Mednarodna konferenca “TURIZEM”

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

 • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
 • trajnostni razvoj in turizem,
 • turistična dejavnost v pokrajini,
 • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
 • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
 • drugi izzivi v turizmu,
 • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
 •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Več o konferenci lahko najdete na spletišču konference: https://geoturizem.splet.arnes.si/

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference

Zaključen je foto natečaj MI V POKRAJINI

Zaključen je foto natečaj MI V POKRAJINI

V petek, 14. 4. 2023, je v sklopu Noči geografije potekala razglasitev nagrajencev fotografskega natečaja Mi v pokrajini. Med fotografijami, ki so prikazovale geografski proces ali pojav ter skupaj z naslovom fotografije posredovale čim bolj smiselno in s fotografijo povezano sporočilo, je komisija izbrala najboljše.

Na podelitvi, ki se je odvijala na daljavo, je bilo prisotnih 52 udeležencev (učencev, dijakov in njihovih mentorjev).

Razglasitev zmagovalnih fotografij je odlično vodil kolega Tomi Tomšič. Tomi je tudi pripravil prezentacijo z osnovnimi podatki o poteku natečaja, številu udeleženih šol ter predstavitev nagrajenih fotografij.

Nekaj o natečaju in nagrajenih fotografijah si lahko ogledate tukaj >>>

ZADNJA VEČERNICA V ŠOLSKEM LETU 22/23

ZADNJA VEČERNICA V ŠOLSKEM LETU 22/23

Na peti, zadnji večernici v šolskem letu 22/23 je dr. Peter Frantar predstavil akcijo tablic visokih voda in možnost sodelovanja učencev v njej. Dr. Mirja Bricelj je opozoril, da se v šolah premalo učimo vplivu podnebnih sprememb na vode in o prilagajanju na spremembe. Premalo je terenskega dela. V diskusiji smo prišli do zaključkov, da bi ta znanja morali umestiti v učne načrte predmeta geografija. Zato smo predlagali, da učitelji pošljejo predloge sprememb vsebin učnih načrtov do poletja, svetovalcu ZRSŠ, dr. Antonu Polšaku,  anton.polsak@zrss.si, ter na naslov DUGS info@drustvo-dugs.si. Pri tem naj bodo pozorni, da določene vsebine iz učnega načrta odstranijo saj je le ta preobsežen.

Pripravila: Andreja Bečan

Noč geografije 2023 in foto natečaj DUGS

Noč geografije 2023 in foto natečaj DUGS

Zaključila se je Noč geografije in s tem tudi natečaj DUGS za najboljše fotografije po izboru komisije.

Nekaj o natečaju in nagrajenih fotografijah si lahko ogledate tukaj >>>

————————————————-

V petek, 14. aprila 2023 bo po sončnem zahodu potekala tradicionalna mednarodna NOČ GEOGRAFIJE. Po vsem svetu bodo organizirana predavanja, projekcije filmov, delavnice, okrogle mize, razstave, predstavitve geografskih ustanov in publikacij, prikazi pomena geografije in njenih dosežkov ter izpostavljanje geografskega znanja, raziskovanja in študija.
Bi predstavil kaj geografsko zanimivega tudi ti?
Dogodek lahko organiziraš na daljavo prek spletne platforme ali pa v živo pred publiko v lokalni dvorani, kavarni, gostilni, na prostem, v obliki ekskurzije, urbanega sprehoda, nočnega kolesarjenja, nočne orientacije…

Zaželene so vsakršni pristopi in teme. Na primer:
– predstavitev rezultatov svoje raziskave, terenskega dela ali vtisov z ekskurzij,
– kaj zmorejo nove geografske tehnologije,
– koristne geografske aplikacije,
– nočna ekskurzija po domačem kraju, pokrajini,
– nočno vodenje po lokalni znamenitosti,
– obstoječo lokalno učno pot lahko preprosto »nadgradite« z nočno različico,
– predstavitev zanimivega okoljskega fenomena in situ,
– projekcija zanimivega filma z geografsko vsebino,
– iz geografskega nahrbtnika vaše mladosti privlečete na plano slikovno gradivo s kakšne odprave ali potovanja in ga predstavite z vidika današnje perspektive,
– predstavitev dela zavarovanega območja,
– organizacija geografskega kviza,
– organizacija predavanja na temo geografskih odkritij za otroke,
– predstavitev publikacije o lokalni domoznanski posebnosti …

Ni nujno, da je zadeva »strogo geografska«, lahko je prepletena tudi z drugimi strokami, kot so zgodovina, arheologija, gozdarstvo, književnost, … Združimo moči! Vzemimo Noč geografije kot sodelovalno platformo in možnost promocije tovrstnih vsebin najširši javnosti.
Če zvečer ali ponoči ni časa, lahko dogodek v okviru prireditve Noč geografije organizirate tudi podnevi – pomembno je le, da je registriran. Za vsak dogodek morata biti izpolnjena še dva pogoja: 1. da ni vstopnine, 2. da je namenjen širši javnosti.
Za navdih si lahko na spletni strani https://www.geonight.net/ do konca februarja 2023 ogledate dogodke iz leta 2022 (karta dogodkov: https://www.geonight.net/geonight-2022-events-map/)
Časovni rok za prijavo dogodkov letošnjo za Noč geografije v Sloveniji je petek, 17. februar 2023. Prijave za Slovenijo zbira Zveza geografov Slovenije.

