2. fotografski natečaj “Mi v pokrajini”

Namen

Namen natečaja je sprožati in udejanjati radovednost in iskanja ter pokazati, kako si šolska mladina in študenti predstavljajo geografski pogled na pokrajino skozi fotografski objektiv in jih povabiti v slikovno analiziranje, predstavljanje in interpretiranje pokrajine.

Razpisujeta ga Zveza geografov Slovenije in Društvo učiteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju organizator) v okviru akcije Noč geografije.

V natečaju lahko sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti oddelkov za geografijo UL, UM in UP. Natečaj je brezplačen.

Tema

Tema natečaja “Mi v pokrajini ” je pokrajina v vseh svojih razsežnostih: geografski pojav, geografski proces, odnos med geografskimi dejavniki, odnos do pokrajine, terensko raziskovanje pokrajine, športni, naravoslovni ali kulturni dan v pokrajini, konflikti v rabi pokrajine.

Tehnične zahteve fotografije

Fotografija mora biti v formatu JPEG v razmerju stranic 3 : 2 in ločljivosti najmanj 2100 X 1400 točk. Pošljete lahko barvne ali črno-bele fotografije. Dovoljene so vzdolžne postavitve fotografij. Prijavljene fotografije naj bodo noviteta, ki še ni bila poslana na druge natečaje. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. V prijavnem obrazcu mora biti za vsako fotografijo napisano: a) ime in priimek avtorja, b) razred/letnik, c) ime in priimek mentorja, č) elektronski naslov, d) šola in e) naslov fotografije.  Prijavni obrazec  najdete na povezavi https://www.1ka.si/a/308413

Naslov fotografije

Naslov fotografije je sporočilo, ki je lahko ime, poimenovanje pojava ali lokacije, pojasnilo ali opis, ki ne sme biti daljši od 10 besed.

Način sodelovanja in dostava gradiva

Na natečaju lahko vsaka šola sodeluje z največ štirimi fotografijami. Na natečaju lahko vsak študent  sodeluje z največ dvema fotografijama. Organizator jih bo sprejemal na naslov info@drustvo-dugs.si. Fotografije lahko pošlje učitelj geografije ali drug pooblaščeni učitelj na šoli. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. Če komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Objava in razstava

Poslane fotografije bodo objavljene na spletnih straneh Zveze geografov Slovenije in Društva učiteljev geografije  Slovenije. Nagrajene bodo do 3  najbolje ocenjene fotografije v vsaki kategoriji. Za ustrezno objavo bosta poskrbela ZGS in DUGS.

Nagrade

Rezultati natečaja bodo objavljeni 9. aprila 2021 v sklopu prireditve Noč geografije. Nagrajeni avtorji bodo prejeli knjižne nagrade in priznanja, ostali  sodelujoči pa potrdila o sodelovanju. Mentorji in avtorji nagrajenih fotografij bodo obveščeni do 25. marca 2021.

Ocenjevalna komisija

Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizatorja in geografskih ustanov.

Ocenjevalna merila

Komisija bo fotografije vrednotila po merilih:

–              skladnost s temo;

–              kakovost;

–              sporočilo;

–              izvirnost;

–              sozvočje fotografije in naslova ter

–              namig za šolsko raziskovanje pokrajine.

Čas trajanja natečaja

Natečaj traja od 20. 11. 2020 do vključno 15. 3. 2021.

Lastništvo fotografij

Vsak mentor oz. avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo. Avtor obdrži vse avtorske pravice za poslano fotografijo. Organizator jih lahko objavi v različnih medijih ter jih uporabi za raziskovalno ali pedagoško dejavnost.

Pogoji sodelovanja

Udeleženec s prijavo na natečaj:

  • brezpogojno sprejema pravila natečaja;
  • obdrži avtorske pravice;
  • pošlje fotografije, na katerih ni obrazov ljudi ali bi se osebe lahko nedvoumno prepoznale; če pa so, mora imeti za njihovo objavo privoljenje;
  • prevzame odgovornost za vsebino in objavo, ki organizatorja te odgovornosti odvezuje;
  • dovoli najmanj enoletno objavljanje fotografij na portalu, nadaljnjo objavo pa lahko pisno prekliče na naslovu, kamor je poslal fotografije;
  • dovoli organizatorju tudi objavo fotografij, ki bodo posnete na podelitvi nagrad ali njihovem javnem predvajanju.

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor oziroma skupina avtorjev poslane fotografije in da je izvirna ter ne krši pravic tretjih oseb.

Zasebnost

Udeleženec pooblašča organizatorja in zunanje partnerje, vključene v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, ki se uporablja od 25. maja 2018.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: info@drustvo-dugs.si.

(Skupno 1.071 obiskov, današnjih obiskov 1)