VABILO NA 11. »KOCENOVO SOBOTO«

V spomin na Blaža Kocena tudi letos pripravljamo vodeni pohod po Ponikvi in njeni okolici. Dobimo se

v soboto, 11. marec 2023, ob 15.00. uri pred Osnovno šolo Blaža Kocena na Ponikvi.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi poti bo sledil pohod po »Kraškovodni učni poti dr. Stanka Buserja«.
Od šole bomo krenil proti cerkvi sv. Ožbalta nato proti perišču in rastišču zaščitene
velikonočnice. Pot bomo nadaljevali do kraškega ponora in se povzpeli do rojstne hiše dr. Stanka Buserja ter se preko vrha griča vrnili proti izhodišču pri OŠ Blaža Kocena. Po pohodu se bo možno v šoli okrepčati s toplo malico (cena 5 €).

Ob 18.30. uri bo v jedilnici OŠ krajše predavanje o astronomiji in opazovanju neba, v izvedbi Astronomskega društva Kosci. Sledilo bo praktično opazovanje neba s teleskopi.

Lepo vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave in zvezdnatega neba!

Predsednik TOD Ponikva, Zlatko Zevnik l.r.
Ravnateljica OŠ B. Kocena Ponikva, Andreja Ocvirk l.r.
Društvo učiteljev geografije Slovenije, Rožle Bratec Mrvar l.r.

LETAK

Noč geografije 2023 in foto natečaj DUGS

Zaključila se je Noč geografije in s tem tudi natečaj DUGS za najboljše fotografije po izboru komisije.

Nekaj o natečaju in nagrajenih fotografijah si lahko ogledate tukaj >>>

————————————————-

V petek, 14. aprila 2023 bo po sončnem zahodu potekala tradicionalna mednarodna NOČ GEOGRAFIJE. Po vsem svetu bodo organizirana predavanja, projekcije filmov, delavnice, okrogle mize, razstave, predstavitve geografskih ustanov in publikacij, prikazi pomena geografije in njenih dosežkov ter izpostavljanje geografskega znanja, raziskovanja in študija.
Bi predstavil kaj geografsko zanimivega tudi ti?
Dogodek lahko organiziraš na daljavo prek spletne platforme ali pa v živo pred publiko v lokalni dvorani, kavarni, gostilni, na prostem, v obliki ekskurzije, urbanega sprehoda, nočnega kolesarjenja, nočne orientacije…

Zaželene so vsakršni pristopi in teme. Na primer:
– predstavitev rezultatov svoje raziskave, terenskega dela ali vtisov z ekskurzij,
– kaj zmorejo nove geografske tehnologije,
– koristne geografske aplikacije,
– nočna ekskurzija po domačem kraju, pokrajini,
– nočno vodenje po lokalni znamenitosti,
– obstoječo lokalno učno pot lahko preprosto »nadgradite« z nočno različico,
– predstavitev zanimivega okoljskega fenomena in situ,
– projekcija zanimivega filma z geografsko vsebino,
– iz geografskega nahrbtnika vaše mladosti privlečete na plano slikovno gradivo s kakšne odprave ali potovanja in ga predstavite z vidika današnje perspektive,
– predstavitev dela zavarovanega območja,
– organizacija geografskega kviza,
– organizacija predavanja na temo geografskih odkritij za otroke,
– predstavitev publikacije o lokalni domoznanski posebnosti …

Ni nujno, da je zadeva »strogo geografska«, lahko je prepletena tudi z drugimi strokami, kot so zgodovina, arheologija, gozdarstvo, književnost, … Združimo moči! Vzemimo Noč geografije kot sodelovalno platformo in možnost promocije tovrstnih vsebin najširši javnosti.
Če zvečer ali ponoči ni časa, lahko dogodek v okviru prireditve Noč geografije organizirate tudi podnevi – pomembno je le, da je registriran. Za vsak dogodek morata biti izpolnjena še dva pogoja: 1. da ni vstopnine, 2. da je namenjen širši javnosti.
Za navdih si lahko na spletni strani https://www.geonight.net/ do konca februarja 2023 ogledate dogodke iz leta 2022 (karta dogodkov: https://www.geonight.net/geonight-2022-events-map/)
Časovni rok za prijavo dogodkov letošnjo za Noč geografije v Sloveniji je petek, 17. februar 2023. Prijave za Slovenijo zbira Zveza geografov Slovenije.

