Društvo učiteljev geografije Slovenije

Izmenjava dobre prakse med učitelji geografije, člani Društva učiteljev geografije Slovenije in učiteljev geografije sorodnega društva iz Turčije, Coğrafya Eğitimi Derneği.

Na izmenjavi se bomo seznanili s šolskim sistemom obeh držav, izvedli bomo delavnice in predavanja na temo inovativnih učnih praks, pristopih za delo z nadarjenimi ter učenci s posebnimi potrebami. Za udeležence izmenjave bomo izvedli ekskurzije s primeri dobrih praks za delo z učenci na terenu.

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli v Sloveniji.

PROGRAM

  Coğrafya Eğitimi Derneği

Exchange of good practice among geography teachers, members of the Geography Teachers Society of Slovenia and geography teachers from a related society in Turkey, Coğrafya Eğitimi Derneği.

At the exchange we will get acquainted with the school system of both countries, we will conduct workshops and lectures on the topic of innovative learning practices, approaches to working with talented people and students with special needs. Excursions will be conducted for participants of the exchange, with examples of good practices for working with students on the field.

Activities to be carried out in Slovenia:

PROGRAM

(Skupno 122 obiskov, današnjih obiskov 1)