Zaključek 3. Foto natečaja Mi v pokrajini 2022

Zaključek Foto natečaja Mi v pokrajini 2021

Foto natečaj je potekal tretje leto, v njem pa so sodelovali učenci, dijaki in študenti s 103 oddanimi fotografijami. Prejeli smo 51 fotografij iz osnovnih, 47 iz srednjih šol ter 5 fotografij študentov.

Ocenjevalna komisija je fotografije vrednotila po danih merilih, poleg kvalitete je bilo pomembno zlasti sporočilo fotografije ter sozvočje fotografije in naslova. Razglasitev najboljših fotografij je potekala 5. aprila 2022 v sklopu Noči geografije in bila izvedena na daljavo.

Čestitke vsem nagrajenim učencem in dijakom ter njihovim mentorjem. Obenem zahvala vsem sodelujočim (fotografom in mentorjem) za prispevek h geografskemu opazovanju in raziskovanju.

Zahvala tudi institucijam (Oddelek za geografijo, FF, Univerza v Ljubljani; založba Mladinska knjiga; Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU), ki so prispevale lepe in kvalitetne knjižne nagrade.

Nagrajene fotografije so naslednje:

Osnovna šola:

  1. mesto – „Poslušajmo naravo, nazaj na pot zavijmo pravo“ Lukas Gumilar, 7. razred, OŠ II Murska Sobota, mentorica Marinela Pap.
  2. mesto – „Cesta, ki vodi skozi zimski gozd“ Sandi Vidmar, 8. razred, OŠ Črni Vrh nad Idrijo, mentorica Barbara Milavec.
  3. mesto – „Pogled v jesen“ Neža Godec, 7. razred, OŠ Šmartno pri Litiji, mentorica Brigita Lindič.

Srednja šola:

  1. mesto – „Ratitovec – In vendar se vrti“ Lan Mohorič Bonča, 4. letnik, Gimnazija Škofja Loka mentor Matic Močnik.
  2. mesto – „Smaragd pod Julijci“ Ema Rozman, 2. letnik, Gimnazija Škofja Loka, mentorica Jožica Grohar.
  3. mesto – „Pridne slovenske roke“ Žiga Juhart, 1. letnik, Gimnazija Slovenske Konjice, mentorica Doroteja Rušnik Stramšak.

Vse prispele fotografije si lahko ogledate tukaj: http://www.drustvo-dugs.si/fotogalerija/nggallery/all/mi-v-pokrajini-foto-natecaj-vse-fotografije-2022

Nagrajene fotografije so predstavljene v prezentaciji: https://dugs.splet.arnes.si/files/2022/04/Foto-natecaj-2022-podlitev.pdf

Poročilo pripravil: Tomi Tomšič, april, 2022

 

 

 

23. zborovanja slovenskih geografov

Spoštovani!

Do 23. zborovanja slovenskih geografov na Koroškem, ob 100-letnici delovanja Zveze geografov Slovenije, nas loči še dober mesec dni.

To bo priložnost za nas, učitelje, da se seznanimo z najnovejšimi raziskavami in dognanji Koroške pokrajine in seveda priložnost za druženje ter izmenjavo izkušenj.

Rok za prijavo je 25. marec 2022. Organizator se je potrudil in je udeležba na zborovanju cenovno zelo ugodna.

Vse informacije so na voljo na spletni strani https://www.zveza-gs.si/zborovanje-koroska/.

Več o zborovanju v obvestilu organizatorja.

Svet v presežnikih

Spoštovani,

v roke mi je prišla nova poljudnoznanstvena knjiga Marjete in Karla Natka, ki na več kot 500 strani opisujeta številne zanimivosti iz sveta. Pišeta o največjih, najvišjih, najglobljih, najdaljših… naravnih in družbenih presežki na Zemlji. Od tod tudi naslov knjige SVET V PRESEŽNIKIH, ki je izšla v založbi Mladinske knjige.

V Knjigi je predstavljenih 118 »naravnih« in »družbenih« presežnikov, ki so razdeljeni  na poglavja

z opisi presežnikov, ter krajši opis še dodatnih »malih« 60 zanimivosti našega planeta.

Poleg zanimivega besedila, ki se zelo tekoče bere, je knjiga opremljena z več kot 900 fotografijami, ki  dodatno ponazorijo opisane presežnike.

