Lipovškov tabor, Zasavje 2022 je zaključen

Udeleženci tabora na območju cementarniškega kamnoloma Retje-Plesko v občini Trbovlje.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 14. in 15. oktobra 2022 pripravilo seminar – tabor, Zasavje 2022, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.
Po uvodnem nagovoru predsednice DUGS Nataše Mrak so se v prostorih Zavoda za mladino in šport Trbovlje začela predavanja. Program tabora si lahko ogledate na povezavi: https://dugs.splet.arnes.si/files/2022/10/Program-Zasavje-2022.pdf

  Zbiranje udeležencev pred petkovimi predavanji.

  Dr. Karel Natek je slikovito razložil, kako je Sava urezala strugo skozi Posavsko hribovje.

  Rezultate ankete o umeščanju vsebin iz Zasavja v pouk geografije je predstavila Mojca Janžekovič.

Za večerni program je poskrbel kolega Tomi Tomšič, ki je na strokovno-poljuden način predstavil Slovensko planinsko transverzalo. Svoj nastop je popestril s statističnimi podatki in številnimi zabavnimi zgodbami s poti.
V soboto je sledil terenski del. Po ogledu rudarskega stanovanja je pot po Trbovljah vodil domačin in kolega Bojan Šprogar. Njegov namen je bil, da udeleženci spoznajo območje »črnega revirja« na drugačen način – kot srce Slovenije in kot popotovanje v TRI KRASNE doline, ki so jih ustvarili trije vodotoki (Medija s Kotredeščico, Trboveljščica in Boben).

  Župan občine Zagorje ob Savi je udeležencem tabora predstavil priložnosti in izzive, s katerimi se srečuje njegova občina.

Mitovški slap (slap na lehnjaku) je skrita naravna znamenitost Zasavja.

  Bojan Šprogar je zasnoval in vodil sobotni terenski del tabora.

  Iskanje fosilov ob kamnolomu.

Zapisala: Nataša Mrak

Mednarodna konferenca “TURIZEM”

RAZPIS, VABILO

Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na

5. MEDNARODNO KONFERENCO 

“TURIZEM V POKRAJINI” 2. in 3. 6. 2023

Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in drugih predmetov na področju turizma.

Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks.

V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in okolje.

Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov:

  • načrtovanje razvoja turizma v pokrajini,
  • trajnostni razvoj in turizem,
  • turistična dejavnost v pokrajini,
  • vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo,
  • terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma,
  • drugi izzivi v turizmu,
  • prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb,
  •  

Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si.

Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je enakovredna predstavitvi s PPT.

Pomembni datumi:
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali je vaš prispevek uvrščen v program.
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023.

Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do zapolnitve mest, saj je število mest omejeno.

Več o konferenci lahko najdete na spletišču konference: https://geoturizem.splet.arnes.si/

Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20).

Vabilo, oblika za tisk v pdf obliki

Organizacijski odbor konference

Lipovškov tabor Zasavje 2022

VABILO

Lipovškov tabor – Zasavje 2022
Učitelje geografije v osnovnih in srednjih šolah vabimo na tabor, seminar DUGS, ki bo potekal 14. in 15. oktobra 2022 na območju Zasavja.
S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, predavanja in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Zasavja.
Pričetek: petek, 14. oktobra, ob 14.00
Zaključek: sobota, 15. oktobra, med 15.30 in 16:00.
V ceno kotizacije je zajeto: organizacija in izvedba tabora-seminarja, vodenje ekskurzije, vstopnina v muzej, seminarsko gradivo, topli napitki in prigrizki v pavzi. DUGS bo svojim članom kril stroške sobotnega kosila.
Če želite prejeti potrdilo o udeležbi, se morate prijaviti prek sistema Katis (plačnik šola ali kot samoplačnik). Za vse druge, ki bi želeli priti na tabor, je tretja možnost. Pišite na spodnji e-naslov in se bomo dogovorili.
Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po terenu.
Udeležence prosimo še za sodelovanje v kratkem vprašalniku za potrebe tabora: https://1ka.arnes.si/a/7200e0cf , ki ga izpolnite do 10. 10. 2022.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu: info@drustvo-dugs.si ali mirsad.skorupan@guest.arnes.si.

