Društvo učiteljev geografije Slovenije
Gosposka 13
1000 Ljubljana
http://www.drustvo-dugs.si

PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani pristopam k Društvu učiteljev geografije Slovenije

Ime in priimek:

Poklic:

Stalno bivališče – naslov:

Zaposlitev (naslov ustanove):

Letnica rojstva:

Tel. ________________ in e-naslov: ____________________________________________

Datum: ____________ Podpis: ___________________________

Članstvo v Društvu je prostovoljno in se ne izključuje z članstvom v drugih društvih znotraj Zveze geografov Slovenije.
Vsi posredovani osebni podatki bodo uporabljeni izključno v društvene namene.
Prijavnico pošljite na zgornji naslov oziroma po e-pošti na: info@drustvo-dugs.si
Članarina za leto 2023 znaša 10 EUR; za študente, upokojence in nezaposlene 5 EUR.
Članarino poravnajte z nakazilom na tekoči račun društva.

ŠT. RAČUNA: SI56 6100-0000-5746-045
REFERENCA: 00 002023

 

(Skupno 581 obiskov, današnjih obiskov 2)