Lipovškov tabor Zasavje 2022

VABILO

Lipovškov tabor DUGS 2022 – Zasavje
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 14. in 15. oktobra 2022 na območju Zasavja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, predavanja in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Zasavja.
Pričetek: petek, 14. oktobra, ob 14.00
Zaključek: sobota, 15. oktobra, med 15.30 in 16:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, vstopnina v muzej, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v pavzi. DUGS bo svojim članom kril stroške sobotnega kosila.
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku za potrebe tabora: https://1ka.arnes.si/a/28649, ki ga izpolnite do 10. 10. 2022.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

Avtor fotografije: Matjaž Kirn

 

Mednarodna konferenca projekta LIFEdu v Olomoucu na Češkem

Konec avgusta je v Olomoucu na Češkem potekal zaključni dogodek Erasmus + projekta LIFEdu (Learning through interdisciplinary field education), ki je bil namenjen vsem, ki jih zanima tematika učenja na prostem.

Pri projektu sta poleg oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete sodelovali še partnerski univerzi iz Olomouca na Češkem in Novega Sada v Srbiji.

Na pobudo izr. prof. dr. Eve Konečnik Kotnik so se dogodka udeležili tudi predstavniki DUGS-a, učiteljici Mojca Janžekovič in Nataša Mrak pa sta predstavili primere terenskega dela z učenci v gorskih pokrajinah.

V okviru projekta so projektni partnerji pripravili gradiva o položaju učenja na prostem v sodelujočih državah in primerjalne analize trenutne vključenosti terenskega dela v učnih načrtih in študijskih programih. Hkrati pa so v eni od publikacij zbrani primeri konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri delu z učenci in dijaki na prostem. Publikacije so dostopne na povezavi www.lifedu.upol.cz/outputs/.
Ker pa geografi ne moremo iz svoje kože, smo se po končani konferenci odpravili še na krajše raziskovanje mesta Olomouc, slovaških Nizkih Tater in Bratislave z okolico.

Zapisala: Urša Jeran

Foto galerija

IZOBRAŽEVANJA DUGS v šolskem letu 2022/2023

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2022/23, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: Lipovoškov tabor “ZASAVJE”, prva polovica oktobra 2022 (cena 26 EUR).

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, november 2022 in aprlila 2023 (cena 35 EUR).

MEDNARODNA KONFERENCA “TURIZEM, PODEŽELJE”, začetek junija 2023 (cena 24 EUR).

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

 • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
 • trajnostni razvoj in turizem,
 • turistična dejavnost v pokrajini,
 • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
 • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
 • drugi izzivi v turizmu,
 • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
 •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference

Konferenca “Kras.Voda. Človek.”

 

Mednarodna konferenca “Kras. Voda. Človek.”
Društvo učiteljev geografije Slovenije je 3. in 4. junija uspešno izpeljalo 4. mednarodno konferenco »Kras. Voda. Človek.«
Predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o krasoslovju, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv človeka v kraški pokrajini.
Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k vplivu na kraško pokrajino.
Drugi dan konference je bil namenjen spoznavanju Notranjskega muzeja Postojna in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa. Del sobotnega dneva smo izkoristili za terensko delo ter obiskali jamo Pivko in Črno jamo, kjer smo se seznanili s strokovnimi izsledki raziskav inštituta.
Za družabnost smo poskrbeli v večernih urah ob pogostitvi na Inštitutu za raziskovanje krasa.
Na spletni strani konference https://krasvoda.splet.arnes.si/ je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik na 193 straneh.
Društvo se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference z naslovom “Turizem in podeželje”, ki jo načrtujemo 2. in 3. junija 2023.
K odlični izvedbi konference so poleg DUGS svoj del prispevali še ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa in Ministrstvo za okolje in prostor ter Notranjski muzej Postojna in Postojnska jama.


Del udeležencev na terenskem delu konference.
 
Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak in predstojnika ZRC SAZU Inštituta dr. Tadeja Slabeta.
 
Učitelji so predstavili različne pristope poučevanja o kraški pokrajini.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.

Sobotni obisk Notranjskega muzeja Postojna in Pivke ter Črne jame.

ZAKLJUČKI, PREDLOGI, POBUDE

 1. Sodelovanje Društva učiteljev geografije Slovenije in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa na mednarodni konferenci v Postojni je bil skupni prispevek k praznovanju mednarodnega leta jam in krasa s predstavitvijo dobrih praks s področja poučevanja vsebin o krasu v izobraževalnem sistemu.
 2. Sodelovanje predstavnikov šole na sestankih lokalne skupnosti, kjer predstavijo delo, aktivnosti šole, pomembnih za lokalno skupnost.
 3. Krepiti sodelovanje šol v porečju za okrepitev vsebin trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, npr. ob priložnostnih dnevih Dan Save, Dan Donave, Dan Soče, Dan Sredozemske obale.
 4. Uradna pobuda DUGS za vpis imena Žumrove kotanje na Pomorsko karto RS.
 5. Okrepiti sodelovanje z ministrstvi za okolje in šolstvo.
 6. Okrepiti sodelovanje med šolami in strokovnimi institucijami