Vabljeni!
Organizacijski odbor tabora

PROGRAM: LIPOVŠKOV TABOR – ZASAVJE 2022

Čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju okoljske problematike Zasavja pri pouku Nataša Mrak, Mojca Janžekovič, Mirsad Skorupan
Petek, 14. 10. 2022 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje  
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava Mladinski center Trbovlje
14.30 – 14.35 Nagovor predsednice DUGS Nataša Mrak
14.35 – 15.05 Prepoznavanje različnih oblik razvrednotenja v prostoru – primer Zasavja dr. Barbara Lampič
15.05 – 15.35 Novosti na področju didaktike geografije dr. Mojca Ilc Klun
15.35 – 15.50 Soteska Save v Posavskem hribovju dr. Karel Natek
15.50 – 16.05 Predstavitev Zasavskega muzeja Nevenka Hacin
16.05 – 16.25 Novi mobilni aplikaciji za terensko delo dr. Tatjana Kikec
16.25 – 16.45 PAVZA  
16.45– 17.10 Zasavje nekoč in danes Bojan Šprogar
17.10 – 17.25 Predstavitev dobrih praks Maja Besednjak
17.25 – 17.45 Predstavitev dobrih praks Katarina Bola Zupančič in Boštjan Kosec
17.45 – 18.00 Predstavitev raziskovalnega tabora Zasavje Klara Čevka in Lenart Štaut
18.00 – 18.10 Rezultati anketnega vprašalnika Mojca Janžekovič
18.10 – 18.30 Erasmus+ in geografi Mojca Janžekovič in Andreja Bečan
18.30 – 19.00 VEČERJA za prijavljene  
19.00 – 21.00 VEČERNI PROGRAM, Geografski vtisi s Slovenske planinske poti
 Tomi Tomšič
     
Sobota, 15. 10. 2022 Ekskurzija s terenskim delom  
8.00 – 8.30 Zajtrk za tiste ki spijo v Trbovljah  
8.30 – 8.45 Prihod pred Mladinski center Trbovlje – prijava  
8.45 – 14.30 Zasavje – terensko delo Bojan Šprogar, dr. Mitja Bricelj, dr. Karel Natek
14.30 – 15.30 Kosilo in zaključki tabora  

PROGRAM pdf

Avtor fotografij: Tatjana Kikec

Avtor naslovne fotografije: Matjaž Kirn

 

Mednarodna konferenca projekta LIFEdu v Olomoucu na Češkem

Konec avgusta je v Olomoucu na Češkem potekal zaključni dogodek Erasmus + projekta LIFEdu (Learning through interdisciplinary field education), ki je bil namenjen vsem, ki jih zanima tematika učenja na prostem.

Pri projektu sta poleg oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete sodelovali še partnerski univerzi iz Olomouca na Češkem in Novega Sada v Srbiji.

Na pobudo izr. prof. dr. Eve Konečnik Kotnik so se dogodka udeležili tudi predstavniki DUGS-a, učiteljici Mojca Janžekovič in Nataša Mrak pa sta predstavili primere terenskega dela z učenci v gorskih pokrajinah.

V okviru projekta so projektni partnerji pripravili gradiva o položaju učenja na prostem v sodelujočih državah in primerjalne analize trenutne vključenosti terenskega dela v učnih načrtih in študijskih programih. Hkrati pa so v eni od publikacij zbrani primeri konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri delu z učenci in dijaki na prostem. Publikacije so dostopne na povezavi www.lifedu.upol.cz/outputs/.
Ker pa geografi ne moremo iz svoje kože, smo se po končani konferenci odpravili še na krajše raziskovanje mesta Olomouc, slovaških Nizkih Tater in Bratislave z okolico.

Zapisala: Urša Jeran

Foto galerija

IZOBRAŽEVANJA DUGS v šolskem letu 2022/2023

Spoštovani učitelji na osnovnih in srednjih šolah,

Obveščamo vas, da je Društvo učiteljev geografije Slovenije pripravilo tri izobraževanja za šolsko leto 2022/23, ki so vpisana v KATIS. Če želite pogledati, se morate najprej prijaviti; čez čas bodo izobraževanja vidna brez prijave.

Teme so naslednje:

DRUGAČNA GEOGRAFIJA: Lipovoškov tabor “ZASAVJE”, prva polovica oktobra 2022 (cena 26,47 EUR).

OPAZUJ, MERI, SKLEPAJ IN UKREPAJ LOKALNO; RAZMIŠLJAJ GLOBALNO, november 2022 in aprlila 2023 (cena 35 EUR).

MEDNARODNA KONFERENCA “TURIZEM, PODEŽELJE”, začetek junija 2023 (cena 24,06 EUR).

Ker se bliža čas, ko moramo na šolah oddati želje po izobraževanju za naslednje šolsko leto, vas lepo vabimo k odločitvi in pravočasni prijavi.