Okrogla miza – Voda povezuje

Okrogla miza – Voda povezuje

Ob svetovnem Dnevu voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je v organizaciji Ministrstva za naravne vire in prostor v Škocjanskem zatoku potekala okrogla miza z naslovom Voda povezuje. V razpravi so sodelovali predstavniki različnih državnih organov, predstavniki društev in civilne družbe, učiteljev, pa tudi predstavniki mladih. Na okrogli mizi je sodelovala tudi predstavnica Društva učiteljev geografije Slovenije, dr. Tatjana Kikec.

Novica o dogodku: https://www.gov.si/novice/2024-03-22-voda-povezuje-odpornost-na-podnebne-spremembe-bomo-dosegli-z-odgovornim-sodelovanjem/

Fotografije: Bor Slana, STA

Večernica – Arktični led

Večernica – Arktični led

V četrtek, 15. 2., se nam je na Geografski večernici pridružila dr. Polona Itkin, nekdanja študentka Filozofske fakultete, oddelka za geografijo, ki preučuje arktični let. Javila se nam je s severa Norveške in predstavila rezultate raziskav, povezane z gibanjem ledu, njegovo debelino, prognozami, dotaknila se je tudi vpliva arktičnega ledu na vreme na Kitajskem in v ZDA. Predstavila je različne modele spreminjanja ledu. Vabljeni k ogledu posnetka večernice.

5. fotografski natečaj »Mi v pokrajini«

5. fotografski natečaj »Mi v pokrajini«

Namen
Namen natečaja je spodbuditi in udejanjati radovednost ter pokazati, kako si učenci, dijaki in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv, jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje ter interpretiranje pokrajine.

Natečaj razpisujeta Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.
V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo ter drugih podobnih smeri vseh fakultet in samostojnih visokošolskih zavodov. Natečaj je brezplačen.

Tema
Tema natečaja »Mi v pokrajini« je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine ipd. Skladno s temo natečaja mora fotografija vključevati vsaj sledove človeka v pokrajini.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografija mora biti v formatu JPEG z ločljivostjo najmanj 2100 x 1400 točk (3 MP). Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne in pokončne postavitve fotografij. Razen osnovne obdelave barv, fotografije ne smejo biti fotomontaža, kolaž ali kako drugače obdelane. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Fotografije, ki niso v skladu s temo in pravili natečaja, bodo izločene.

V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano:
a) ime in priimek avtorja,
b) razred/letnik,
c) ime in priimek mentorja,
č) elektronski naslov,
d) šola in
e) naslov fotografije.
Prijavni obrazec izpolni učitelj mentor. Dostopen je na povezavi https://1ka.arnes.si/a/c833f7e4.

Naslov fotografije
Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis ipd. Naslov ne sme biti daljši od 6 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva
Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami, vsak študent pa z največ dvema. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve zavrne.

Objava in razstava
Poslane fotografije bodo objavljene na spletni strani Društva učiteljev geografije Slovenije. Nagrajene bodo do 3 najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bo poskrbel DUGS.

Nagrade
Rezultati natečaja bodo objavljeni 10. aprila 2024 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali sodelujoči pa potrdila o sodelovanju.

Ocenjevalna komisija
Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila
Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:
– skladnost s temo »Mi v pokrajini«,
– kakovost,
– sporočilna vrednost,
– skladnost fotografije in naslova.

Čas trajanja natečaja
Natečaj traja od 6. 11. 2023 do vključno 8. 3. 2024.

Lastništvo fotografij
Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja
Udeleženec s prijavo na natečaj:
• brezpogojno sprejema pravila natečaja;
• obdrži avtorske pravice;
• pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo objavo privoljenje;
• prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
• dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
• dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost
Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si.

Uporabna geografija

Uporabna geografija

Dragi uporabniki spletišča Uporabna geografija,

vabimo vas na prenovljeno, polepšano in nadgrajeno spletišče, ki je dostopno na naslovu uporabna.geografija.si.  

Glavne novosti: 
– oblika je povsem spremenjena in preglednejša, del novosti je prinesla že sama nova različica Moodla; 
– vse aplikacije so zgrajene znova, na poenoten način, dodane so nekatere nove, prav tako nekaj zgodb z zemljevidi;
iskalnik po zemljevidih je dopolnjen s številnimi novimi vsebinami, vključno z zgodovinskimi ter s kartami vseh aplikacij s spletišča, kartografski sloji so bolj pregledno urejeni; do nadaljnjega bo uporabnikom dostopna tudi stara različica iskalnika;
– morda vam bodo zanimivi napotki za izdelavo lastnega zemljevida domačega kraja ali območja, kamor se odpravljate na potep;
– med novostmi boste našli tudi prva gradiva v smeri uporabe umetne inteligence v šoli. 
– Tudi odslej za uporabo spletišča ni potrebna prijava, razen če želite dodati ekskurzijo ali kaj dopisati na forumu.

Kmalu po novoletnih praznikih boste povabljeni na webinar o spletišču, kasneje spomladi pa tudi na seminar za učitelje. 

Vabimo vas, da spletišče obiščete in ga uporabite čisto po svoje, nam pa sporočite (na forum ali na uporabna.geografija@guest.arnes.si) morebitne napake ali nejasnosti, ki jih bomo poskusili čim prej odpraviti. Spomladi vas bomo povabili h glasovanju za najbolj priljubljene vsebine na spletišču (najpogosteje izbrane bodo izpostavljene tudi na vstopni strani spletišča) in k podajanju vaših predlogov in želja glede obstoječih in novih vsebin na spletišču.  

Ustvarjalci spletišča: Marko Krevs, Blaž Repe, Mitja Podreka, Tatjana Kikec, Mirsad Skorupan, Maša Planinc

Večernica – Vpliv podnebnih sprememb na prsti v Sloveniji

Večernica – Vpliv podnebnih sprememb na prsti v Sloveniji

V četrtek, 11. 1. 2024, smo v geografski večernici spoznali obrečne prsti in vpliv poplav na le te v Sloveniji. Dr. Blaž Repe, redni profesor na Filozofski fakulteti (oddelek za geografijo), nam je predstavil vplive podnebnih sprememb na prsti v Sloveniji s poudarkom na zasoljevanju prsti. Prikazal je spreminjanje sestave slovenskih gozdov zaradi vpliva podnebnih sprememb po različnih scenarijih. Posnetek predavanja si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

 

 

 

Avtor fotografije: dr. Tomaž Kralj

Prispevek pripravila: Andreja Bečan

25 LET DUGS

25 LET DUGS

Decembra je ob dolgih večerih čas za zgodbe, zato zdaj ob koncu meseca dodajamo še eno …

Bilo je leta 1998, novembra, ko je bila na geografskem srečanju v Kranjski Gori predstavljena ideja o povezovanju učiteljev geografije. Profesor dr. Jurij Kunaver je skupaj s somišljeniki zbral podpise in še istega leta je bilo ustanovljeno Društvo učiteljev geografije Slovenije. 16. decembra je minilo 25 let od takrat.

V tem času so se pridružili novi člani, srečujemo se na taborih, seminarjih, konferencah, Kocenovih sobotah, četrtkovih večernicah … Na ta način se med seboj lahko spoznamo in sodelujemo učitelji geografije iz vseh koncev Slovenije.

HVALA mnogim, ki se z veseljem odzovete na naša povabila k sodelovanju. HVALA tudi vsem, ki aktivno sodelujete v izvršnem odboru društva ter vsem predhodnim predsednikom in predsednici. HVALA prof. Kunaverju za prispevek pri ustanovitvi društva.

Veselimo se sodelovanja in srečanj, ki prihajajo.