5. geografski natečaj PO FABIANIJEVIH POTEH

z naslovom

USTVARJALNA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV MOJEGA KRAJA

Učence in dijake vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja v ustvarjalno in izvirno predstavijo svoj kraj ali krajevno skupnost in njegovo/njeno pokrajinsko oz. geografsko podobo.

Razpisni pogoji:

 • Na geografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci od 6. – 9. razreda ter srednješolci.
 • Na izdelku morajo biti v sožitju likovne in geografske govorice najmanj tri prvine:
  • besedilo,
  • slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno),
  • zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno).
 • Izdelek je lahko delo največ treh avtorjev.
 • Izbrani kraj je lahko predstavljen na razglednici (do formata A5), prospektu (do skupne velikosti celote ali delov formata A 3), plakatu (do velikosti B1), spominku (do velikosti 1 dm3), e-prosojnicah (do 7), filmu (do 3 minute v formatu *.avi) ali na drug podobno obsežen način. Izdelek mora biti poleg izobraževalnega značaja tudi javno praktično uporaben oz. primeren za razmnoževanje in pošiljanje.
 • Vsaka šola lahko pošlje največ 3 izdelke. Jamčiti mora za izvirnost izdelka (višje vrednotenje) ali citiranje.
 • Nerazstavljene ali neizbrane izdelke bomo vrnili ob otvoritvi razstave.
 • Seznam sodelujočih učencev ali dijakov naj bo priložen na spremnem listu. (priloga 1)
 • Vsak izdelek mora biti opremljen s podatki: (priloga 2)
  • ime in priimek avtorja/ev, starost, razred,
  • naslov dela,
  • ime in priimek mentorja/ev, e-naslov mentorja,
  • ime in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
 • Virtualne/elektronske izdelke boste po prijavi in prejemu gesla od 10.– 16. 6. 2018 oddali v Arnesovo mapo.

Izdelke bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala geografsko sporočilnost in njegovo likovno podobo. Komisijo bodo sestavljali predstavniki učiteljev, DLPP, DUGS in Zavoda RS za šolstvo.

Izdelke oz. prijave pošljite do 10. 6. 2018 na naslov: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61 a, 6223 Komen s pripisom: Geografska predstavitev mojega kraja.

Razstava najboljših izdelkov in zaključna prireditev bo v mesecu oktobru 2018 v gradu v Štanjelu. Vabila bomo sodelujočim mentorjem poslali po elektronski pošti.

Vse dodatne informacije dobite pri Tanji Samec (tanja203@gmail.com), Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com) ali pri pedagoškem svetovalcu za geografijo Igorju Lipovšku (igor.lipovsek@zrss.si). Kataloge prejšnjih let si lahko ogledate na http://www.os-komen.si/  v rubriki Dejavnosti in projekti > Po Fabianijevih poteh.

Vabljeni k sodelovanju.

Predsednik

DLPP:

Vasja Nanut

Ravnateljica

OŠ Dutovlje:

Miranda Novak (v. d.)

Ravnateljica

OŠ Komen:

Nives Cek

Predsednik

DUGS:

Rožle Bratec Mrvar

 

Razpisni pogoji

(Skupno 284 obiskov, današnjih obiskov 1)