20. Ilešičevi dnevi

Spoštovani,

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med 22. in 23. septembrom 2023 pripravljamo 20. Ilešičeve dneve z naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo aktualne teme, vezane na trajnostni razvoj, podnebne spremembe, novosti v geografski stroki, nove pristope v geografskem izobraževanju ter reševanje problemov in iskanje rešitev za dobrobit stroke tako na področju vzgoje in izobraževanja kot širše. Učiteljice in učitelje geografije ter vse geografinje in geografe vabimo k aktivni udeležbi s predavanjem, posterjem ali delavnico.

Več informacij o Ilešičevih dnevih najdete na povezavi.

Vabljeni k prijavi.

Lep pozdrav!

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

  • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
  • trajnostni razvoj in turizem,
  • turistična dejavnost v pokrajini,
  • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
  • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
  • drugi izzivi v turizmu,
  • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
  •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Več o konferenci lahko najdete na spletišču konference: https://geoturizem.splet.arnes.si/

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference

Zaključen je foto natečaj MI V POKRAJINI

V petek, 14. 4. 2023, je v sklopu Noči geografije potekala razglasitev nagrajencev fotografskega natečaja Mi v pokrajini. Med fotografijami, ki so prikazovale geografski proces ali pojav ter skupaj z naslovom fotografije posredovale čim bolj smiselno in s fotografijo povezano sporočilo, je komisija izbrala najboljše.

Na podelitvi, ki se je odvijala na daljavo, je bilo prisotnih 52 udeležencev (učencev, dijakov in njihovih mentorjev).

Razglasitev zmagovalnih fotografij je odlično vodil kolega Tomi Tomšič. Tomi je tudi pripravil prezentacijo z osnovnimi podatki o poteku natečaja, številu udeleženih šol ter predstavitev nagrajenih fotografij.

Nekaj o natečaju in nagrajenih fotografijah si lahko ogledate tukaj >>>

ZADNJA VEČERNICA V ŠOLSKEM LETU 22/23

Na peti, zadnji večernici v šolskem letu 22/23 je dr. Peter Frantar predstavil akcijo tablic visokih voda in možnost sodelovanja učencev v njej. Dr. Mirja Bricelj je opozoril, da se v šolah premalo učimo vplivu podnebnih sprememb na vode in o prilagajanju na spremembe. Premalo je terenskega dela. V diskusiji smo prišli do zaključkov, da bi ta znanja morali umestiti v učne načrte predmeta geografija. Zato smo predlagali, da učitelji pošljejo predloge sprememb vsebin učnih načrtov do poletja, svetovalcu ZRSŠ, dr. Antonu Polšaku,  anton.polsak@zrss.si, ter na naslov DUGS info@drustvo-dugs.si. Pri tem naj bodo pozorni, da določene vsebine iz učnega načrta odstranijo saj je le ta preobsežen.

Pripravila: Andreja Bečan

VABILO NA 11. »KOCENOVO SOBOTO«

V spomin na Blaža Kocena tudi letos pripravljamo vodeni pohod po Ponikvi in njeni okolici. Dobimo se

v soboto, 11. marec 2023, ob 15.00. uri pred Osnovno šolo Blaža Kocena na Ponikvi.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi poti bo sledil pohod po »Kraškovodni učni poti dr. Stanka Buserja«.
Od šole bomo krenil proti cerkvi sv. Ožbalta nato proti perišču in rastišču zaščitene
velikonočnice. Pot bomo nadaljevali do kraškega ponora in se povzpeli do rojstne hiše dr. Stanka Buserja ter se preko vrha griča vrnili proti izhodišču pri OŠ Blaža Kocena. Po pohodu se bo možno v šoli okrepčati s toplo malico (cena 5 €).

Ob 18.30. uri bo v jedilnici OŠ krajše predavanje o astronomiji in opazovanju neba, v izvedbi Astronomskega društva Kosci. Sledilo bo praktično opazovanje neba s teleskopi.

Lepo vabljeni vsi ljubitelji pohodništva, narave in zvezdnatega neba!

Predsednik TOD Ponikva, Zlatko Zevnik l.r.
Ravnateljica OŠ B. Kocena Ponikva, Andreja Ocvirk l.r.
Društvo učiteljev geografije Slovenije, Rožle Bratec Mrvar l.r.

LETAK