VABILO: Konferenca DUGS “PROMET IN ENERGETIKA”

VABILO: Konferenca DUGS “PROMET IN ENERGETIKA”

Spoštovani,

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) za šolsko leto 2024/2025 pripravlja konferenco z naslovom »PROMET IN ENERGETIKA,«  ki bo 30. in 31. 5. 2025 v Ljubljani (ali bližnji okolici).

Prijave so mogoče prek sistema KATIS (število mest je omejeno): https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Za učitelje je prijava prispevka na konferenco “PROMET IN ENERGETIKA” možna prek izpolnjenega PRIJAVNEGA OBRAZCA https://1ka.arnes.si/a/dde34d73.

Več o konferenci preberite na https://geopromet.splet.arnes.si/

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2024-2025

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2024-2025

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

člani programskega in organizacijskega odbora izobraževanja DUGS sporočamo, da smo tudi za šolsko leto 2024/2025 pripravili izobraževalne vsebine, ki jih je odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter so vpisana v prijavni izobraževalni sistem Katis. Ko se prijavite v Katis, izberite šolsko leto 2024/2025. Nato izberite Izvajalca: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE in se vam bodo prikazala vsa izobraževanja DUGS.
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Ker se bliža čas, ko morajo učitelji na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Učitelje osnovnih in srednjih šol posebej vabimo, da pravočasno pripravijo prispevke za konferenco in jih prijavijo prek PRIJAVNEGA OBRAZCA.

Obvestilom lahko sledite tudi na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ ter na FB >>

  Naslov izobraževanja  Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izpeljave Kotizacija za udeleženca iz VIZ  
1 LIPOVŠKOV TABOR – BELA KRAJINA 04.10.2024 11.10.2024 – 12.10.2024
Semič 37,10  
2 KONFERENCA “PROMET IN ENERGETIKA” 20.05.2025 30.05.2025 – 31.05.2025 Ljubljana 34,29  
3 RAZISKOVANJE VODNEGA IN OBVODNEGA SVETA 01.04.2025 12.04.2025 – 26.04.2025 Ljubljana 29,03  
4 VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS) V POUK GEOGRAFIJE 30.10.2024 16.11.2024 – 28.11.2024 Ljubljana 31,01  
Priznanje Ministrstva za naravne vire in prostor DUGS-u

Priznanje Ministrstva za naravne vire in prostor DUGS-u

5. junija 2024 je v prostorih Agencije RS za vode potekal dogodek, na katerem je minister za naravne vire in prostor gospod Jože Novak ob Dnevu Save in 20-letnici Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu podelil priznanja tistim, ki so dali svoj doprinos h krepitvi čezmejnega sodelovanja in krepitvi podnebne odpornosti porečja reke Save. V imenu Društva učiteljev geografije Slovenije je priznanje prevzel Mirsad Skorupan.

Priznanja so prejele še nekatere druge institucije in posamezniki. Med njimi tudi geograf dr. Mitja Bricelj (predstavnik MOP), ki aktivno sodeluje na taborih in konferencah društva in veliko prispeva k povezovanju med vladnimi institucijami in šolami.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2024-06-05-20-obletnica-okvirnega-sporazuma-o-savskem-bazenu/

 

 

Konferenca “Kmetijstvo in prehrana” je uspešno zaključena

Konferenca “Kmetijstvo in prehrana” je uspešno zaključena

Konferenca Kmetijstvo in prehrana

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 31. 5. in 1. 6. 2024 uspešno izpeljalo 6. nacionalno konferenco z naslovom »Kmetijstvo in prehrana« v Ormožu.

Vabljeni predavatelji Oddelkov za geografijo ljubljanske in mariborske univerze (dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Blaž Repe, ddr Ana Vovk), Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (dr. Matej Gabrovec, Anja Trobec), predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije (Tomaž Cunder) ter predstavnica Slovenske turistične organizacije (Maša Klemenčič) so predstavili sodobne poglede na kmetijstvo in prehrano. Predstavljene vsebine so lahko učiteljem v pomoč pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s kmetijstvom in prehrano.

