Tabor DUGS – Vipavska dolina 2016

Vabilo

Tabor DUGS in seminar ZRSS.

Spoštovani!
Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) in Zavod RS za šolstvo vas vabita na tabor-seminar z naslovom Vipavska dolina.

Tabor bo potekal 14. in 15. oktobra 2016 v Mladinskem hotelu Ajdovščina.

V petek bo več predavanj in predstavitev: Hidrologija reke Vipave, Meddržavno povezovanje ob porečjih, Promet in voda,  Označevanje visokih voda, E-podpora preučevanju voda, Preučevanje voda v UN za OŠ in SŠ, Terensko raziskovanje vode v šoli.
V soboto bo organizirano terensko delo po dolini Vipave.

Nočitev bomo imeli v Mladinskem hotelu Ajdovščina.

Okvirna cena tabora DUGS je 25 EUR (v ceno so vključeni prigrizki med predavanji, večerja,  pogostitev za večerno druženje,  nočitev,  zajtrk in kosilo). Za člane društva je cena 15 EUR.

Upoštevajte, da je potrebno plačati še kotizacijo seminarja Zavodu RS za šolstvo (cca. 15 EUR).

Podrobnejši program tabora in organizacija prevoza bosta predložena naknadno in pravočasno.

Organizacijski odbor

 

Program tabora

Prvi dan, v petek, 14. oktobra 2016, bomo preživeli delovno in družabno.
Drugi dan, v soboto, 15. oktobra 2016, se bomo odpravili na teren.

PETEK, 14. oktober 2016:
14.30–15.00  Zbor udeležencev v Mladinskem hotelu, Cesta IV. Prekomorske 61 A, Ajdovščina.
15.00–15.15   I. Lipovšek in R. Bratec Mrvar: pozdrav udeležencev, predstavitev tabora in programa
15.15–15.35  Meddržavno povezovanje ob porečjih – dr. Mitja Bricelj, MOP
15.35–15.45  Globalno partnerstvo za vodo – Martina Zupan, GWP
15.45–15.55  Konceptualni načrt in povezovanje z lokalnimi skupnostmi v skupni akciji ARSO-ZGS oznak visokih voda – dr. Peter Frantar, ARSO
15.55–16:10  Predstavitev dosežkov akcije oznak visokih voda v Sloveniji – mag. Florjana Ulaga, ARSO.
16:10–16.30  Čezmejna prometna povezanost – dr. Matej Gabrovec, GIAM

16.30–17.00  Odmor za kavo

17.00–17.30  Ugotavljanje primernih lokacij zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave z uporabo podatkov Lidar – Jurij Krajčič
17.30–17.50  Uresničevanje ciljev UN za SŠ s preučevanjem voda – dr. Anton Polšak, ZRSS
17.50–18.10  E-podpora preučevanju voda – dr. Tatjana Kikec, Mirsad Skorupan
18.10–18.30  Učni sprehod z učenci ob vodi – Rožle Bratec Mrvar
18.30–18.50  Šolsko terensko raziskovanje vode pri pouku geografije – mag. Igor Lipovšek, ZRSS

19.00–19.30  Večerja

19.30–20.15  Geografski oris Malezije-Sabah – Nataša Mrak
od 20.30        Geografski simpozij

SOBOTA, 15. oktober 2016:
7.45–8.25    zajtrk
8.35–13.30    Po Vipavski dolini nas bodo vodili: dr. Mitja Bricelj, dr. Branko Pavlin, dr. Matej Gabrovec, mag. Florjana Ulaga in dr. Peter Frantar.
13.30  Zaključek in kosilo v športnem parku Orehovlje.

Program ekskurzije:
Prva točka postanka: Izvir Hublja, kraškega izvira (vodovod), terensko delo ob vodotoku, mag. Igor Lipovšek.
Druga točka postanka: Dolenje ob Vipavi – rečna struga ter vodni in obvodni svet,  dr. Mitja Bricelj.
Tretja točka postanka: Most na Vipavi v delu industrijske cone, dr. Branko Pavlin.
Četrta točka postanka: Centralna čistilna postaja v občini Miren.
Peta točka postanka: Renče, srečanje z županom in drugimi lokalnimi upravljalci vodnega in obvodnega sveta.
Šesta točka postanka: Vrtoče-Miren tablica visoke vode, dr. Peter Frantar.
Zaključek: opuščena gramoznica Orehovlje.

Tabor DUGS – Gorenjska 2015

Vabilo

 

Vabilo

Spoštovani!

