Sodelovanje DUGS-a na 4. Forumu za Muro

V torek, 26. septembra 2023 je v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih potekal 4. Forum za Muro. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor RS v sodelovanju z Zveznim ministrstvom Republike Avstrije za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Muro.

Forum je inovativna oblika sodelovanja z udeležbo vodnih uprav in ostalih deležnikov, namenjena vključujočemu čezmejnemu trajnostnemu upravljanju mednarodnega porečja Mure.

Osrednja tema dogodka je bila avgustovska ujma, ko je v relativno kratkem času padla izredno velika količina padavin, kar je močno povečalo pretok vode reke Mure, ki so močno presegle izmerjene najvišje pretoke v preteklosti. Kljub izrednemu dogodku sta obe strani s hitrim ukrepanjem situacijo dobro obvladovale, s čimer so preprečili hujše, je pa vseeno nastala precejšnja škoda tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani. Udeleženci foruma so se strinjali, da bo z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, potrebno še boljše sodelovanje in usklajevanje ukrepov vseh deležnikov tako na lokalni kot tudi na regionalni in čezmejni ravni, prav tako pa se bo potrebno boljše pripraviti na tovrstne dogodke, ki bodo kot kaže vse pogostejši.

V drugem delu foruma je bila s strani predstavnika Inštituta za vode Republike Slovenije predstavljena vizija sodobne Mure. V njej je bilo izpostavljeno povečanje vodne varnosti Pomurja in poudarjeno, da je vodi potrebno dati več prostora, zagotoviti bogatenje podtalnice, vzpostaviti modro-zelene koridorje in izvesti številne večnamenske ukrepe. Z navedenimi ukrepi bi povečali vodno, prehransko, energetsko in podnebno varnost Pomurja.

Na forumu je aktivno sodelovalo tudi Društvo učiteljev geografije Slovenije, njegova predstavnica dr. Tatjana Kikec je v svoji predstavitvi spregovorila o nujnosti krepitve osveščanja in izobraževanja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavila je različne aktivnosti kot so postavitve oznak visokih voda in organizacija mednarodnih konferenc, na katerih učitelji predstavijo svoje delo z učenci/dijaki na šolah. Izpostavila je, da šole predstavljajo pomembne lokalne centre znanje, ki jih je potrebno vključiti v načrtovanje in izvajanje lokalnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in njihove posledice. Predlagala je tudi, da se te vsebine dodatno vključi in nadgradi pri prenovi učnih načrtov za osnovno in srednje šole ter gimnazije, aktivno pa je potrebno spodbujati tudi povezovanje šol za te vsebine v porečju Mure na čezmejni ravni.   Zaključki foruma bodo med drugim poslani tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pripravila: Tatjana Kikec

Avtorja fotografij: Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)