OBVESTILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) pripravlja konferenco z naslovom »KMETIJSTVO IN PREHRANA«  31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prijave so mogoče prek sistema KATIS (število mest je omejeno): https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Za prijavo vašega prispevka na konferenco “KMETIJSTVO IN PREHRANA” je potrebno izpolniti PRIJAVNI OBRAZEC https://1ka.arnes.si/a/9fd67571.

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) je 15. 1. 2024. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Več o konferenci preberite na https://geokmetijstvo.splet.arnes.si/

Prosimo tudi vse, ki ste se že prijavili prek Katisa, da izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC https://1ka.arnes.si/a/9fd67571 .

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor konference

Po Lipovškovem taboru 2023

Na Lipovškovem taboru Prekmurje in Porabje 2023 rekordna udeležba

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 13. in 14. oktobra 2023 organiziralo tradicionalni seminar Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023, ki se ga je udeležilo rekordno število osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev geografije. Na skrajnem severovzhodu Slovenije, v Hodošu, se jih je zbralo kar 89.

Prvi del seminarja je bil izveden na daljavo, in sicer preko ankete, s katero so organizatorji želeli dobiti vpogled, v kolikšni meri in na kakšen način se učitelji pri svojem pouku spopadajo s poučevanjem geografskih tematik o Prekmurju ter slovenskem Porabju.

Po petkovem prihodu v Mladinski dom Hodoš in uvodnem nagovoru predsednice DUGS Nataše Mrak so se začela predavanja o aktualnih geografskih tematikah lokalnega okolja in širše. Dr. Karel Natek je predstavil nekaj zanimivih dejstev o poletnih poplavah v Sloveniji, o pomenu upravljanja z vodami je spregovoril dr. Mitja Bricelj. Krajinski park Goričko je zastopal geograf Tomaž Koltai. Dr. Jurij Senegačnik je s svojimi letalskimi fotografijami in posnetki Prekmurja ponudil nekoliko drugačno perspektivo pokrajine, dr. Tatjana Kikec pa je predstavila novosti na portalu Uporabna geografija. S področja šolske geografije so kolegice predstavile nekaj uporabnih primerov dobre prakse – Tina Šlajpah družabno igro Z igro po zamejstvu, Monika Hajdinjak mobilno kolesarsko učno pot po občini Cankova, Ester Mrak pa šolsko meteorološko hiško. Popoldanski del je sklenila Mojca Janžekovič z analizo anketnega vprašalnika, ki so ga udeleženci reševali pred prihodom na tabor. Program tabora je dostopen na povezavi: https://www.drustvo-dugs.si/5634-2/

V poznih popoldanskih urah je sledila svečana podelitev priznanj DUGS, ki jih društvo podeljuje vsaki dve leti. Prejemnike priznanj tokratne in preteklih podelitev si lahko ogledate na povezavi: https://www.drustvo-dugs.si/o-drustvu/priznanja/.

DUGS je proslavil svojo 25-letnico obstoja in udeležence pogostil s tipično prekmursko večerjo – bogračem.

V večernih urah so se geografi ob navdihujoči in predani razlagi dr. Igorja Žiberne podali v oddaljene svetove vesolja. Nebo je bilo jasno, večer pa ne prehladen, zato je bilo moč precej časa vztrajati pri opazovanju nočnega neba. S teleskopom so opazovali nekatere takrat vidne planete, npr. Jupiter in Saturn, in zvezde, s prostim očesom pa našteli kar nekaj zveznih utrinkov. Drugi del večera se je nadaljeval ob zabavnem geografskem kvizu, ki ga je pripravil kolega Matej Matkovič. Smeha in zabave ni manjkalo, učitelji pa so dokazali, da znajo biti, ko gre za točke, podobno borbeni kot učenci.

V soboto je sledil terenski del programa. Pod vodstvom Draga Balajca, Tomaža Koltaija (KP Goričko) in Laure Ostrič je pot najprej vodila v Porabje. V Andovcih je na domačiji ob Malem Triglavu trenutni položaj porabskih Slovencev predstavila Silva Eőry, v Monoštru je sledil ogled Muzeja Avgusta Pavla, ki je edini slovenski muzej na Madžarskem. Po krajšem postanku v Gornjem Seniku je pot vodila nazaj v Slovenijo. Udeležence tabora je prijetno presenetil sprejem v Lončarovcih, v eni od najmanjših vasi na Goričkem, kjer so domačini spekli kostanj, Tomaž Koltai pa je predstavil tematsko pot po močvari Lončarevci, ki je primer dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo in stroko. Zadnji strokovni postanek terenskega dela je bil v Prosenjakovcih, kjer stoji in deluje reformirana kalvinska cerkev. Njen predsednik, Geza Kočan, je navzoče seznanil z njenim trenutnim položajem, predsednica madžarske samoupravne skupnosti Moravske Toplice, Szuza Vogrinc, pa je predstavila položaj in aktualno problematiko madžarske narodne skupnosti v tem delu Prekmurja.

