Mednarodna konferenca Turizem uspešno zaključena

Mednarodna konferenca Turizem uspešno zaključena

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 2. in 3. junija uspešno izpeljalo 5. mednarodno konferenco »Turizem« v Rogaški Slatini.

Vabljeni predavatelji iz vseh treh slovenskih univerz ter vabljeni predavatelji iz Avstrije, Hrvaške in Srbije so predstavili razvoj turizma, njegov pomen in vpliv na človeka in pokrajino. Predstavljene vsebine lahko šolam pomagajo pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s turizmom.

Skupinska slika udeležencev konference.            

Konference se je udeležilo 88 učiteljev iz osnovnih in srednjih sol.

Učitelji so z referati in plakati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 360 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod zapisal vodja strokovnega odbora konference dr. Anton Gosar.

Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak

Vodja strokovnega odbora dr. Anton-Gosar predstavlja zbornik konference.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko človek s svojo dejavnostjo na področju turizma vpliva na pokrajino.

Vabljeni predavatelji so učiteljem dali tudi napotke za nadaljnje delo na področju turizma.

Učitelji so v dveh dnevih predstavili številne pristope poučevanja o turizmu.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.                

   

V večernih urah je v Aninem dvoru potekala pogostitev, ki je bila priložnost tudi za praznovanje 25. obletnice delovanja društva.

V času odmorov so učitelji lahko navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

V času večerne pogostitve se je nadaljeval sproščen klepet.

V soboto pa nas je ob zaključku konference po Rogaški Slatini popeljala kolegica Vesna Zagoda Peperko.

Drugi dan konference na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Plakatna predstavitev prispevkov.          

Ob zaključku konference smo spoznali Rogaško Slatino.

Za pomoč pri izvedbi konference se zahvaljujemo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in kolegu Igorju Baharju za možnost izvedbe sobotnega dela na šoli.

Na spletni strani konference https://geoturizem.splet.arnes.si/  je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik. 

Izpostavljamo nekatere zaključke konference:

 1. Turizem moramo razumeti kot gospodarsko dejavnost, ki naj bo v dobrobit naravi in družbi.
 2. Odgovorni turizem temelji na geografskih značilnostih pokrajine in upošteva ranljivost te pokrajine.
 3. Turizem naj temelji na lokalnih posebnostih, ki jih povezujemo z regionalno dimenzijo.
 4. Odgovorni turizem naj upošteva zmanjševanje ogljičnega odtisa.
 5. Šole z mentorji in učenci so ključni dejavnik pri trajnostnem razvoju domačega okolja v okviru turizma.
 6. Pri prenovi učnih načrtov v sklopu geografije naj kreatorji procesa prenove upoštevajo tudi vsebine mednarodnih konferenc Društva učiteljev geografije Slovenije.

Društvo se že pripravlja na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Kmetijstvo in prehrana,” ki bo 31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prispevek pripravila: Nataša Mrak

Fotografije prispevala: Tatjana Kikec

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2023-2024

Izobraževanja DUGS v šolskem letu 2023-2024

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

člani organizacijskega odbora izobraževanja DUGS sporočamo, da smo tudi za leto 2023/2024 pripravili izobraževalne vsebine, ki jih je odobrilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter so vpisana v prijavni izobraževalni sistem Katis. Ko se prijavite v Katis, izberite šolsko leto 2023/2024. Nato izberite Izvajalca: DRUŠTVO UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE in se vam bodo prikazala vsa izobraževanja DUGS.
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Ker se bliža čas, ko morajo učitelji na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Obvestilom lahko sledite tudi na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ ter na FB >>

  Naslov izobraževanja  Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izpeljave Kotizacija za udeleženca iz VIZ Polna cena za udeleženca
1 DRUGAČNA GEOGRAFIJA: LIPOVŠKOV TABOR – PORABJE IN PREKMURJE 2.10.2023 13.10.2023 – 14.10.2023 Prekmurje, Porabje 34,14 68,27
2 KONFERENCA “KMETIJSTVO IN PREHRANA” 10.05.2024 31.5.2024 – 1.6.2024 Ormož 37,77 75,54
3 OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO 30.10.2023 25.11.2023 – 16.11.2023 Ljubljana 37,63 75,26
4 VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS) V POUK GEOGRAFIJE 10.04.2024 13.4.2024 – 30.4.2024 Ljubljana 37,22 74,44

 

 

20. Ilešičevi dnevi

20. Ilešičevi dnevi

Spoštovani,

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med 22. in 23. septembrom 2023 pripravljamo 20. Ilešičeve dneve z naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo aktualne teme, vezane na trajnostni razvoj, podnebne spremembe, novosti v geografski stroki, nove pristope v geografskem izobraževanju ter reševanje problemov in iskanje rešitev za dobrobit stroke tako na področju vzgoje in izobraževanja kot širše. Učiteljice in učitelje geografije ter vse geografinje in geografe vabimo k aktivni udeležbi s predavanjem, posterjem ali delavnico.

Več informacij o Ilešičevih dnevih najdete na povezavi.

Vabljeni k prijavi.

Lep pozdrav!

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

 • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
 • trajnostni razvoj in turizem,
 • turistična dejavnost v pokrajini,
 • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
 • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
 • drugi izzivi v turizmu,
 • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
 •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Več o konferenci lahko najdete na spletišču konference: https://geoturizem.splet.arnes.si/

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference

Zaključen je foto natečaj MI V POKRAJINI

Zaključen je foto natečaj MI V POKRAJINI

V petek, 14. 4. 2023, je v sklopu Noči geografije potekala razglasitev nagrajencev fotografskega natečaja Mi v pokrajini. Med fotografijami, ki so prikazovale geografski proces ali pojav ter skupaj z naslovom fotografije posredovale čim bolj smiselno in s fotografijo povezano sporočilo, je komisija izbrala najboljše.

Na podelitvi, ki se je odvijala na daljavo, je bilo prisotnih 52 udeležencev (učencev, dijakov in njihovih mentorjev).

Razglasitev zmagovalnih fotografij je odlično vodil kolega Tomi Tomšič. Tomi je tudi pripravil prezentacijo z osnovnimi podatki o poteku natečaja, številu udeleženih šol ter predstavitev nagrajenih fotografij.

Nekaj o natečaju in nagrajenih fotografijah si lahko ogledate tukaj >>>

ZADNJA VEČERNICA V ŠOLSKEM LETU 22/23

ZADNJA VEČERNICA V ŠOLSKEM LETU 22/23

Na peti, zadnji večernici v šolskem letu 22/23 je dr. Peter Frantar predstavil akcijo tablic visokih voda in možnost sodelovanja učencev v njej. Dr. Mirja Bricelj je opozoril, da se v šolah premalo učimo vplivu podnebnih sprememb na vode in o prilagajanju na spremembe. Premalo je terenskega dela. V diskusiji smo prišli do zaključkov, da bi ta znanja morali umestiti v učne načrte predmeta geografija. Zato smo predlagali, da učitelji pošljejo predloge sprememb vsebin učnih načrtov do poletja, svetovalcu ZRSŠ, dr. Antonu Polšaku,  anton.polsak@zrss.si, ter na naslov DUGS info@drustvo-dugs.si. Pri tem naj bodo pozorni, da določene vsebine iz učnega načrta odstranijo saj je le ta preobsežen.

Pripravila: Andreja Bečan