Pošljite jih na naslov: primoz.pipan@zrc-sazu.si

PODATKI O PRIJAVITELJU DOGODKA:

Vaš e-poštni naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Funkcija odgovorne osebe:
Naslov dogodka:
Jezik: slovenščina
Dogodek bo: v živo / prek spleta / v hibridni obliki / drugo (pobarvajte izbranega)
Kraj (ali kjer želite, da je dogodek georeferenciran na mednarodnem zemljevidu GeoNight, v primeru spletnega dogodka)
Naslov: ulica, številka
Čas začetka dogodka:
Kratka predstavitev dogodka (cca 300 znakov – vsekakor ne več kot 600 znakov):
Organizatorji dogodka: znanstveniki/geografski navdušenci/umetniki/študenti/drugo (pobarvajte izbranega)
Predvideni čas trajanja dogodka: od–do

Za vnos posameznih dogodkov in podatkov o njih bo poskrbela Zveza geografov Slovenije.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ozadje:
Francoski geografi so leta 2017 na prvi aprilski petek organizirali NOČ GEOGRAFIJE (La Nuit de la Géographie). Leta 2018 so uspešne dogodke pripravile še nekatere evropske države. Leta 2019 ga je prevzela tudi Evropska zveza geografskih združenj EUGEO (http://www.eugeo.eu/) in ga razširila na deset evropskih in nekaj afriških in latinskoameriških držav. Zahvaljujoč Mednarodni geografski zvezi IGU (https://igu-online.org/) pa se je dogodek razširil še drugod po svetu.

Oblika za tisk – PDF

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI – večernica DUGS

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI – večernica DUGS

V četrtek, 12. 1. 2023, smo se na daljavo srečali na letošnji 3. Geografski večernici.

Tokratno temo, ekološko kmetijstvo v Sloveniji, nam je predstavila mag. Maja Žibert z Ministrstva za kmetijstvo. Po analizi trenutnega stanja na področju ekološkega kmetijstva je razložila, kako poteka sistem nadzora pri nas v odnosu s skupno kmetijsko politiko EU. Predstavila je način spremljanja ekoloških proizvodov izven držav EU. Pojasnila je pomen logotipa ekoloških živil in opozorila na zavajanja, na katera mora biti potrošnik pozoren. Zaključila je s strategijo razvoja kmetijstva in ekološkega kmetovanja v obdobju 2023-2027.
Ob koncu je s slušatelji delila tudi nekaj uporabnih povezav do ekoloških kmetij in ekoloških živil.

PPT predstavitev na večernici

Nekaj povezav do vsebin o ekološkem kmetovanju:

https://www.nasasuperhrana.si/

http://nakupujmoskupaj.si/

https://www.e-trznica.si/

Zapisala: Andreja Bečan

7. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja v ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Razpisni pogoji:

 • Na geografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 6. – 9. razreda ter srednješolci.
 • Na izdelku morajo biti v sožitju likovne in geografske govorice najmanj tri prvine:
  • besedilo,
  • slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno),
  • zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno).
 • Izdelek je lahko delo največ treh avtorjev.
 • Izbrani kraj je lahko predstavljen na razglednici (do formata A5), prospektu (do skupne velikosti celote ali delov formata A 3), plakatu (do velikosti B1), spominku (do velikosti 1 dm3), e-prosojnicah (do 7), filmu (do 3 minute v formatu *.avi) ali na drug podobno obsežen način. Izdelek mora biti poleg izobraževalnega značaja tudi javno praktično uporaben oz. primeren za razmnoževanje in pošiljanje.
 • Vsaka šola lahko pošlje največ 3 izdelke. Jamčiti mora za izvirnost izdelka (višje vrednotenje) ali citiranje.
 • Nerazstavljene ali neizbrane izdelke bomo vrnili ob otvoritvi razstave.
 • Seznam sodelujočih učencev ali dijakov naj bo priložen na spremnem listu. (priloga 1)
 • Vsak izdelek mora biti opremljen s podatki: (priloga 2)
  • ime in priimek avtorja/ev, starost, razred,
  • naslov dela,
  • ime in priimek mentorja/ev, e-naslov mentorja,
  • ime in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Virtualne/elektronske izdelke pošljite na elektronski naslov barbara.milavec@guest.arnes.si

Izdelke bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala geografsko sporočilnost in njegovo likovno podobo. Komisijo bodo sestavljali predstavniki učiteljev, DLPP in DUGS.

