Udeleženci tabora pred muzejem Pangea.

Društvo učiteljev geografije Slovenije je 15. in 16. oktobra 2021 pripravilo seminar – tabor, Pohorje 2021, ki se ga je udeležilo 80 učiteljev geografije. Že pred seminarjem so udeleženci izpolnili anketo, v kateri so odgovorili na vprašanja o poučevanju in ocenjevanju ter s tem organizatorjem med drugim sporočili tudi, kakšna so njihova pričakovanja.

V uvodnih besedah je predsednica DUGS Nataša Mrak povedala, da smo na IO DUGS soglasno sprejeli predlog, da se od tega tabora dalje tabor DUGS imenuje Lipovškov tabor, v spomin na avgusta preminulega kolega geografa Igorja Lipovška.

Prvi dan smo se zbrali na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. Poslušali smo predavanja z naslovi: Zelena infrastruktura, dr. Mitja Bricelj; Geografija in astronomija – Planeti zunaj našega Osončja, dr. Igor Žiberna; Spremembe rabe tal kot izobraževalna vsebina, dr. Eva Konečnik Kotnik; Konfluence, Mirsad Skorupan; Raziskovalne naloge kot priložnost za soodločanje mladih, dr. Tatjana Kikec; Vsebine o Pohorju pri pouku – rezultati anketnega vprašalnika, Mojca Janžekovič; Predstavitev dobrih praks, Nataša Mrak in Branka Roškar; Učni načrt, Matej Matkovič.

  Udeleženci na petkovih predavanjih.

  Dr. Eva Konečnik Kotnik med predavanjem o spremembah rabe tal kot izobraževalni vsebini.

Zvečer smo imeli opazovanje neba pred Ruško kočo na Pohorju, ki ga je vodil dr. Igor Žiberna. V soboto je sledil terenski del, po katerem nas je popeljal kolega Vilijem Podgoršek. Spoznali smo kamninsko zgradbo Pohorja, za konec pa smo obiskali še muzej Pangea, ki hrani eno največjih zasebnih zbirk kamnin in mineralov v Evropi.

  Viljem Podgoršek je pritegnil pozornost udeležencev tabora z razlago o pohorskih kamninah.

Petkov večer je bil namenjen tudi svečani podelitvi pohval in priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije.

Pohvale so prejeli: Društvo Humanitas, Simon Gerbec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Knjižnica oddelka za geografijo FF UL, Jernej Jakob, Branka Roškar in Milivoj Stanković.

Priznanja dr. Jakoba Medveda so prejeli: Mateja Bevc, mag. Irma Kovač, dr. Barbara Lampič, mag. Barbara Rozman, Metka Starešinič, Sandi Šarman, Tomi Tomšič, Barbara Trnovec, Sonja Trškan.

Priznanja Janeza Jesenka so prejeli: dr. Valentina Brečko Grubar, Tomislav Golob, dr. Tatjana Kikec, dr. Eva Konečnik Kotnik, dr. Gregor Kovačič, Ester Mrak, dr. Matej Ogrin, dr. Emil Štrbenk, dr. Igor Žiberna.

Priznanje Blaža Kocena za življenjsko delo je prejel dr. Dušan Plut.

  Predsednik komisije za priznanja DUGS Rožle Bratec Mrvar in predsednica DUGS ob podelitvi priznanja Ester Mrak.

 

 

 

 

(Skupno 363 obiskov, današnjih obiskov 1)