Zbornik mednarodne konference “Podnebne spremembe”

Društvo učiteljev geografije Slovenije je uspelo mednarodni konferenci dodati še tiskano obliko zbornika. V njem so poleg vnaprej poslanih strokovnih prispevkov tudi zaključki konference, ki dajejo smernice za razvoj pouka o podnebnih spremembah.

Soorganizatorji: konference so bili Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Komen in Osnovna šola Komen. V zborniku, ki ga je uredil in oblikoval Mirsad Slorupan, je 287 strani strokovnega besedila in program konference. Svoje izkušnje je v obliki recenziranih prispevkov predstavilo 38 učiteljev.

Uvod Podnebne spremembe in vloga lokalne skupnosti je prispeval dr. Mitja Bricelj z MOP RS. Evropske makroregionalne strategije za nove generacije je predstavila Andreja Jerina, nacionalna koordinatorka makroregionalnih strategij EU, Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mladi in prilagajanje na podnebne spremembe je bil naslov predavanja dr. Metke Gorišek, državne sekretarke, MOP RS.

Mednarodni prispevek so bili referati Izobraževanje za upravljanje z vodnimi viri, obalo in morjem – prof. Michael Scoullos, Globalno partnerstvo za vode Sredozemlja, predsednik/GWP MEDITERRANEAN, Grčija; Sodelovanje z mladimi v porečju Donave – Susanne Brandstetter, Mednarodna Komisija za varstvo reke Donave, vodja sodelovanja z javnostjo, Avstrija; Vloga Parlamenta mladih Savskega porečja – Dragan Željko, Mednarodna komisija za Savski bazen, izvršni sekretar, Hrvaška; Lažne novice in resničnost o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju – dr. Renato R. Colucci, ISMAR Trst.

Poleg učiteljev so referate prispevali predavatelji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, Zavoda za gozdove Slovenije, Visoke šole za varstvo okolja Velenje in Agencije RS za okolje.

DUGS se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference, 4. in 5. junija 2021, z naslovom “Trajnostni razvoj v pokrajini”.

Zaključek konference “Podnebne spremembe”

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 5. in 6. junija uspešno izpeljalo mednarodno konferenco Podnebne spremembe. Na njej je 51 predavateljev iz sedmih evropskih držav predstavilo referate o poučevanju o podnebnih spremembah v osnovnih in srednjih šolah.
Tuji predavatelji so predvsem poudarjali pomen mednarodnega povezovanja šol in državljanov. Domači predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o podnebnih spremembah, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv podnebnih sprememb na domačo pokrajino.
Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k podnebnim spremembam in koliko lahko vpliva na zaviranje in spreminjanje ter koliko se jim lahko s svojo dejavnostjo prilagaja.
Za družabnost so poskrbeli s kvizom, v katerem je najboljši vseznalec in poznavalec Krasa ter delovanja DUGSA osvojil kraški pršut.
Na spletni strani konference je na voljo program, gradivo in bogato ilustrirani zbornik na 293 straneh.

Društvo se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference z naslovom “TRAJNOSTNI RAZVOJ V POKRAJINI”, ki ga načrtujemo 4. in 5. junija 2021.

Del udeležencev mednarodne konference, ki so z referati obogatili slovenski pedagoški prostor.

Noč geografije, zaključek

3. aprila je Zveza geografov Slovenije načrtovala predavanja, okrogle mize, delavnice, dejavnosti, tiskovna konferenca, stojnice na Prešernovem trgu in druge dogodkie ter obilo srečanj povsod po Sloveniji. Od vsega pričakovanega so uspeli ohraniti troje: videokonferenčno srečanje na daljavo in podelitvi nagrad: za najboljše diplomsko ali magistrsko delo in za najboljše fotografije.

Videokonferenčno srečanje se je pričelo ob sončnem zahodu. Namen srečanja sta povzela dr. Eva Konečnik Kotnik in predsednik Zveze geografov Slovenije. Razglasila sta, da je najboljše študentsko delo raziskava Teje Bezgovšek Svetlobno onesnaženje – Projektni pristop v srednješolskem  izobraževanju.

Rožle Mrvar Bratec, predsednik Društva učiteljev geografije Slovenije, je razglasil najboljše mlade fotogeografe: Tajda Bremec, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Matej Lozar, OŠ Šempas, Miha Vetter, OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem; Andrej Konič, Elektro in računalniška šola – Šolski center Nova Gorica, Andrej Poplašen, Gimnazija Nova Gorica, Valentina Kreft, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota; Luka Požar, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem; Aleš Zver, Filozofska fakulteta – oddelek za geografijo – Maribor; Nastja Fekonja, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru.

Nagrajene fotografije si lahko ogledate tukaj: http://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=55

Fotografije, ki so prispele na natečaj si lahko ogledate tukaj: http://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/?album=all&gallery=53

Fotografski natečaj

Fotografski natečaj “Mi v pokrajini”

Namen

Namen natečaja je sprožati otroško in mladinsko radovednost ter pokazati, kako si šolska mladina predstavlja geografov pogled na pokrajino skozi objektiv fotoaparata.

Razpisuje ga Zveza geografov Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.

V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Natečaj je brezplačen.

VEČ >>>

MEDNARODNA KONFERENCA 2020

Spoštovani,

po pozitivnem odzivu na prvo konferenco, ki smo jo imeli v tem letu (2019), se je Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) odločilo za organiziracijo druge mednarodne konference, tokrat pod naslovom: “Podnebne spremembe”, ki bo v Štanjelu, junija 2020.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran konference, na kateri boste dobili vse informacije: https://podnebne.splet.arnes.si/.

Če želite obvestiti koga iz tujine vam bomo hvaležni. Tudi zanje smo pripravili spletno stran: http://climate.splet.arnes.si/.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na forumu ali na e-naslovu info@drustvo-dugs.si.

Organizacijski odbor konference.

Prospekt mojega kraja

6. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo…

Izdelke oz. prijave pošljite do 12. 6. 2020 na naslov: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen
s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja. SLO VEČ >>>      English >>>