Pošljite jih na naslov: primoz.pipan@zrc-sazu.si

PODATKI O PRIJAVITELJU DOGODKA:

Vaš e-poštni naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Funkcija odgovorne osebe:
Naslov dogodka:
Jezik: slovenščina
Dogodek bo: v živo / prek spleta / v hibridni obliki / drugo (pobarvajte izbranega)
Kraj (ali kjer želite, da je dogodek georeferenciran na mednarodnem zemljevidu GeoNight, v primeru spletnega dogodka)
Naslov: ulica, številka
Čas začetka dogodka:
Kratka predstavitev dogodka (cca 300 znakov – vsekakor ne več kot 600 znakov):
Organizatorji dogodka: znanstveniki/geografski navdušenci/umetniki/študenti/drugo (pobarvajte izbranega)
Predvideni čas trajanja dogodka: od–do

Za vnos posameznih dogodkov in podatkov o njih bo poskrbela Zveza geografov Slovenije.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ozadje:
Francoski geografi so leta 2017 na prvi aprilski petek organizirali NOČ GEOGRAFIJE (La Nuit de la Géographie). Leta 2018 so uspešne dogodke pripravile še nekatere evropske države. Leta 2019 ga je prevzela tudi Evropska zveza geografskih združenj EUGEO (http://www.eugeo.eu/) in ga razširila na deset evropskih in nekaj afriških in latinskoameriških držav. Zahvaljujoč Mednarodni geografski zvezi IGU (https://igu-online.org/) pa se je dogodek razširil še drugod po svetu.

Oblika za tisk – PDF

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI – večernica DUGS

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI – večernica DUGS

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SLOVENIJI – večernica DUGS

V četrtek, 12. 1. 2023, smo se na daljavo srečali na letošnji 3. Geografski večernici.

Tokratno temo, ekološko kmetijstvo v Sloveniji, nam je predstavila mag. Maja Žibert z Ministrstva za kmetijstvo. Po analizi trenutnega stanja na področju ekološkega kmetijstva je razložila, kako poteka sistem nadzora pri nas v odnosu s skupno kmetijsko politiko EU. Predstavila je način spremljanja ekoloških proizvodov izven držav EU. Pojasnila je pomen logotipa ekoloških živil in opozorila na zavajanja, na katera mora biti potrošnik pozoren. Zaključila je s strategijo razvoja kmetijstva in ekološkega kmetovanja v obdobju 2023-2027.
Ob koncu je s slušatelji delila tudi nekaj uporabnih povezav do ekoloških kmetij in ekoloških živil.

PPT predstavitev na večernici

Nekaj povezav do vsebin o ekološkem kmetovanju:

https://www.nasasuperhrana.si/

http://nakupujmoskupaj.si/

https://www.e-trznica.si/

Zapisala: Andreja Bečan

7. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

7. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja v ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Razpisni pogoji:

 • Na geografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 6. – 9. razreda ter srednješolci.
 • Na izdelku morajo biti v sožitju likovne in geografske govorice najmanj tri prvine:
  • besedilo,
  • slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno),
  • zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno).
 • Izdelek je lahko delo največ treh avtorjev.
 • Izbrani kraj je lahko predstavljen na razglednici (do formata A5), prospektu (do skupne velikosti celote ali delov formata A 3), plakatu (do velikosti B1), spominku (do velikosti 1 dm3), e-prosojnicah (do 7), filmu (do 3 minute v formatu *.avi) ali na drug podobno obsežen način. Izdelek mora biti poleg izobraževalnega značaja tudi javno praktično uporaben oz. primeren za razmnoževanje in pošiljanje.
 • Vsaka šola lahko pošlje največ 3 izdelke. Jamčiti mora za izvirnost izdelka (višje vrednotenje) ali citiranje.
 • Nerazstavljene ali neizbrane izdelke bomo vrnili ob otvoritvi razstave.
 • Seznam sodelujočih učencev ali dijakov naj bo priložen na spremnem listu. (priloga 1)
 • Vsak izdelek mora biti opremljen s podatki: (priloga 2)
  • ime in priimek avtorja/ev, starost, razred,
  • naslov dela,
  • ime in priimek mentorja/ev, e-naslov mentorja,
  • ime in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Virtualne/elektronske izdelke pošljite na elektronski naslov barbara.milavec@guest.arnes.si

Izdelke bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala geografsko sporočilnost in njegovo likovno podobo. Komisijo bodo sestavljali predstavniki učiteljev, DLPP in DUGS.

Izdelke oz. prijave pošljite do 10. 6. 2023 na naslov: OŠ  Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja

Razstava najboljših izdelkov in zaključna prireditev bo v mesecu oktobru 2023 v gradu v Štanjelu. Vabila bomo sodelujočim mentorjem poslali po elektronski pošti.

Vse dodatne informacije dobite pri Barbari Milavec (barbara.milavec@guest.arnes.si) in Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com).

Kataloge prejšnjih let si lahko ogledate na http://www.os-komen.si/  v rubriki Dejavnosti in projekti > Po Fabianijevih poteh.

Vabljeni k sodelovanju.

Priloga 1 in priloga 2 – Prijavni obrazec

RAZPIS pdf zapis.