OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ…

Spoštovani, VABIMO vas na seminar

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO

Na seminarju se bomo seznanili z:
Opazovanjem, merjenjem in beleženjem izbranih geografskih dejavnikov pri terenskem delu;
Slikovno, video in zvočno beleženje;
Sodelovanje med učitelji na spletu;
Objavljanje rezultatov in njihovo primerjanje;
Vnos podatkov na portal in oblikovanje spletnih informacij;

Izobraževanje bo zajemalo vse dejavnosti, ki jih bodo lahko izvajali na šolah učenci in dijaki.

Vsebina:
– Terensko opazovanje, merjenje in beleženje pridobljenih informacij kot podpora celostnemu razumevanju pokrajine – delavnica: dr. Blaž Repe, Nataša Mrak;
– Didaktična raba spletišča Uporabna geografija, dr. Tatjana Kikec;
– Predstavitev primerov dobrih praks, Mojca Janžekovič;
– Konfluence: Mirsad Skorupan..

Izpeljava in cena:
Cena za udeležence iz VIZ je 9,82 EUR, za vse druge pa 15 EUR.
Zadnji datum za prijavo je 20. 11. 2021 prek sistema Katis https://paka3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5351&A=detailKP  (število mest je omejeno).
Datum izvedbe: 27.11.2021
Čas trajanja: 8 ur. (5 ure v živo in 3 ure na daljavo).
Kraj izvedbe: Oddelek za geografijo FF UL v Ljubljani in okolica.

Vabilo v pdf obliki za tisk

Lipovškov tabor, Pohorje 2021 je zaključen

  Udeleženci tabora pred muzejem Pangea.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 15. in 16. oktobra 2021 pripravilo seminar – tabor, Pohorje 2021, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.

V uvodnih besedah je predsednica DUGS Nataša Mrak povedala, da smo na IO DUGS soglasno sprejeli predlog, da se od tega tabora dalje tabor DUGS imenuje Lipovškov tabor, v spomin na avgusta preminulega kolega geografa Igorja Lipovška.

Prvi dan smo se zbrali na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. Poslušali smo predavanja z naslovi: Zelena infrastruktura, dr. Mitja Bricelj; Geografija in astronomija – Planeti zunaj našega Osončja, dr. Igor Žiberna; Spremembe rabe tal kot izobraževalna vsebina, dr. Eva Konečnik Kotnik; Konfluence, Mirsad Skorupan; Raziskovalne naloge kot priložnost za soodločanje mladih, dr. Tatjana Kikec; Vsebine o Pohorju pri pouku – rezultati anketnega vprašalnika, Mojca Janžekovič; Predstavitev dobrih praks, Nataša Mrak in Branka Roškar; Učni načrt, Matej Matkovič.

  Udeleženci na petkovih predavanjih.

  Dr. Eva Konečnik Kotnik med predavanjem o spremembah rabe tal kot izobraževalni vsebini.

Zvečer smo imeli opazovanje neba pred Ruško kočo na Pohorju, ki ga je vodil dr. Igor Žiberna. V soboto je sledil terenski del, po katerem nas je popeljal kolega Vilijem Podgoršek. Spoznali smo kamninsko zgradbo Pohorja, za konec pa smo obiskali še muzej Pangea, ki hrani eno največjih zasebnih zbirk kamnin in mineralov v Evropi.

  Viljem Podgoršek je pritegnil pozornost udeležencev tabora z razlago o pohorskih kamninah.

Petkov večer je bil namenjen tudi svečani podelitvi pohval in priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije.

Pohvale so prejeli: Društvo Humanitas, Simon Gerbec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Knjižnica oddelka za geografijo FF UL, Jernej Jakob, Branka Roškar in Milivoj Stanković.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli: Mateja Bevc, mag. Irma Kovač, dr. Barbara Lampič, mag. Barbara Rozman, Metka Starešinič, Sandi Šarman, Tomi Tomšič, Barbara Trnovec, Sonja Trškan.

Priznanja Janeza Jesenka so prejeli: dr. Valentina Brečko Grubar, Tomislav Golob, dr. Tatjana Kikec, dr. Eva Konečnik Kotnik, dr. Gregor Kovačič, Ester Mrak, dr. Matej Ogrin, dr. Emil Štrbenk, dr. Igor Žiberna.

Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo je prejel dr. Dušan Plut.

  Predsednik komisije za priznanja DUGS Rožle Bratec Mrvar in predsednica DUGS ob podelitvi priznanja Ester Mrak.

