Znanstvena monografija Dravsko polje je izšla kot šesta knjiga v zbirki Prostori pri Univerzitetni založbi UM. 13 avtorjev je v 12 poglavjih na kar 366 straneh osvetlilo aktualne probleme in procese v regiji, ki je do sredine 20. stoletja veljala za tipično podeželsko pokrajino, kateri so glavno identiteto dajale agrarne dejavnosti, s procesom urbanizacije in razvojem drugih gospodarskih dejavnosti, kot so industrija, promet in hidroenergetika, pa se je značaj regije, ki gravitira k trem regionalnim središčem: Mariboru, Ptuju in Slovenski Bistrici, začel spreminjati. Danes Dravsko polje predstavlja konfliktno območje nekaterih nasprotujočih si ali celo izključujočih dejavnosti. Še zlasti v bližini vsakega od bližnjih regionalnih središč je stopnja transformacije naselij, modernizacija prostorskih struktur oziroma stopnja rurbanosti zelo visoka. Območje sodi tudi med naše najrodovitnejše regije. Medtem ko v zadnjem času vse pogosteje poudarjamo, da je za zagotavljanje samooskrbnosti potrebno ohranjati obdelovalne površine, ugotavljamo, da je dejanski razvoj na Dravskem polju v nasprotju s tem aksiomom: najbolj kakovostne obdelovalne površine prepuščamo širjenju pozidanih površin v obliki industrijskih obratov, razpršene individualne gradnje in cestnih površin, prisotno pa je tudi zaraščanje za poljedelstvo najkakovostnejših površin.

Monografija prinaša zanimivo branje in različne poglede na regijo, tako na naravno geografske kot na družbeno geografske prvine ter procese, ob tem pa so avtorji posvetili posebno pozornost tudi področju regionalnih interpretacij za namene izobraževanja.

Knjiga je izšla v elektronski obliki, v kratkem pa je načrtovana tudi tiskana izdaja. Elektronska verzija znanstvene monografije je dostopna na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/832 .    

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)