Vabljeni k ogledu foto utrinkov: https://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/nggallery/all/lipovskov-tabor-prekmurje-porabje-2023

Prispevek pripravila: Kristina Šturm

Forum za Muro

Sodelovanje DUGS-a na 4. Forumu za Muro

V torek, 26. septembra 2023 je v kongresni dvorani hotela Radin v Radencih potekal 4. Forum za Muro. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor RS v sodelovanju z Zveznim ministrstvom Republike Avstrije za kmetijstvo in gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo ter v okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za reko Muro.

Forum je inovativna oblika sodelovanja z udeležbo vodnih uprav in ostalih deležnikov, namenjena vključujočemu čezmejnemu trajnostnemu upravljanju mednarodnega porečja Mure.

Osrednja tema dogodka je bila avgustovska ujma, ko je v relativno kratkem času padla izredno velika količina padavin, kar je močno povečalo pretok vode reke Mure, ki so močno presegle izmerjene najvišje pretoke v preteklosti. Kljub izrednemu dogodku sta obe strani s hitrim ukrepanjem situacijo dobro obvladovale, s čimer so preprečili hujše, je pa vseeno nastala precejšnja škoda tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani. Udeleženci foruma so se strinjali, da bo z namenom preprečevanja škodljivega delovanja voda, potrebno še boljše sodelovanje in usklajevanje ukrepov vseh deležnikov tako na lokalni kot tudi na regionalni in čezmejni ravni, prav tako pa se bo potrebno boljše pripraviti na tovrstne dogodke, ki bodo kot kaže vse pogostejši.

V drugem delu foruma je bila s strani predstavnika Inštituta za vode Republike Slovenije predstavljena vizija sodobne Mure. V njej je bilo izpostavljeno povečanje vodne varnosti Pomurja in poudarjeno, da je vodi potrebno dati več prostora, zagotoviti bogatenje podtalnice, vzpostaviti modro-zelene koridorje in izvesti številne večnamenske ukrepe. Z navedenimi ukrepi bi povečali vodno, prehransko, energetsko in podnebno varnost Pomurja.

Na forumu je aktivno sodelovalo tudi Društvo učiteljev geografije Slovenije, njegova predstavnica dr. Tatjana Kikec je v svoji predstavitvi spregovorila o nujnosti krepitve osveščanja in izobraževanja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavila je različne aktivnosti kot so postavitve oznak visokih voda in organizacija mednarodnih konferenc, na katerih učitelji predstavijo svoje delo z učenci/dijaki na šolah. Izpostavila je, da šole predstavljajo pomembne lokalne centre znanje, ki jih je potrebno vključiti v načrtovanje in izvajanje lokalnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe in njihove posledice. Predlagala je tudi, da se te vsebine dodatno vključi in nadgradi pri prenovi učnih načrtov za osnovno in srednje šole ter gimnazije, aktivno pa je potrebno spodbujati tudi povezovanje šol za te vsebine v porečju Mure na čezmejni ravni.   Zaključki foruma bodo med drugim poslani tudi na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pripravila: Tatjana Kikec

Avtorja fotografij: Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023

VABILO

Lipovškov tabor – Prekmurje in Porabje 2023
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 13. in 14. oktobra 2023 na območju Prekmurja in Porabja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, predavanja in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Prekmurja in Porabja.
Pričetek: petek, 13. oktobra, ob 14.00 v Mladinskem domu Hodoš (46.841744, 16.335730).
Zaključek: sobota, 14. oktobra, med 15.30 in 16:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v odmorih, avtobusni prevoz po Prekmurju in Porabju (če bomo dobili prevoznika).
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku (30 sekund) za potrebe tabora (nočitev, kapacitete so omejene, prehrana, način plačevanja): https://1ka.arnes.si/a/50af508b. Vsi, ki ste se prijavili prek Katisa, obvezno morate izpolniti še ta vprašalnik. Za nastanitev v Mladinskem domu Hodoš potrebujete osebni dokument (osebna ali potni list).

