Forum za Muro

Sodelovanje DUGS-a na 4. Forumu za Muro

V torek, 26. septembra 2023 je v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih potekal 4. Forum za Muro. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor RS v sodelovanju z Zveznim ministrstvom Republike Avstrije za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Muro.

Forum je inovativna oblika sodelovanja z udeležbo vodnih uprav in ostalih deležnikov, namenjena vključujočemu čezmejnemu trajnostnemu upravljanju mednarodnega porečja Mure.

Osrednja tema dogodka je bila avgustovska ujma, ko je v relativno kratkem času padla izredno velika količina padavin, kar je močno povečalo pretok vode reke Mure, ki so močno presegle izmerjene najvišje pretoke v preteklosti. Kljub izrednemu dogodku sta obe strani s hitrim ukrepanjem situacijo dobro obvladovale, s čimer so preprečili hujše, je pa vseeno nastala precejšnja škoda tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani. Udeleženci foruma so se strinjali, da bo z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, potrebno še boljše sodelovanje in usklajevanje ukrepov vseh deležnikov tako na lokalni kot tudi na regionalni in čezmejni ravni, prav tako pa se bo potrebno boljše pripraviti na tovrstne dogodke, ki bodo kot kaže vse pogostejši.

V drugem delu foruma je bila s strani predstavnika Inštituta za vode Republike Slovenije predstavljena vizija sodobne Mure. V njej je bilo izpostavljeno povečanje vodne varnosti Pomurja in poudarjeno, da je vodi potrebno dati več prostora, zagotoviti bogatenje podtalnice, vzpostaviti modro-zelene koridorje in izvesti številne večnamenske ukrepe. Z navedenimi ukrepi bi povečali vodno, prehransko, energetsko in podnebno varnost Pomurja.

Na forumu je aktivno sodelovalo tudi Društvo učiteljev geografije Slovenije, njegova predstavnica dr. Tatjana Kikec je v svoji predstavitvi spregovorila o nujnosti krepitve osveščanja in izobraževanja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavila je različne aktivnosti kot so postavitve oznak visokih voda in organizacija mednarodnih konferenc, na katerih učitelji predstavijo svoje delo z učenci/dijaki na šolah. Izpostavila je, da šole predstavljajo pomembne lokalne centre znanje, ki jih je potrebno vključiti v načrtovanje in izvajanje lokalnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in njihove posledice. Predlagala je tudi, da se te vsebine dodatno vključi in nadgradi pri prenovi učnih načrtov za osnovno in srednje šole ter gimnazije, aktivno pa je potrebno spodbujati tudi povezovanje šol za te vsebine v porečju Mure na čezmejni ravni.   Zaključki foruma bodo med drugim poslani tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pripravila: Tatjana Kikec

Avtorja fotografij: Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023

VABILO

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 13. in 14. oktobra 2023 na območju Prekmurja in Porabja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, predavanja in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Prekmurja in Porabja.
Pričetek: petek, 13. oktobra, ob 14.00 v Mladinskem domu Hodoš (46.841744, 16.335730).
Zaključek: sobota, 14. oktobra, med 15.30 in 16:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v odmorih, avtobusni prevoz po Prekmurju in Porabju (če bomo dobili prevoznika).
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku (30 sekund) za potrebe tabora (nočitev, kapacitete so omejene, prehrana, način plačevanja): https://1ka.arnes.si/a/50af508b. Vsi, ki ste se prijavili prek Katisa, obvezno morate izpolniti še ta vprašalnik. Za nastanitev v Mladinskem domu Hodoš potrebujete osebni dokument (osebna ali potni list).

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

PROGRAM Lipovškov tabor – Pomurje-Porabje 2023 (možne so manjše spremembe v programu)

Čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju Prekmurja in Porabja pri pouku Nataša Mrak, Mojca Janžekovič, Mirsad Skorupan
Petek, 13. 10. 2023 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje  
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava. Lokacija: 46.841744, 16.335730 Mladinski dom Hodoš
14.30 – 15.05 Konfluence (na terenu) Vsi prisotni
15.05 – 15.15 Nagovor predsednice DUGS Nataša Mrak
15.15 – 15.30 Poletne poplave v Sloveniji 2023 dr. Karel Natek
15.30 – 15.45 Krajinski park Goričko Tomaž Koltai
15.45 – 16.00 Razvoj kmetijstva na zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko dr. Saša Štraus
16.00 – 16.15 Posodobljena Uporabna geografija – uporabniku prijaznejša in uporabnejša dr. Tatjana Kikec
16.15 – 16.25 Pogled na Prekmurje z višin dr. Jurij Senegačnik
16.25 – 17.00 Odmor  
17.00 – 17.10 Predstavitev dobrih praks. Z igro po zamejstvu. Tina Šlajpah
17.10 – 17.20 Predstavitev dobrih praks. Kolesarska pot. Monika Hajdinjak
17.20 – 17.30 Predstavitev dobrih praks. Šolska meteorološka hiška. Ester Mrak
17.30 – 17.40 Analiza anketnega vprašalnika Mojca Janžekovič
17.40 – 18.00 Odmor  
18.00 – 18.40 Podelitev priznanj vsi
18.40 – 19.30 Pogostitev ob podelitvi priznanj DUGS Vabi in plača DUGS
19.30 – 21.30 Opazovanje nočnega neba dr. Igor Žiberna
21.30 – … Večerno druženje  vsi
Sobota, 14. 10. 2023 Ekskurzija s terenskim delom  
8.00 – 8.30 Zajtrk za tiste, ki spijo v Mladinskem domu Hodoš  
8.30 – 8.45 Odhod izpred Mladinskega doma Hodoš  
8.45 – 14.30 Prekmurje in Porabje – terensko delo Drago Balajc, Tomaž Koltai, Laura Ostrič,
14.30 – 15.30 Kosilo in zaključki tabora  

PROGRAM pdf

Razpis, priznanja DUGS

RAZPIS 2023

za enajsto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 11. podelitev priznanj,  ki bo potekala v okviru tabora DUGS 13.-14. oktobra 2023. Vabimo Vas, da do 11. septembra 2023 pošljete predloge za priznanja na DUGS na naslov Gosposka 13, p. p. 306, 1001 Ljubljana ali na spletni naslov info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje:

1.a Pohvala DUGS nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo ali objavo ali za posebej uspešno delo do 10 let na področju šolske geografije in društva, za študente ali mlade diplomante (do eno leto po zaključku študija) za uspelo diplomsko ali magistrsko delo ali za objavo strokovnega/znanstvenega članka v priznani strokovni/znanstveni reviji ali za drugo pomembno in uspelo strokovno delo s področja šolske geografije/didaktike geografije. To priznanje je lahko tudi skupinsko.

1.b Pohvala DUGS za prizadevno in uspešno delo na področju izdajanja geografskih učbenikov in drugih učil založbam in ustanovam, za prizadevanja na področju stalnega spopolnjevanja in usposabljanja učiteljev geografije nevladnim šolskim ustanovam, univerzitetnim in znanstvenim ustanovam, društvom in posameznikom, za dosežke na področju didaktične obdelave in predstavitve geografskih značilnosti slovenskih pokrajin v video in muzejski obliki ali v obliki učne poti.

 1. Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 10 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 2. Priznanje Janeza Jesenka za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 20 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 3. Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo z več kot 30 leti delovne dobe ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije/didaktike geografije. Priznanje za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oz. odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu ter če se udeležuje in sodeluje pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev (gl. Člen1).

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a (https://www.drustvo-dugs.si/files/2022/12/Pravilnik-o-podeljevanju-priznanj.pdf). Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:

 • dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
 • avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
 • inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
 • vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
 • organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
 • pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
 • mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
 • strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
 • popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:

 1. ime, priimek, rojstne podatke, bivališče, e-mail naslov, sedanjo zaposlitev in izobrazbo ter strokovni naziv predlaganca oz. podatke o ustanovi, založbi, društvu …;
 2. kratek življenjepis predlaganca (+ število izpolnjenih službenih let)/kratko oznako dejavnosti ustanove, založbe, društva …);
 3. utemeljitev predloga z dovolj izčrpnimi podatki o delu predlaganca/ustanove/založbe/društva na področju šolske geografije/didaktike geografije;
 4. vrsto priznanja, ki se predlaga;
 5. čitljiv podpis enega ali več predlagateljev (zaželena sta vsaj dva predlagatelja);
 1. utemeljitev ima lahko priloge in dokazno gradivo (npr. mnenje učencev, dijakov, študentov, sodelavcev, priporočila, seznam objav ali opravljenega dela). Na predlogu morajo biti jasno razvidni tudi podatki o predlagatelju: ime in priimek, rojstni podatki, izobrazba, zaposlitev, bivališče, telefon in e-mail naslov.

Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika komisije za priznanja DUGS.

