5. geografski natečaj PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

 

   

5. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja v ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Razpisni pogoji:

 • Na geografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 6. – 9. razreda ter srednješolci.
 • Na izdelku morajo biti v sožitju likovne in geografske govorice najmanj tri prvine:
  • besedilo,
  • slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno),
  • zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno).
 • Izdelek je lahko delo največ treh avtorjev.
 • Izbrani kraj je lahko predstavljen na razglednici (do formata A5), prospektu (do skupne velikosti celote ali delov formata A 3), plakatu (do velikosti B1), spominku (do velikosti 1 dm3), e-prosojnicah (do 7), filmu (do 3 minute v formatu *.avi) ali na drug podobno obsežen način. Izdelek mora biti poleg izobraževalnega značaja tudi javno praktično uporaben oz. primeren za razmnoževanje in pošiljanje.
 • Vsaka šola lahko pošlje največ 3 izdelke. Jamčiti mora za izvirnost izdelka (višje vrednotenje) ali citiranje.
 • Nerazstavljene ali neizbrane izdelke bomo vrnili ob otvoritvi razstave.
 • Seznam sodelujočih učencev ali dijakov naj bo priložen na spremnem listu. (priloga 1)
 • Vsak izdelek mora biti opremljen s podatki: (priloga 2)
  • ime in priimek avtorja/ev, starost, razred,
  • naslov dela,
  • ime in priimek mentorja/ev, e-naslov mentorja,
  • ime in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Virtualne/elektronske izdelke boste po prijavi in prejemu gesla od 10.– 16. 6. 2018 oddali v Arnesovo mapo.

Izdelke bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala geografsko sporočilnost in njegovo likovno podobo. Komisijo bodo sestavljali predstavniki učiteljev, DLPP, DUGS in Zavoda RS za šolstvo.

Izdelke oz. prijave pošljite do 10. 6. 2018 na naslov: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja.

Razstava najboljših izdelkov in zaključna prireditev bo v mesecu oktobru 2018 v gradu v Štanjelu. Vabila bomo sodelujočim mentorjem poslali po elektronski pošti.

Vse dodatne informacije dobite pri Tanji Samec (tanja203@gmail.com), Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com) ali pri pedagoškem svetovalcu za geografijo Igorju Lipovšku (igor.lipovsek@zrss.si). Kataloge prejšnjih let si lahko ogledate na http://www.os-komen.si/  v rubriki Dejavnosti in projekti > Po Fabianijevih poteh.

Vabljeni k sodelovanju.

Predsednik

DLPP:

Vasja Nanut

Ravnateljica

OŠ Dutovlje:

Miranda Novak (v. d.)

Ravnateljica

OŠ Komen:

Nives Cek

Predsednik

DUGS:

Rožle Bratec Mrvar

 

Razpisni pogoji

Zborovanje geografov 2017

Zborovanje slovenskih geografov 2017

22. in 23. septembra letos bo zborovanje slovenskih geografov, tokrat v Mariboru. Rdeča nit stanovskega srečanja bo pokrajina med Pohorjem in Slovenskimi goricami. Poleg tega želijo organizatorji pokazati novosti iz področja didaktike geografije, dosežke geografov z raziskovalnih ustanov ter drugih področij delovanja geografov.  Ob tem bo na ogled tematsko raznolika razstava, pa klepetalnica, ekskurzije, družabni večer, občni zbor ZGS, podelitev priznanj ZGS, vse to in še več – pravi  festival  geografije.

Na spletni strani  http://zborovanje2017.ff.um.si/ je program zborovanja, prijavnica ter druge informacije o zborovanju.
Kontaktni e-naslov: zborovanje2017@um.si.

Prispevajte svoj delež k festivalskemu vzdušju tudi vi in pridite v Maribor!

več o tem >>

8. razpis za priznanja DUGS

RAZPIS 2017

za osmo podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 8. podelitev priznanj,  ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2017 v Kočevju. Vabimo Vas, da do 20. septembra 2017 pošljete predloge za priznanja na naslov predsednika DUGSa Rožleta Bratca Mrvarja, Ljubljanska c. 89, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na rozle.bratec-mervar@guest.arnes.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike z več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike z več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a na njegovih spletnih straneh. Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:
– dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši)
– avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
– inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
– vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
– organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
– pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
– mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
– strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
– popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, stanovanju, izobrazbi (datum diplome), strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dva ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in telefonom.
6. Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika IO DUGS-a.
Rožle Bratec Mrvar,  predsednik IO DUGS-a, Ljubljana, 1. septembra 2017.

3. geografska olimpijada

3. geografska olimpijada Jugovzhodne Evrope se je začela

Odprtje 3. geografske olimpijade Jugovzhodne Evrope je bilo še posebej slovesno, saj je sovpadalo z državnim praznikom. V Rušah so se na BIGeo2017 zbrali tekmovalci iz Turčije, Romunije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. 24 jih bo nastopilo v osnovnošolski in 40 v srednješolski konkurenci. Pokazati bodo morali znanje fizične, družbene in regionalne geografije.

V ponedeljek bodo nastopili v štiriurnem pisnem testu, ki zajema celostno poznavanje planetarnih in regionalnih geografskih procesov. Najnapornejši bo torkov spored, ko bodo dopoldne terensko raziskovali širše območje Ruš, popoldne pa reševali naloge, ki se bodo sklicevale na dopoldanski ogled. Sreda je namenjena strokovni ekskurziji v Ljubljano in na Bled. V četrtek bo na sporedu zadnja, najbolj dinamična disciplina: multimedijski kviz, ki od tekmovalcev zahteva poznavanje sveta in geografske ter splošne logike. Zaključek tekmovanja bo v soboto.

Strokovni del tekmovanja je v rokah Zavoda RS za šolstvo, za tehnično-izvedbenega so poskrbeli Osnovna šola Janka Glazerja in Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše ter Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru. Tekmovanje spada v dejavnost Zveze geografov in Društva učiteljev geografije Slovenije. Poteka pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

V kulturnem programu ob odprtju je nastopil pevski kvartet in mladi folkloristi s plesnim nastopom. Udeležence v imenu Občine Ruše pozdravil Ladislav Pepelnik, ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše. O pomenu mednarodnega povezovanja in razvijanja znanja pri mladih je spregovoril Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja; udeležencem je prenesel tudi pozdrave ministrice za šolstvo in šport. Nato so se prek odra sprehodili in predstavili tudi tekmovalci in njihovi mentorji.

Fotogalerija

 

Podpora peticiji

Spoštovani člani DUGS,

IO DUGS je brez glasu proti podprl Peticijo, ki poziva strokovni svet, da prepreči spremembo politike financiranja učbeniških skladov. Močno osiromašenje financiranja učbeniških skladov s strani države, bi pomenilo strokovno nedopustno počasno možnost obnove učbenikov v naših učbeniških skladov.

Vsebina Peticije.

Podpis in podporo peticiji je na spletni strani: www.pravapeticija.com/ucbeniki

Predsednik IO DUGS

Rožle Bratec Mrvar l. r.