Tabor DUGS Ljubljansko barje 2019

Vabilo

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) pripravlja v sodelovanju z ZRSS za učitelje geografije osnovnih in srednjih šol

Tabor DUGS – Ljubljansko barje 2019.

Tabor bo 4. in 5. oktobra 2019 na Ljubljanskem barju

S taborom želimo na poseben način obeležiti začetek šolskega leta. V obliki neformalnega druženja se bodo na taboru odvijale različne delavnice, seminarji in diskusije, v obliki terenskega dela in ekskurzije pa bomo spoznali tudi območje Ljubljanskega barja.
Tabor se bo pričel v petek, 4. oktobra, ob 14. uri in se bo zaključil z vodeno ekskurzijo v soboto, 5. oktobra, med 16.00 in 17:00.

Poleg prijave v Katisu je potrebno izpolnjeno prijavnico DUGS-a poslati do 26.9. 2019 oziroma do zapolnitve mest.

Prijavnica DUGS-a

Nekaj navodil udeležencem tabora Ljubljansko barje 2019:

Spoštovani,

kot veste je DUGS soorganizator seminarja – tabora, ki ga skupaj pripravljata DUGS in ZRSS.

ZRSS (Katis) bo šoli izdal račun za kotizacijo cca 10 EUR ter vaše potrdilo o udeležbi.

DUGS bo šoli izdal e-račun v višini stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo tabora (prostori, avtobusni prevoz po Barju, pogostitve, večerja, nočitev, kosilo), zato vas prosimo, da s seboj prinesete naročilnico šole, na kateri lahko zapišete: “Organizacija in izvedba tabora učiteljev geografije Ljubljansko barje 2019”.

Stroški za prenočitev so 20 EUR ( z zajtrkom cca 25 EUR). Večerja in kosilo skupaj 15 EUR.

Skupni stroški za člane DUGS-a bodo znašali 35 EUR, za nečlane 50 EUR.

V DUGS se lahko včlanite tudi na taboru, če s seboj prinesete izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja na spletni strani DUGS-a http://dugs.splet.arnes.si/ .
Članarino in druge samoplačniške stroške lahko poravnate tudi na taboru. Letos bomo imeli uradno registracijo udeležencev tabora.

Za sobotni terenski del (hoja, ogledi) potrebujete primerno obutev za hojo po ravnem terenu.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

Organizacijski odbor tabora,

VABILO in PROGRAM
Vljudno vas vabimo na tabor učiteljev geografije, ki bo v petek in soboto, 4. in 5. oktobra 2019, na Ljubljanskem barju. Tabor je obenem tudi seminar, ki ga skupaj pripravljata ZRSS in DUGS.

Prvi dan tabora se začne ob 14.00 uri v prostorih Osnovne šole Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.
Drugi dan imamo vodeno ekskurzijo po Ljubljanskem barju, ki se bo zaključila predvidoma med 15:00 in 16:00. V soboto zjutraj je odhod na ekskurzijo z Iga, v bližini krožišča je parkirišče (Banija 6, 1292 Ig).

Program seminarja-tabora  DUGS-ZRSS  Ljubljansko barje 2019

čas Tema Nosilec
TEDEN PRED PRIHODOM Anketa o obravnavanju okoljske problematike Ljubljanskega barja pri pouku Skorupan, Bratec Mrvar, Lipovšek v spletni učilnici
Petek, 4.10 Predavanja, delavnice, pogovor, druženje  
14.00 – 14.30 Prihod udeležencev in prijava
14.30 – 15.15 Barje – z vodo prežeta pokrajina” dr. Tajan Trobec
15.15 – 15.45 Predstavitve vsebin Krajinskega parka Ljubljansko barje Maša Bratina, Barbara Vidmar
15.45 – 16.15 Drugačna geografija dr. Tatjana Kikec
16.15 – 16.45 PAVZA  
16.45 – 17.00 Predstavitev dobrih praks Tina Tolar in Helena Tomšič
17.00 – 17.15 Predstavitev dobrih praks Barbara Trnovec
17.15 – 17.30 Poplava – nazorni in dinamični proces – idealen za motiviranje, usvajanje ciljev učnega načrta in ocenjevanje Mag. Igor Lipovšek
17.30 – 18.00 Voda in človek na Barju dr. Mitja Bricelj
18.00 – 19.00 Podelitev priznanj DUGS-a
19.15 – 20.15 VEČERJA  
20.15 – 20.30 Občni zbor DUGS-a
20.30 – … DRUŽENJE
SPANJE
Sobota, 5.10 Ekskurzija s terenskim delom  
7.45 – 8.30 ZAJTRK
8.30 – 14.15 Spremembe na Ljubljanskem barju skozi čas. Vodena ekskurzija po Ljubljanskem barju.