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

PROGRAM Lipovškov tabor – Pomurje-Porabje 2023 (možne so manjše spremembe v programu)

Čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju Prekmurja in Porabja pri pouku Nataša Mrak, Mojca Janžekovič, Mirsad Skorupan
Petek, 13. 10. 2023 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje  
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava. Lokacija: 46.841744, 16.335730 Mladinski dom Hodoš
14.30 – 15.05 Konfluence (na terenu) Vsi prisotni
15.05 – 15.15 Nagovor predsednice DUGS Nataša Mrak
15.15 – 15.30 Poletne poplave v Sloveniji 2023 dr. Karel Natek
15.30 – 15.40 Voda in meje dr. Mitja Bricelj
15.40 – 15.55 Krajinski park Goričko Tomaž Koltai
15.55 – 16.10 Razvoj kmetijstva na zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko dr. Saša Štraus
16.10 – 16.25 Posodobljena Uporabna geografija – uporabniku prijaznejša in uporabnejša dr. Tatjana Kikec
16.15 – 16.25 Pogled na Prekmurje z višin dr. Jurij Senegačnik
16.25 – 16.50 Odmor  
16.50 – 17.00 Pogled na Prekmurje z višin dr. Jurij Senegačnik
17.00 – 17.10 Predstavitev dobrih praks. Z igro po zamejstvu. Tina Šlajpah
17.10 – 17.20 Predstavitev dobrih praks. Kolesarska pot. Monika Hajdinjak
17.20 – 17.30 Predstavitev dobrih praks. Šolska meteorološka hiška. Ester Mrak
17.30 – 17.40 Analiza anketnega vprašalnika Mojca Janžekovič
17.40 – 18.00 Odmor  
18.00 – 18.40 Podelitev priznanj vsi
18.40 – 19.30 Pogostitev ob podelitvi priznanj DUGS Vabi in plača DUGS
19.30 – 21.30 Opazovanje nočnega neba dr. Igor Žiberna
21.30 – … Večerno druženje  vsi
Sobota, 14. 10. 2023 Ekskurzija s terenskim delom  
8.00 – 8.30 Zajtrk za tiste, ki spijo v Mladinskem domu Hodoš  
8.30 – 8.45 Odhod izpred Mladinskega doma Hodoš  
8.45 – 14.30 Prekmurje in Porabje – terensko delo Drago Balajc, Tomaž Koltai, Laura Ostrič,
14.30 – 15.30 Kosilo in zaključki tabora  

PROGRAM pdf

Razpis, priznanja DUGS

RAZPIS 2023

za enajsto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 11. podelitev priznanj,  ki bo potekala v okviru tabora DUGS 13.-14. oktobra 2023. Vabimo Vas, da do 11. septembra 2023 pošljete predloge za priznanja na DUGS na naslov Gosposka 13, p. p. 306, 1001 Ljubljana ali na spletni naslov info@drustvo-dugs.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje:

1.a Pohvala DUGS nadpovprečno uspelo enkratno strokovno delo ali objavo ali za posebej uspešno delo do 10 let na področju šolske geografije in društva, za študente ali mlade diplomante (do eno leto po zaključku študija) za uspelo diplomsko ali magistrsko delo ali za objavo strokovnega/znanstvenega članka v priznani strokovni/znanstveni reviji ali za drugo pomembno in uspelo strokovno delo s področja šolske geografije/didaktike geografije. To priznanje je lahko tudi skupinsko.

1.b Pohvala DUGS za prizadevno in uspešno delo na področju izdajanja geografskih učbenikov in drugih učil založbam in ustanovam, za prizadevanja na področju stalnega spopolnjevanja in usposabljanja učiteljev geografije nevladnim šolskim ustanovam, univerzitetnim in znanstvenim ustanovam, društvom in posameznikom, za dosežke na področju didaktične obdelave in predstavitve geografskih značilnosti slovenskih pokrajin v video in muzejski obliki ali v obliki učne poti.

 1. Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 10 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 2. Priznanje Janeza Jesenka za nadpovprečno uspešno pedagoško delo za učitelje geografije s praviloma več kot 20 leti delovne dobe v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (gl. Člen 1).
 3. Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo z več kot 30 leti delovne dobe ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije/didaktike geografije. Priznanje za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval  k razvoju kakovostnih vsebinskih in sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti, če njegovi učenci, dijaki, študentje oz. odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih; če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu ter če se udeležuje in sodeluje pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, vzgojiteljev ali drugih strokovnih delavcev (gl. Člen1).

