Konferenca “Kras.Voda. Človek.”

 

Mednarodna konferenca “Kras. Voda. Človek.”
Društvo učiteljev geografije Slovenije je 3. in 4. junija uspešno izpeljalo 4. mednarodno konferenco »Kras. Voda. Človek.«
Predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o krasoslovju, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv človeka v kraški pokrajini.
Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k vplivu na kraško pokrajino.
Drugi dan konference je bil namenjen spoznavanju Notranjskega muzeja Postojna in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa. Del sobotnega dneva smo izkoristili za terensko delo ter obiskali jamo Pivko in Črno jamo, kjer smo se seznanili s strokovnimi izsledki raziskav inštituta.
Za družabnost smo poskrbeli v večernih urah ob pogostitvi na Inštitutu za raziskovanje krasa.
Na spletni strani konference https://krasvoda.splet.arnes.si/ je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik na 193 straneh.
Društvo se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference z naslovom “Turizem in podeželje”, ki jo načrtujemo 2. in 3. junija 2023.
K odlični izvedbi konference so poleg DUGS svoj del prispevali še ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa in Ministrstvo za okolje in prostor ter Notranjski muzej Postojna in Postojnska jama.


Del udeležencev na terenskem delu konference.
 
Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak in predstojnika ZRC SAZU Inštituta dr. Tadeja Slabeta.
 
Učitelji so predstavili različne pristope poučevanja o kraški pokrajini.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.

Sobotni obisk Notranjskega muzeja Postojna in Pivke ter Črne jame.

ZAKLJUČKI, PREDLOGI, POBUDE

 1. Sodelovanje Društva učiteljev geografije Slovenije in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa na mednarodni konferenci v Postojni je bil skupni prispevek k praznovanju mednarodnega leta jam in krasa s predstavitvijo dobrih praks s področja poučevanja vsebin o krasu v izobraževalnem sistemu.
 2. Sodelovanje predstavnikov šole na sestankih lokalne skupnosti, kjer predstavijo delo, aktivnosti šole, pomembnih za lokalno skupnost.
 3. Krepiti sodelovanje šol v porečju za okrepitev vsebin trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, npr. ob priložnostnih dnevih Dan Save, Dan Donave, Dan Soče, Dan Sredozemske obale.
 4. Uradna pobuda DUGS za vpis imena Žumrove kotanje na Pomorsko karto RS.
 5. Okrepiti sodelovanje z ministrstvi za okolje in šolstvo.
 6. Okrepiti sodelovanje med šolami in strokovnimi institucijami

 

IZOBRAŽEVANJA DUGS v šolskem letu 2022/2023

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2022/23, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: Lipovoškov tabor “ZASAVJE”, prva polovica oktobra 2022 (cena 26 EUR).

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, november 2022 in aprlila 2023 (cena 35 EUR).

MEDNARODNA KONFERENCA “TURIZEM, PODEŽELJE”, začetek junija 2023 (cena 24 EUR).

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.

Zaključek 3. Foto natečaja Mi v pokrajini 2022

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Foto natečaj je potekal tretje leto, v njem pa so sodelovali učenci, dijaki in študenti s 103 oddanimi fotografijami. Prejeli smo 51 fotografij iz osnovnih, 47 iz srednjih šol ter 5 fotografij študentov.

Ocenjevalna komisija je fotografije vrednotila po danih merilih, poleg kvalitete je bilo pomembno zlasti sporočilo fotografije ter sozvočje fotografije in naslova. Razglasitev najboljših fotografij je potekala 5. aprila 2022 v sklopu Noči geografije in bila izvedena na daljavo.

Čestitke vsem nagrajenim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem. Obenem zahvala vsem sodelujočim (fotografom in mentorjem) za prispevek h geografskemu opazovanju in raziskovanju.

Zahvala tudi institucijam (Oddelek za geografijo, FF, Univerza v Ljubljani; založba Mladinska knjiga; Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU), ki so prispevale lepe in kvalitetne knjižne nagrade.

Nagrajene fotografije so naslednje:

Osnovna šola:

 1. mesto – „Poslušajmo naravo, nazaj na pot zavijmo pravo“ Lukas Gumilar, 7. razred, OŠ II Murska Sobota, mentorica Marinela Pap.
 2. mesto – „Cesta, ki vodi skozi zimski gozd“ Sandi Vidmar, 8. razred, OŠ Črni Vrh nad Idrijo, mentorica Barbara Milavec.
 3. mesto – „Pogled v jesen“ Neža Godec, 7. razred, OŠ Šmartno pri Litiji, mentorica Brigita Lindič.