Izdelke oz. prijave pošljite do 10. 6. 2023 na naslov: OŠ  Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja

Razstava najboljših izdelkov in zaključna prireditev bo v mesecu oktobru 2023 v gradu v Štanjelu. Vabila bomo sodelujočim mentorjem poslali po elektronski pošti.

Vse dodatne informacije dobite pri Barbari Milavec (barbara.milavec@guest.arnes.si) in Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com).

Kataloge prejšnjih let si lahko ogledate na http://www.os-komen.si/  v rubriki Dejavnosti in projekti > Po Fabianijevih poteh.

Vabljeni k sodelovanju.

Priloga 1 in priloga 2 – Prijavni obrazec

RAZPIS pdf zapis.

Utrinki s seminarja DUGS “Opazuj…”

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO
Seminar je sestavljen iz srečanja v živo, dela na daljavo ter zaključne predstavitve dela v video srečanju. Prvi sklop je sredi novembra potekal na Oddelku za geografijo FF v Ljubljani in v bližnjem Tivoliju, kjer smo izvedli terenski del (opazovanje, merjenje). Drugi sklop opravljajo učitelji samostojno na terenu ob pomoči gradiva ter spletišča Uporabna geografija. Predstavitev samostojnega dela in rezultatov sledi v tem tednu v zaključnem srečanju.
V sklopu seminarja:
– se udeleženci seznanijo z opazovanjem, merjenjem in beleženjem izbranih geografskih dejavnikov pri terenskem delu,
– se udeleženci naučijo praktične uporabe različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij ter razumejo možnosti njihove uporabe v izobraževalnem procesu,
– udeleženci spoznajo spletišče Uporabna geografija in se seznanijo z didaktično rabo orodij, ki jih spletišče ponuja kot podporo pouku in terenskemu delu.

Delavnico »analiza vode« je vodila Mojca Janžekovič.

Delavnico »analiza vode« je vodila Mojca Janžekovič.

Z aplikacijo »vodni viri« nas je seznanila Nataša Mrak.

Dr. Blaž Repe nas je vodil pri določanju profila prsti.

Geografskih idej ni manjkalo tudi med malico.

Nad Uporabno geografijo je navduševala dr. T. Kikec.

Mirsad Skorupan je poskrbel za vpis novih ekskurzij.

Vsebina:
– Terensko opazovanje, merjenje in beleženje pridobljenih informacij kot podpora celostnemu razumevanju pokrajine (delavnica: dr. Blaž Repe, Nataša Mrak);
– Didaktična raba spletišča Uporabna geografija (dr. Tatjana Kikec);
– Izvedba merjenja kvalitete voda s pomočjo kemijskega kovčka (Mojca Janžekovič);
– Izdelava ekskurzije, (Mirsad Skorupan).

Po terenskem delu smo seminar nadaljevali v računalniški učilnici na Oddelku za geografijo FF UL.

Udeleženci so opravljene naloge predstavili na video srečanju.

 

Zapisala: Nataša Mrak
Fotografije: T. Kikec, N. Mrak, M. Skorupan

 

Vulkanizem v Sloveniji – večernica DUGS

V četrtek, 10. 11. 2022, smo na daljavo izvedeli 1. geografsko večernico z naslovom “Vulkansko delovanje na območju Slovenije”. Predavatelj, prof. dr. Karel Natek, nam je v uvodu predstavil vulkanizem po svetu in njegove oblike, kasneje se je osredotočil na vulkansko delovanje v Sloveniji, predvsem na območjih Smrekovca in Goričkega.

Strokovno predavanje je zaključil z vulkanskim delovanjem v sosednji Avstriji.

Posnetek predavanja si lahko ogledate na tej povezavi: https://video.arnes.si/watch/n67jv5tvnn78 .

Vabimo vas, da se 8. 12. 2022 ob 18.00 pridružite 2., praznični, geografski večernici – druženju s srečanjem pod Prešernovim spomenikom v Ljubljani.

Prispevek pripravila: Andreja Bečan