Mednarodna konferenca “Kras. Voda. Človek.”
Društvo učiteljev geografije Slovenije je 3. in 4. junija uspešno izpeljalo 4. mednarodno konferenco »Kras. Voda. Človek.«
Predavatelji so predstavili združenja in institucije, ki šolam lahko pomagajo pri nazornem in ustvarjalnem pouku o krasoslovju, učitelji pa so pokazali izvirne načine pouka in terenskih raziskav, s katerimi učenci in dijaki prepoznavajo vpliv človeka v kraški pokrajini.
Po vsakem tematskem sklopu se je razvila zanimiva razprava: bodisi o referatih bodisi o večni temi – koliko je človek s svojo dejavnostjo prispeval k vplivu na kraško pokrajino.
Drugi dan konference je bil namenjen spoznavanju Notranjskega muzeja Postojna in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa. Del sobotnega dneva smo izkoristili za terensko delo ter obiskali jamo Pivko in Črno jamo, kjer smo se seznanili s strokovnimi izsledki raziskav inštituta.
Za družabnost smo poskrbeli v večernih urah ob pogostitvi na Inštitutu za raziskovanje krasa.
Na spletni strani konference https://krasvoda.splet.arnes.si/ je na voljo program, gradivo, foto galerija ter bogato ilustriran zbornik na 193 straneh.
Društvo se že pripravlja na izvedbo naslednje mednarodne konference z naslovom “Turizem in podeželje”, ki jo načrtujemo 2. in 3. junija 2023.
K odlični izvedbi konference so poleg DUGS svoj del prispevali še ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa in Ministrstvo za okolje in prostor ter Notranjski muzej Postojna in Postojnska jama.


Del udeležencev na terenskem delu konference.
 
Uvodni nagovor predsednice DUGS Nataše Mrak in predstojnika ZRC SAZU Inštituta dr. Tadeja Slabeta.
 
Učitelji so predstavili različne pristope poučevanja o kraški pokrajini.

Po zaključku posameznega sklopa se je razvila zanimiva razprava.

Sobotni obisk Notranjskega muzeja Postojna in Pivke ter Črne jame.

ZAKLJUČKI, PREDLOGI, POBUDE

  1. Sodelovanje Društva učiteljev geografije Slovenije in ZRC SAZU Inštituta za raziskovanje krasa na mednarodni konferenci v Postojni je bil skupni prispevek k praznovanju mednarodnega leta jam in krasa s predstavitvijo dobrih praks s področja poučevanja vsebin o krasu v izobraževalnem sistemu.
  2. Sodelovanje predstavnikov šole na sestankih lokalne skupnosti, kjer predstavijo delo, aktivnosti šole, pomembnih za lokalno skupnost.
  3. Krepiti sodelovanje šol v porečju za okrepitev vsebin trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, npr. ob priložnostnih dnevih Dan Save, Dan Donave, Dan Soče, Dan Sredozemske obale.
  4. Uradna pobuda DUGS za vpis imena Žumrove kotanje na Pomorsko karto RS.
  5. Okrepiti sodelovanje z ministrstvi za okolje in šolstvo.
  6. Okrepiti sodelovanje med šolami in strokovnimi institucijami

 

(Skupno 239 obiskov, današnjih obiskov 1)