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a (https://www.drustvo-dugs.si/files/2022/12/Pravilnik-o-podeljevanju-priznanj.pdf). Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:

 • dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši),
 • avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
 • inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
 • vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
 • organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
 • pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
 • mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
 • strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
 • popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:

 1. ime, priimek, rojstne podatke, bivališče, e-mail naslov, sedanjo zaposlitev in izobrazbo ter strokovni naziv predlaganca oz. podatke o ustanovi, založbi, društvu …;
 2. kratek življenjepis predlaganca (+ število izpolnjenih službenih let)/kratko oznako dejavnosti ustanove, založbe, društva …);
 3. utemeljitev predloga z dovolj izčrpnimi podatki o delu predlaganca/ustanove/založbe/društva na področju šolske geografije/didaktike geografije;
 4. vrsto priznanja, ki se predlaga;
 5. čitljiv podpis enega ali več predlagateljev (zaželena sta vsaj dva predlagatelja);
 1. utemeljitev ima lahko priloge in dokazno gradivo (npr. mnenje učencev, dijakov, študentov, sodelavcev, priporočila, seznam objav ali opravljenega dela). Na predlogu morajo biti jasno razvidni tudi podatki o predlagatelju: ime in priimek, rojstni podatki, izobrazba, zaposlitev, bivališče, telefon in e-mail naslov.

Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika komisije za priznanja DUGS.

Ljubljana, 20. junij 2023                             

Rožle Bratec Mrvar,

 predsednik komisije za priznanja DUGS

Mednarodna konferenca Turizem uspešno zaključena

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 2. in 3. junija uspešno izpeljalo 5. mednarodno konferenco »Turizem« v Rogaški Slatini.

Vabljeni predavatelji iz vseh treh slovenskih univerz ter vabljeni predavatelji iz Avstrije, Hrvaške in Srbije so predstavili razvoj turizma, njegov pomen in vpliv na človeka in pokrajino. Predstavljene vsebine lahko šolam pomagajo pri nazornem poučevanju in drugih dejavnostih povezanih s turizmom.

Skupinska slika udeležencev konference.            

Konference se je udeležilo 88 učiteljev iz osnovnih in srednjih sol.

Učitelji so z referati in plakati predstavili izvirne načine pouka, medpredmetnega in medšolskega povezovanja ter projektnega dela. Referati so zbrani v 360 strani obsežnem zborniku, za katerega je uvod zapisal vodja strokovnega odbora konference dr. Anton Gosar.

Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak

Vodja strokovnega odbora dr. Anton-Gosar predstavlja zbornik konference.

Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko človek s svojo dejavnostjo na področju turizma vpliva na pokrajino.

Vabljeni predavatelji so učiteljem dali tudi napotke za nadaljnje delo na področju turizma.

Učitelji so v dveh dnevih predstavili številne pristope poučevanja o turizmu.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.                

   

V večernih urah je v Aninem dvoru potekala pogostitev, ki je bila priložnost tudi za praznovanje 25. obletnice delovanja društva.

V času odmorov so učitelji lahko navezovali stike in izmenjevali izkušnje.

V času večerne pogostitve se je nadaljeval sproščen klepet.

V soboto pa nas je ob zaključku konference po Rogaški Slatini popeljala kolegica Vesna Zagoda Peperko.

Drugi dan konference na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

Plakatna predstavitev prispevkov.          

Ob zaključku konference smo spoznali Rogaško Slatino.

Za pomoč pri izvedbi konference se zahvaljujemo VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in kolegu Igorju Baharju za možnost izvedbe sobotnega dela na šoli.

Na spletni strani konference https://geoturizem.splet.arnes.si/  je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik. 

Izpostavljamo nekatere zaključke konference:

 1. Turizem moramo razumeti kot gospodarsko dejavnost, ki naj bo v dobrobit naravi in družbi.
 2. Odgovorni turizem temelji na geografskih značilnostih pokrajine in upošteva ranljivost te pokrajine.
 3. Turizem naj temelji na lokalnih posebnostih, ki jih povezujemo z regionalno dimenzijo.
 4. Odgovorni turizem naj upošteva zmanjševanje ogljičnega odtisa.
 5. Šole z mentorji in učenci so ključni dejavnik pri trajnostnem razvoju domačega okolja v okviru turizma.
 6. Pri prenovi učnih načrtov v sklopu geografije naj kreatorji procesa prenove upoštevajo tudi vsebine mednarodnih konferenc Društva učiteljev geografije Slovenije.

Društvo se že pripravlja na naslednjo mednarodno konferenco z naslovom “Kmetijstvo in prehrana,” ki bo 31. 5. in 1. 6. 2024 v Ormožu.

Prispevek pripravila: Nataša Mrak

Fotografije prispevala: Tatjana Kikec