja
Udeleženec s prijavo na natečaj:
– brezpogojno sprejema pravila natečaja;
– obdrži avtorske pravice;
– pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo – objavo privoljenje;
– prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
– dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
– dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost
Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si

Nagradni natečaj Mi v pokrajini – PDF

Poučevanje na narodno mešanem območju Prekmurja

V tokratni četrtkovi večernici, ki je potekala 20. januarja 2022, smo gostili geografinjo Tatjano Sabo, ki nam je predstavila model dvojezičnega osnovnošolskega izobraževanja na narodno mešanem območju Prekmurja. V svoji predstavitvi nas je seznanila s pravnimi osnovami ter pogoji, ki zagotavljajo uresničevanje ciljev dvojezične osnovne šole. Šole imajo prilagojen in dopolnjen predmetnik ter učni načrt, prilagojene normative in standarde ter izvedbena navodila za izvajanje programa dvojezične osnovne šole. V uporabi so dvojezični učbeniki in učna gradiva, učitelji pa morajo obvladati oba učna jezika, prav tako morajo vsa gradiva za učence pripraviti v obeh jezikih. Pri ocenjevanju učenci sami izberejo jezik, v katerem bodo odgovarjali, praviloma je to jezik, v katerem se lažje izražajo. Pri nacionalnem preverjanju znanja lahko učenci izbirajo med slovenščino in madžarščino (materinščina), vsi preizkusi so dvojezični (prevodi). Pri pouku geografije v 7. razredu se učenci podrobneje seznanijo tudi z naravno- in družbenogeografskimi značilnostmi Madžarske.

Narodno mešana območja in dvojezičnost, še zlasti v šolstvu, pomenijo veliko bogastvo, katerega se verjetno še vse premalo zavedamo, saj ga večina slabše poznamo. Zato bi ga veljalo ob obisku Prekmurja v okviru šolskih ekskurzij, z obiskom katere izmed tamkajšnjih šol, približati tudi učencem in dijakom iz ostalih delov države.

Pripravila: Tatjana Kikec