Ljubljana, 20. junij 2023                             

Rožle Bratec Mrvar,

 predsednik komisije za priznanja DUGS

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2023-2024

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

člani organizacijskega odbora izobraževanja DUGS sporočamo, da smo tudi za leto 2023/2024 pripravili izobraževalne vsebine, ki jih je odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter so vpisana v prijavni izobraževalni sistem Katis. Ko se prijavite v Katis, izberite šolsko leto 2023/2024. Nato izberite Izvajalca: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE in se vam bodo prikazala vsa izobraževanja DUGS.
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Ker se bliža čas, ko morajo učitelji na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Obvestilom lahko sledite tudi na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ ter na FB >>

  Naslov izobraževanja  Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izpeljave Kotizacija za udeleženca iz VIZ Polna cena za udeleženca
1 DRUGAČNA GEOGRAFIJA: LIPOVŠKOV TABOR – PORABJE IN PREKMURJE 2.10.2023 13.10.2023 – 14.10.2023 Prekmurje, Porabje 34,14 68,27
2 MEDNARODNA KONFERENCA “KMETIJSTVO IN PREHRANA” 10.05.2024 31.5.2024 – 1.6.2024 Ormož 37,77 75,54
3 OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO 30.10.2023 25.11.2023 – 16.11.2023 Ljubljana 37,63 75,26
4 VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS) V POUK GEOGRAFIJE 10.04.2024 13.4.2024 – 30.4.2024 Ljubljana 37,22 74,44

 

 

7. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja v ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Razpisni pogoji:

 • Na geografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 6. – 9. razreda ter srednješolci.
 • Na izdelku morajo biti v sožitju likovne in geografske govorice najmanj tri prvine:
  • besedilo,
  • slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno),
  • zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno).
 • Izdelek je lahko delo največ treh avtorjev.
 • Izbrani kraj je lahko predstavljen na razglednici (do formata A5), prospektu (do skupne velikosti celote ali delov formata A 3), plakatu (do velikosti B1), spominku (do velikosti 1 dm3), e-prosojnicah (do 7), filmu (do 3 minute v formatu *.avi) ali na drug podobno obsežen način. Izdelek mora biti poleg izobraževalnega značaja tudi javno praktično uporaben oz. primeren za razmnoževanje in pošiljanje.
 • Vsaka šola lahko pošlje največ 3 izdelke. Jamčiti mora za izvirnost izdelka (višje vrednotenje) ali citiranje.
 • Nerazstavljene ali neizbrane izdelke bomo vrnili ob otvoritvi razstave.
 • Seznam sodelujočih učencev ali dijakov naj bo priložen na spremnem listu. (priloga 1)
 • Vsak izdelek mora biti opremljen s podatki: (priloga 2)
  • ime in priimek avtorja/ev, starost, razred,
  • naslov dela,
  • ime in priimek mentorja/ev, e-naslov mentorja,
  • ime in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Virtualne/elektronske izdelke pošljite na elektronski naslov barbara.milavec@guest.arnes.si

Izdelke bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala geografsko sporočilnost in njegovo likovno podobo. Komisijo bodo sestavljali predstavniki učiteljev, DLPP in DUGS.

Izdelke oz. prijave pošljite do 10. 6. 2023 na naslov: OŠ  Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja

Razstava najboljših izdelkov in zaključna prireditev bo v mesecu oktobru 2023 v gradu v Štanjelu. Vabila bomo sodelujočim mentorjem poslali po elektronski pošti.

Vse dodatne informacije dobite pri Barbari Milavec (barbara.milavec@guest.arnes.si) in Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com).

Kataloge prejšnjih let si lahko ogledate na http://www.os-komen.si/  v rubriki Dejavnosti in projekti > Po Fabianijevih poteh.

Vabljeni k sodelovanju.

Priloga 1 in priloga 2 – Prijavni obrazec

RAZPIS pdf zapis.

FACEBOOK

Pozdravljeni dragi geografi in geografke!

Da bi se v prihodnje še lažje povezovali, delili ideje in znanje med seboj ter geografijo približali našim učencem, dijakom ali študentom, se je Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) odločilo za objave dogodkov in aktualnih novic tudi na družbenih omrežjih poleg objav na že obstoječi uradni strani društva (https://www.drustvo-dugs.si/) .

Sledite nam lahko prek Facebook spletne strani, ki je dostopna na tej povezavi:

DUGS – Društvo učiteljev geografije Slovenije | Facebook [1]

Veselimo se vašega odziva in krepitve skupnih geografskih vezi. Vabljeni!

Estera