Srednja šola:

 1. mesto – „Ratitovec – In vendar se vrti“ Lan Mohorič Bonča, 4. letnik, Gimnazija Škofja Loka mentor Matic Močnik.
 2. mesto – „Smaragd pod Julijci“ Ema Rozman, 2. letnik, Gimnazija Škofja Loka, mentorica Jožica Grohar.
 3. mesto – „Pridne slovenske roke“ Žiga Juhart, 1. letnik, Gimnazija Slovenske Konjice, mentorica Doroteja Rušnik Stramšak.

Vse prispele fotografije si lahko ogledate tukaj: http://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/nggallery/all/mi-v-pokrajini-foto-natecaj-vse-fotografije-2022

Nagrajene fotografije so predstavljene v prezentaciji: https://dugs.splet.arnes.si/files/2022/04/Foto-natecaj-2022-podlitev.pdf

Poročilo pripravil: Tomi Tomšič, april, 2022

 

 

 

Noč geografije

Spoštovan,

za NOČ GEOGRAFIJE smo pri DUGS pripravili dva dogodka (zemljevid Geonight 2022)

1. petek, 1. april ob 18:30 potopisno predavanje. dr. Stanko Pelc nam bo prek videokonferenčnega sistema Zoom predstavil: Moje izkušnje s turizmom na raznih koncih sveta. Povezava na dogodek je: https://upr-si.zoom.us/j/86839291175?pwd=ZjAzZU5FTk9yandXQ2dIK3J4VWo1Zz09

2. torek, 5. aprila 2022, ob 20.00 razglasitev zmagovalcev nagradnega natečaja »Mi v pokrajini«. Tudi ta dogodek bo potekal prek videokonferenčnega sistema Zoom in ga bo vodil predsednik komisije foto natečaja Tomi Tomšič. Povezava na dogodek je: https://arnes-si.zoom.us/j/94190891943?pwd=MVFVU1k4QVAzZERNK3NnMklyeWdUQT09

Lep pozdrav, DUGS

 

23. zborovanja slovenskih geografov

Spoštovani!

Do 23. zborovanja slovenskih geografov na Koroškem, ob 100-letnici delovanja Zveze geografov Slovenije, nas loči še dober mesec dni.

To bo priložnost za nas, učitelje, da se seznanimo z najnovejšimi raziskavami in dognanji Koroške pokrajine in seveda priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj.

Rok za prijavo je 25. marec 2022. Organizator se je potrudil in je udeležba na zborovanju cenovno zelo ugodna.

Vse informacije so na voljo na spletni strani https://www.zveza-gs.si/zborovanje-koroska/.

Več o zborovanju v obvestilu organizatorja.

Svet v presežnikih

Spoštovani,

v roke mi je prišla nova poljudnoznanstvena knjiga Marjete in Karla Natka, ki na več kot 500 strani opisujeta številne zanimivosti iz sveta. Pišeta o največjih, najvišjih, najglobljih, najdaljših… naravnih in družbenih presežki na Zemlji. Od tod tudi naslov knjige SVET V PRESEŽNIKIH, ki je izšla v založbi Mladinske knjige.

V Knjigi je predstavljenih 118 »naravnih« in »družbenih« presežnikov, ki so razdeljeni  na poglavja

z opisi presežnikov, ter krajši opis še dodatnih »malih« 60 zanimivosti našega planeta.

Poleg zanimivega besedila, ki se zelo tekoče bere, je knjiga opremljena z več kot 900 fotografijami, ki  dodatno ponazorijo opisane presežnike.

Že bežen pregled knjige opozori na osupljivo lepoto, raznolikost in bogastvo planeta Zemlje ter poveličuje človeški um, ki je sposoben neverjetnih idej dosežkov in rešitev.  In v premislek, ali smo dovolj razumni in nam je mar, da vse to ohranimo, varujemo in plemenitimo.

Knjigo priporočam učiteljem, učencem in dijakom kot dobrodošel poljudno napisan učni pripomoček ali navdih za preučevanje geografije in zgodovine.

Mirsad Skorupan