Že bežen pregled knjige opozori na osupljivo lepoto, raznolikost in bogastvo planeta Zemlje ter poveličuje človeški um, ki je sposoben neverjetnih idej dosežkov in rešitev.  In v premislek, ali smo dovolj razumni in nam je mar, da vse to ohranimo, varujemo in plemenitimo.

Knjigo priporočam učiteljem, učencem in dijakom kot dobrodošel poljudno napisan učni pripomoček ali navdih za preučevanje geografije in zgodovine.

Mirsad Skorupan

Mednarodna konferenca Kras. Voda. Človek.

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

4. MEDNARODNO KONFERENCO

“Kras. Voda. Človek.”

3. in 4. 6. 2022

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na območju krasa in kraške pokrajine ter človeka na krasu.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere.

Na konferenci lahko sodelujete kot udeleženec ali referent (referat ali plakat).

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Več o konferenci in sami prijavi na konferenco najdete tukaj: https://krasvoda.splet.arnes.si/

 

Organizacijski odbor konference

Lipovškov tabor, Pohorje 2021 je zaključen

  Udeleženci tabora pred muzejem Pangea.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 15. in 16. oktobra 2021 pripravilo seminar – tabor, Pohorje 2021, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.

V uvodnih besedah je predsednica DUGS Nataša Mrak povedala, da smo na IO DUGS soglasno sprejeli predlog, da se od tega tabora dalje tabor DUGS imenuje Lipovškov tabor, v spomin na avgusta preminulega kolega geografa Igorja Lipovška.

Prvi dan smo se zbrali na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. Poslušali smo predavanja z naslovi: Zelena infrastruktura, dr. Mitja Bricelj; Geografija in astronomija – Planeti zunaj našega Osončja, dr. Igor Žiberna; Spremembe rabe tal kot izobraževalna vsebina, dr. Eva Konečnik Kotnik; Konfluence, Mirsad Skorupan; Raziskovalne naloge kot priložnost za soodločanje mladih, dr. Tatjana Kikec; Vsebine o Pohorju pri pouku – rezultati anketnega vprašalnika, Mojca Janžekovič; Predstavitev dobrih praks, Nataša Mrak in Branka Roškar; Učni načrt, Matej Matkovič.

  Udeleženci na petkovih predavanjih.

  Dr. Eva Konečnik Kotnik med predavanjem o spremembah rabe tal kot izobraževalni vsebini.

Zvečer smo imeli opazovanje neba pred Ruško kočo na Pohorju, ki ga je vodil dr. Igor Žiberna. V soboto je sledil terenski del, po katerem nas je popeljal kolega Vilijem Podgoršek. Spoznali smo kamninsko zgradbo Pohorja, za konec pa smo obiskali še muzej Pangea, ki hrani eno največjih zasebnih zbirk kamnin in mineralov v Evropi.

  Viljem Podgoršek je pritegnil pozornost udeležencev tabora z razlago o pohorskih kamninah.

Petkov večer je bil namenjen tudi svečani podelitvi pohval in priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije.

Pohvale so prejeli: Društvo Humanitas, Simon Gerbec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Knjižnica oddelka za geografijo FF UL, Jernej Jakob, Branka Roškar in Milivoj Stanković.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli: Mateja Bevc, mag. Irma Kovač, dr. Barbara Lampič, mag. Barbara Rozman, Metka Starešinič, Sandi Šarman, Tomi Tomšič, Barbara Trnovec, Sonja Trškan.

Priznanja Janeza Jesenka so prejeli: dr. Valentina Brečko Grubar, Tomislav Golob, dr. Tatjana Kikec, dr. Eva Konečnik Kotnik, dr. Gregor Kovačič, Ester Mrak, dr. Matej Ogrin, dr. Emil Štrbenk, dr. Igor Žiberna.

Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo je prejel dr. Dušan Plut.

  Predsednik komisije za priznanja DUGS Rožle Bratec Mrvar in predsednica DUGS ob podelitvi priznanja Ester Mrak.

 

 

 

 

Izobraževanja DUGS

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2021/22, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: RAZISKOVALNI TABOR – POHORJE, prva polovica oktobra 2021

MEDNARODNA KONFERENCA “KRAS”, začetek junija 2022. (letos bo veliko dogodkov, prispevkov… na temo kras, ker obeležujemo _Mednarodno leto_ jam in _krasa)_.

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, druga polovica novembra 2021.

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.