 

 

 

 

6. NATEČAJ USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Štanjel, 20. in 21. 10. 2021

Kljub »korona« zamiku je Društvu učiteljev geografije Slovenije, Društvu likovnih pedagogov Primorja in osnovnima šolama Komen ter Dutovlje uspelo izpeljati zaključek bienalnega, že 6. natečaja  »Ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja«. Letošnji natečaj se je zaključil skupaj z 9. bienalom otroškega prostorskega oblikovanja, kar kaže na že tradicionalno in močno medpredmetno povezanost likovne umetnosti in geografije.

V sredo, 20. oktobra 2021, smo imeli tri zanimiva spletna predavanja. Redna profesorica dr. Karmen Kolnik je predstavila Učenje za prostor, o prostoru in v prostoru na primeru pouka geografije. Sledili sta še predavanji doc. dr. Janje Batič Ali še obstaja prostor za napake? in izr. prof. dr. Bee Tomšič Amon Trajnostni razvoj in varovanje arhitekturne dediščine: ključne vsebine sodobne vzgoje za prostor.

V četrtek, 21. oktobra 2021, pa je sledila zaključna prireditev z razglasitvijo nagrajencev obeh natečajev. Na geografskem natečaju je sodelovalo 50 izdelkov iz osnovnih in srednjih šol, ki jih je izdelalo 61 učencev in dijakov in 1 oddelek. Strokovna komisija je izdelke ločeno vrednotila na virtualne in »klasične« predstavitve. V kategoriji osnovnih šol smo med »klasičnimi« predstavitvami podelili 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji in 3 bronasta priznanja; med virtualnimi pa 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji in 2 bronasti priznanji. Pohvalo smo podelili še 5 »klasičnim« in 1 virtualni predstavitvi. Posebej smo pohvalili tudi ročno izdelano kolekcijo. V slabše zastopani kategoriji srednjih šol smo podelili 1 bronasto priznanje za prospekt in 2 pohvali za virtualni predstavitvi.

Natečaj je nastal pred dobrim desetletjem na pobudo pokojnega mag. Igorja Lipovška Lenasija. V začetku julija 2021 je bilo vodenje strokovne komisije v Štanjelu ena zadnjih njegovih strokovnih aktivnosti. Žal razglasitve rezultatov ni dočakal in tudi njemu v spomin se bomo organizatorji trudili ohraniti dosedanjo tradicijo. Razstava prispelih predstavitev je na ogled tudi preko spleta: https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/geografska-predstavitev-mojega-kraja-virtualna-razstava/

Predstavitev mojega kraja

Spoštovani, vabljeni na zaključek 9. bienala otroškega prostorskega oblikovanja PO FABIANIJEVIH POTEH
in
6. natečaja USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA.

PROGRAM PRIREDITVE:
20. OKTOBRA OB 18.00 – SPLETNA PREDAVANJA:
– prof. dr. Karmen Kolnik:
Učenje za prostor, o prostoru in v prostoru na primeru pouka geografije
– doc. dr. Janja Batič:
Ali še obstaja prostor za napake?
– izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon:
Trajnostni razvoj in varovanje arhitekturne dediščine:
ključne vsebine sodobne vzgoje za prostor

SPLETNA POVEZAVA NA PREDAVANJA:
https://arnes-si.zoom.us/j/94480751191

21. OKTOBRA OB 18.00: ZAKLJUČNA PRIREDITEV OBEH NATEČAJEV
SPLETNA POVEZAVA NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV:
https://arnes-si.zoom.us/j/96061645666

SPLETNA POVEZAVA NA RAZSTAVO: aktivna bo po zaključeni prireditvi.
https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/virtualna-razstava-likovnih-del-po-fabianijevih-poteh/ 
https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/geografska-predstavitev-mojega-kraja-virtualna-razstava/

Vljudno vabljeni.

PDF vabilo

Kocenov simpozij

Program: Kocenov simpozij.     

V letu 2021 praznujemo 200-letnico rojstva Blaža Kocena, ki je s svojimi šolskimi atlasi, učbeniki in zemljevidi postavil temelje nazornejšega pouka geografije v osnovnih in srednjih šolah pri nas. Atlasi z njegovim imenom (Kozennatlas) izhajajo že 160 let. V spomin nanj, 10. in 11. septembra 2021, Društvo učiteljev geografije Slovenije – DUGS, v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zvezo geografov Slovenije, Občino Šentjur, Turistično olepševalnih društvom Ponikva in OŠ Blaža Kocena Ponikva organiziramo mednarodni simpozij pod naslovom:

»NAZORNOST PRI POUKU GEOGRAFIJE NEKOČ, DANES IN JUTRI«

Več na: splet.kocen.arnes.si