OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ…

Spoštovani, VABIMO vas na seminar

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO

Na seminarju se bomo seznanili z:
Opazovanjem, merjenjem in beleženjem izbranih geografskih dejavnikov pri terenskem delu;
Slikovno, video in zvočno beleženje;
Sodelovanje med učitelji na spletu;
Objavljanje rezultatov in njihovo primerjanje;
Vnos podatkov na portal in oblikovanje spletnih informacij;

Izobraževanje bo zajemalo vse dejavnosti, ki jih bodo lahko izvajali na šolah učenci in dijaki.

Vsebina:
– Terensko opazovanje, merjenje in beleženje pridobljenih informacij kot podpora celostnemu razumevanju pokrajine – delavnica: dr. Blaž Repe, Nataša Mrak;
– Didaktična raba spletišča Uporabna geografija, dr. Tatjana Kikec;
– Predstavitev primerov dobrih praks, Mojca Janžekovič;
– Konfluence: Mirsad Skorupan..

Izpeljava in cena:
Cena za udeležence iz VIZ je 9,82 EUR, za vse druge pa 15 EUR.
Zadnji datum za prijavo je 20. 11. 2021 prek sistema Katis https://paka3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5351&A=detailKP  (število mest je omejeno).
Datum izvedbe: 27.11.2021
Čas trajanja: 8 ur. (5 ure v živo in 3 ure na daljavo).
Kraj izvedbe: Oddelek za geografijo FF UL v Ljubljani in okolica.

Vabilo v pdf obliki za tisk

Lipovškov tabor, Pohorje 2021 je zaključen

  Udeleženci tabora pred muzejem Pangea.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 15. in 16. oktobra 2021 pripravilo seminar – tabor, Pohorje 2021, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.

V uvodnih besedah je predsednica DUGS Nataša Mrak povedala, da smo na IO DUGS soglasno sprejeli predlog, da se od tega tabora dalje tabor DUGS imenuje Lipovškov tabor, v spomin na avgusta preminulega kolega geografa Igorja Lipovška.

Prvi dan smo se zbrali na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. Poslušali smo predavanja z naslovi: Zelena infrastruktura, dr. Mitja Bricelj; Geografija in astronomija – Planeti zunaj našega Osončja, dr. Igor Žiberna; Spremembe rabe tal kot izobraževalna vsebina, dr. Eva Konečnik Kotnik; Konfluence, Mirsad Skorupan; Raziskovalne naloge kot priložnost za soodločanje mladih, dr. Tatjana Kikec; Vsebine o Pohorju pri pouku – rezultati anketnega vprašalnika, Mojca Janžekovič; Predstavitev dobrih praks, Nataša Mrak in Branka Roškar; Učni načrt, Matej Matkovič.

  Udeleženci na petkovih predavanjih.

  Dr. Eva Konečnik Kotnik med predavanjem o spremembah rabe tal kot izobraževalni vsebini.

Zvečer smo imeli opazovanje neba pred Ruško kočo na Pohorju, ki ga je vodil dr. Igor Žiberna. V soboto je sledil terenski del, po katerem nas je popeljal kolega Vilijem Podgoršek. Spoznali smo kamninsko zgradbo Pohorja, za konec pa smo obiskali še muzej Pangea, ki hrani eno največjih zasebnih zbirk kamnin in mineralov v Evropi.

  Viljem Podgoršek je pritegnil pozornost udeležencev tabora z razlago o pohorskih kamninah.

Petkov večer je bil namenjen tudi svečani podelitvi pohval in priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije.

Pohvale so prejeli: Društvo Humanitas, Simon Gerbec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Knjižnica oddelka za geografijo FF UL, Jernej Jakob, Branka Roškar in Milivoj Stanković.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli: Mateja Bevc, mag. Irma Kovač, dr. Barbara Lampič, mag. Barbara Rozman, Metka Starešinič, Sandi Šarman, Tomi Tomšič, Barbara Trnovec, Sonja Trškan.