Na konferenci je sodelovalo 81 udeležencev (referentov in poslušalcev).

Učitelji so v dveh dnevih predstavili številne pristope poučevanja o kmetijstvu in samooskrbi. Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.

Učitelji so z referati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 210 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod napisala dr. Eva Konečnik Kotnik.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava o večnih temah: koliko človek s svojo dejavnostjo na področju kmetijstva vpliva na pokrajino, koliko smo samooskrbni, kakšno hrano jemo …

Sobotni del konference je potekal na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ddr. Ane Vovk ogledali učni poligon, se seznanili z načinom permakulture, celostno samooskrbo ter začutili sodelovanje kmetovalcev v lokalnem okolju.

V času odmorov so učitelji lahko navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

Sobotni del konference je potekal na Učnem poligonu za samooskrbo Dole, kjer smo pod strokovnim vodstvom ddr. Ane Vovk izvedeli veliko o možnostih za permakulturo.

Na spletni strani konference https://geokmetijstvo.splet.arnes.si/   je na voljo program, gradivo, foto galerija ter zbornik

V DUGS se že pripravljamo na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Promet in energetika,” ki jo načrtujemo 30. in 31. 5. 2025 v Ljubljani ali njeni bližnji okolici.

Izpostavljamo skupne zaključke konference:

  1. V Sloveniji imamo omejene možnosti za pridelavo hrane, zato je nujno potrebno spodbujati trajnostni način pridelave, kot je permakultura tudi v luči prilagajanja na podnebne spremembe.
  2. Spodbujajmo lokalno in sezonsko pridelano hrano, ki pride do potrošnika s čim manj posredniki. Taka hrana je običajno tudi bolj sveža in hranljiva, kar pozitivno vpliva na naše zdravje.
  3. Uživajmo čim bolj raznovrstno hrano. Prav tako je nujno zmanjšati količino zavržene hrane, ker s tem ne le varčujemo z viri, ampak tudi zmanjšujemo obremenitev okolja in prispevamo k trajnostnemu razvoju.
  4. Učitelji moramo ozavestiti pomembnost trajnostne pridelave in potrošnje hrane ter o tem izobraževati učence in dijake. Trajnostna naravnanost mora postati naš način življenja.
  5. Strmeti bi morali, da našim otrokom že v najzgodnejših letih prikažemo proces, kako hrana pride na naše krožnike od zrna in polja, tudi prek šolskih vrtov.
  6. Soglasno predlagamo povečanje izkustvenega in terenskega dela v naših šolah, ker opažamo da imajo naši mladi vse manj stika z osnovnimi naravnimi procesi.

 

V DUGS se že pripravljamo na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Promet in energetika,” ki jo načrtujemo 30. in 31. 5. 2025 v Ljubljani ali njeni bližnji okolici.

Pripravila: Nataša Mrak

Fotografije: dr. Tatjana Kikec

Akcijski dan za Muro 2024

Akcijski dan za Muro 2024

Zaradi slabe vremenske napovedi in visokega vodostaja Mure smo dogodek prestavili za en teden in ga bomo izvedli v ponedeljek, 10. junija 2024. 
 

Akcijski dan za Muro

Društvo učiteljev geografije Slovenije organizira v sodelovanju z Okoljskim izobraževalnim centrom iz Avstrijske Štajerske (UBZ – Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark) Akcijski dan za Muro – Aktionstag für die Mur, ki bo potekal v ponedeljek, 3. junija 2024 v avstrijski Radgoni v Areni na Muri ter v bližnjem mestnem parku.

Dogodek je organiziran pod okriljem Stalne avstrijsko-slovenske komisije za Muro in je namenjen čezmejnemu sodelovanju slovenskih in avstrijskih šol v regiji. Dogodek bo postal tradicionalen in bo prihodnje leto potekal predvidoma maja na slovenskih strani. Cilj dogodka je izobraževanje in ozaveščanje o pomenu skupne reke in njenem skupnem upravljanju ter prilagajanju podnebnim spremembam. Več o samem dogodku in programu najdete v vabilu in na plakatu.

Tatjana Kikec

koordinatorica dogodka na slovenski strani