dr. Aleš Smrekar,

dr. Anton Velušček,

dr. Tomaž Verbič

14.15 – 15.15 Kosilo in odhod domov  
Prispevki avtorjev:

Barje – z vodo prežeta pokrajina” dr. Tajan Trobec
Predstavitve vsebin Krajinskega parka Ljubljansko barje Maša Bratina, Barbara Vidmar
Drugačna geografija dr. Tatjana Kikec
Predstavitev dobrih praks Tina Tolar in Helena Tomšič
Predstavitev dobrih praks Barbara Trnovec
Poplava – nazorni in dinamični proces – idealen za motiviranje, usvajanje ciljev učnega načrta in ocenjevanje Mag. Igor Lipovšek
Voda in človek na Barju dr. Mitja Bricelj

Sobota

dr. Aleš Smrekar – http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#rekaiska
dr. Tomaž Verbič – http://dugs.splet.arnes.si/files/2019/10/Geologija-Barje-Tomaž.pdf
dr. Anton Velušček – http://dugs.splet.arnes.si/files/2019/10/DR.VELUŠČEK-Povzetek-Koliscarji.pdf

GEOLISTA

Geolista – za kratke in učinkovite geografske informacije

Geolista je bila ustanovljena še v prejšnjem stoletju na Ilešičevih dnevih na pobudo Jožeta Žumra. Gre za nabor oziroma seznam (elektronska distribucijska lista) preko 700 elektronskih naslovov geografov po izobrazbi in po srcu, ki delajo na šolah, fakultetah, inštitutih ali kjer koli drugje ali pa še študirajo.
Člani Geoliste prejemajo kratka elektronska sporočila o geografiji in njenih dejavnostih (predavanja, nove publikacije, seminarji, mednarodno sodelovanje, ekskurzije) in na Geolisti lahko tudi objavljajo, sporočajo in sprašujejo.

Za včlanitev na Geolisto je treba izpolniti kratek obrazec na spletni strani (možna je tudi odjava): http://lists.arnes.si/mailman/listinfo/geolista. V primeru težav pišite na blaz.repe@ff.uni-lj.si.

Vabilo na delavnico- Živeti z vodo, obalo in morjem

Spoštovani,
vabimo vas na delavnico “Živeti z vodo, obalo in morjem”, ki jo organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo za vode RS in Inštitutom za vode RS.

Vljudno vabljeni!                                          VABILO

Lep pozdrav,
Dr. Mitja Bricelj
Sekretar / Secretary

8. razpis za priznanja DUGS

RAZPIS 2017

za osmo podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 8. podelitev priznanj,  ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2017 v Kočevju. Vabimo Vas, da do 20. septembra 2017 pošljete predloge za priznanja na naslov predsednika DUGSa Rožleta Bratca Mrvarja, Ljubljanska c. 89, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na rozle.bratec-mervar@guest.arnes.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.

DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike z več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike z več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke na področju šolske geografije.

Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju priznanj DUGS-a na njegovih spletnih straneh. Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju šolske geografije.

Kriteriji so naslednji:
– dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro sodelovanje s starši)
– avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
– inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
– vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
– organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
– pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
– mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
– strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
– popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.

Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.

Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, stanovanju, izobrazbi (datum diplome), strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dva ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in telefonom.
6. Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov, nalog itd.

Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje, da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika IO DUGS-a.
Rožle Bratec Mrvar,  predsednik IO DUGS-a, Ljubljana, 1. septembra 2017.