Priznanja Janeza Jesenka so prejeli: dr. Valentina Brečko Grubar, Tomislav Golob, dr. Tatjana Kikec, dr. Eva Konečnik Kotnik, dr. Gregor Kovačič, Ester Mrak, dr. Matej Ogrin, dr. Emil Štrbenk, dr. Igor Žiberna.

Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo je prejel dr. Dušan Plut.

  Predsednik komisije za priznanja DUGS Rožle Bratec Mrvar in predsednica DUGS ob podelitvi priznanja Ester Mrak.

 

 

 

 

6. NATEČAJ USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Štanjel, 20. in 21. 10. 2021

Kljub »korona« zamiku je Društvu učiteljev geografije Slovenije, Društvu likovnih pedagogov Primorja in osnovnima šolama Komen ter Dutovlje uspelo izpeljati zaključek bienalnega, že 6. natečaja  »Ustvarjalna geografska predstavitev mojega kraja«. Letošnji natečaj se je zaključil skupaj z 9. bienalom otroškega prostorskega oblikovanja, kar kaže na že tradicionalno in močno medpredmetno povezanost likovne umetnosti in geografije.

V sredo, 20. oktobra 2021, smo imeli tri zanimiva spletna predavanja. Redna profesorica dr. Karmen Kolnik je predstavila Učenje za prostor, o prostoru in v prostoru na primeru pouka geografije. Sledili sta še predavanji doc. dr. Janje Batič Ali še obstaja prostor za napake? in izr. prof. dr. Bee Tomšič Amon Trajnostni razvoj in varovanje arhitekturne dediščine: ključne vsebine sodobne vzgoje za prostor.

V četrtek, 21. oktobra 2021, pa je sledila zaključna prireditev z razglasitvijo nagrajencev obeh natečajev. Na geografskem natečaju je sodelovalo 50 izdelkov iz osnovnih in srednjih šol, ki jih je izdelalo 61 učencev in dijakov in 1 oddelek. Strokovna komisija je izdelke ločeno vrednotila na virtualne in »klasične« predstavitve. V kategoriji osnovnih šol smo med »klasičnimi« predstavitvami podelili 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji in 3 bronasta priznanja; med virtualnimi pa 1 zlato priznanje, 2 srebrni priznanji in 2 bronasti priznanji. Pohvalo smo podelili še 5 »klasičnim« in 1 virtualni predstavitvi. Posebej smo pohvalili tudi ročno izdelano kolekcijo. V slabše zastopani kategoriji srednjih šol smo podelili 1 bronasto priznanje za prospekt in 2 pohvali za virtualni predstavitvi.

Natečaj je nastal pred dobrim desetletjem na pobudo pokojnega mag. Igorja Lipovška Lenasija. V začetku julija 2021 je bilo vodenje strokovne komisije v Štanjelu ena zadnjih njegovih strokovnih aktivnosti. Žal razglasitve rezultatov ni dočakal in tudi njemu v spomin se bomo organizatorji trudili ohraniti dosedanjo tradicijo. Razstava prispelih predstavitev je na ogled tudi preko spleta: https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/geografska-predstavitev-mojega-kraja-virtualna-razstava/

Predstavitev mojega kraja

Spoštovani, vabljeni na zaključek 9. bienala otroškega prostorskega oblikovanja PO FABIANIJEVIH POTEH
in
6. natečaja USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA.

PROGRAM PRIREDITVE:
20. OKTOBRA OB 18.00 – SPLETNA PREDAVANJA:
– prof. dr. Karmen Kolnik:
Učenje za prostor, o prostoru in v prostoru na primeru pouka geografije
– doc. dr. Janja Batič:
Ali še obstaja prostor za napake?
– izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon:
Trajnostni razvoj in varovanje arhitekturne dediščine:
ključne vsebine sodobne vzgoje za prostor

SPLETNA POVEZAVA NA PREDAVANJA:
https://arnes-si.zoom.us/j/94480751191

21. OKTOBRA OB 18.00: ZAKLJUČNA PRIREDITEV OBEH NATEČAJEV
SPLETNA POVEZAVA NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV:
https://arnes-si.zoom.us/j/96061645666

SPLETNA POVEZAVA NA RAZSTAVO: aktivna bo po zaključeni prireditvi.
https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/virtualna-razstava-likovnih-del-po-fabianijevih-poteh/ 
https://osdutovlje.splet.arnes.si/2021/10/21/geografska-predstavitev-mojega-kraja-virtualna-razstava/

Vljudno vabljeni.

PDF vabilo

Tabor DUGS Pohorje 2021

VABILO

Tabor-seminar DUGS 2021 – Pohorje
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 15. in 16. oktobra 2021 na območju Pohorja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, seminarji in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Pohorja.
Pričetek: petek, 15. oktobra, ob 14.00
Zaključek: sobota, 16. oktobra, med 16.00 in 17:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, vstopnina v muzej, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v pavzi ter pogostitev ob podelitvi priznanj DUGS. DUGS bo svojim članom kril stroške sobotnega kosila.
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno

obutev za hojo po ravnem terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku za potrebe tabora: https://1ka.arnes.si/a/28649 , ki ga izpolnite do 12. 10. 2021.

Zaradi predpisov in možnosti okužb za udeležbo na konferenci je obvezno izpolnjevanje enega od pogojev PCT in nošenje maske v zaprtih prostorih.
Prosimo, da s seboj imate ustrezno dokazilo:
• potrdilo o prebolelosti,
• potrdilo o cepljenju,
• potrdilo o negativnem rezultatu testa.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

Program tabora-seminarja DUGS Pohorje 2021,  PDF za tisk

čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju okoljske problematike Pohorja pri pouku Mojca Janžekovič, Nataša Mrak, Mirsad Skorupan,
Petek, 15. 10. 2021 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava  2. OŠ Slovenska Bistrica
14.30 – 14.35 Nagovor predsednice DUGS Nataša Mrak
14.35 – 14.50 Zelena infrastruktura dr. Mitja Bricelj
14.50 – 15.30 Geografija in astronomija – Planeti zunaj našega Osončja dr. Igor Žiberna
15.30 – 16.05 Spremembe rabe tal kot izobraževalna vsebina, PDF dr. Eva Konečnik Kotnik
16.05 – 16.15 Konfluence, PDF Mirsad Skorupan
16.15 – 16.40 PAVZA
16.40 – 17.00 Raziskovalne naloge kot priložnost za soodločanje mladih, PDF dr. Tatjana Kikec
17.00 – 17.10 Rezultati anketnega vprašalnika, PDF Mojca Janžekovič
17.10 – 17.20 Predstavitev dobrih praks Nataša Mrak
17.20 – 17.30 Predstavitev dobrih praks, PDF
video posnetek, 5 minut
Branka Roškar
17.30 – 17.50 Učni načrt, Tematska razdelitev UN GEOUN GEOGRAFIJA ZA OŠ Matej Matkovič
17.50 – 18.00 KRATKA PAVZA
18.00 – 18.35 Podelitev priznanj in pohval DUGS
18.35 – 19.30 VEČERJA (Pogostitev ob podelitvi priznanj). Vsi lepo vabljeni.
20.15 – … DRUŽENJE in opazovanje neba izpred Ruške koče na Pohorju dr. Igor Žiberna
SPANJE 🙂
Sobota, 16. 10. 2021 Ekskurzija s terenskim delom
7.45 – 8.30 ZAJTRK 🙂
8.30 – 8.45 prihod pred 2. OŠ Slovenska Bistrica
8.45 – 14.30 Kamninska zgradba Pohorja – terensko delo Vilijem Podgoršek
14.30 – 15.30 ? Kosilo in odhod domov

FOTO utrinki: Lipovškov tabor Pohorje 2021

Izobraževanja DUGS

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2021/22, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: RAZISKOVALNI TABOR – POHORJE, prva polovica oktobra 2021

MEDNARODNA KONFERENCA “KRAS”, začetek junija 2022. (letos bo veliko dogodkov, prispevkov… na temo kras, ker obeležujemo _Mednarodno leto_ jam in _krasa)_.

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, druga polovica novembra 2021.

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.