Društvo učiteljev geografije Slovenije (DUGS) in Zavod RS za šolstvo vas vabita na tradicionalni (letos jubilejni deseti) tabor-seminar. 

Tabor bo 16. in 17. oktobra 2015.

Že lansko leto smo izbrali Gorenjsko pokrajino. Tokrat bo petkov in delno sobotni dan potekal v domu CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt. Terensko delo v soboto pa v Dovžanovi soteski.

Na spletni strani DUGS: http://www.drustvo-dugs.si/ je vabilo s programom in prijavni obrazec.
Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti.

Seminar spada v okvir potrjenih izobraževanj MIZŠ. Vendar se bo vsebina seminarja lahko spreminjala do zadnjega dne. Kljub temu pa si lahko pogledate izvorno različico na 24. strani kataloga http://www.zrss.si/pdf/180815121817_zkni_2015-16.pdf.

Lep pozdrav.

Program tabora

 

PETEK, 16. oktober 2015

14.30–15.00  Zbor udeležencev
15.00–15.15  I. Lipovšek in R. Bratec Mrvar: pozdrav udeležencev, predstavitev tabora in programa
15.15–16.00  I. Lipovšek: Koliko astronomije in koliko Sonca vključiti v geografski pouk
16.00–16.30  Mirsad Skorupan: Novosti na področju IKT
16.30–17.00  Odmor za kavo
17.00–18.30  mag. Lea Nemec: Skica kot geografski didaktični pripomoček (vabljeni vsi udeleženci tabora, da s svojo skico prispevajo vsebini prispevka)

18.30–19.00    Večerja
20.00–21.30  dr. Irena Mrak: Geografsko potopisno predavanje
od 21.30        Geografsko druženje

SOBOTA, 17. oktobra 2015

7.30–8.15      Zajtrk
8.15–9.00      Orogeneza mladih gorovij v programih slovenskih šol
9.00–13.00    Obisk Dovžanove soteske pod vodstvom dr. Irene Mrak in dr. Matevža Novaka.
13.00–14.00  S katerimi dejavnostmi zaposliti učence in dijake na terenskem delu, geografskem sprehodu ali ekskurziji. (Tatjana Kikec)

Tabor DUGS – prispevki

Anton Polšak, Alpska orogeneza

Igor Lipovšek, Članek na spletišču SIO

Rok Vengar, Šola v naravi… ; Diplomska naloga na to temo

Mirsad Skorupan, e-geografija

PANORAMA – Izdelek kolega dr. Antona Polšaka. Tone, hvala ker si bil prvi, ki je izdelal domačo nalogo 🙂

Lea Nemec, Skica; Učni list-Cerkniško jezero

PRISPEVKI UČITELJEV UDELEŽENCEV

Irena Mrak in Matevž Novak.

Irena Mrak, Nanga Parbat, zaradi obsega sem spremenil Irenin prispevek v pdf datoteko.

Tabor DUGS – Kozjansko 2014

Vabilo

na tabor DUGS-seminar ZRSS, Kozjansko 2014

Značilnost tradicije je, da jo ohranjamo. Značilnost dobre tradicije je, da jo poskušamo širiti.

Zato vas 10. in 11. oktobra vabimo na tabor DUGS.

Sestali se bomo ob 15:15 v Šentjurju pri Celju in se napotili proti OŠ Prevorje, kjer bodo predavanja, večerja in prenočevanje. Na poti bomo obiskali ekološko kmetijo, vmes pa vpletli orientacijske naloge, ki jih bosta ob pomoči sodobne tehnologije pripravila Tatjana in Mirsad, Igor pa bo pridal kakšen ocvirek o (ne)smiselnosti terenskega dela pri pouku geografije.
OŠ Prevorje ima teleskop in bomo imeli predavanje o astronomiji in geografiji (Majda Kamenšek Gajšek, Roman Ocvirk, Robert Gajšek, Marica Kamplet). Geografske posledice elektrarn na srednji Savi bo predstavil Mitja Bricelj.

V soboto se bomo prepustili triu Tomo Golob, Igor Bahar, Anton Polšak, ki bo cik-cak s Prevorja do Podčetrtka igral vesele geološke, naravnogeografske in družbenogeografske viže in na koncu poskusil odgovoriti na vprašanje, ali je Kozjansko regija, pokrajina, enota, ideološki konstrukt ali geografsko slepo črevo v brezvetrju velemest Ljubljane, Maribora in Zagreba.

Program z vabilom in nekaj aprilskih fotografij s pripravljanja taborovih lokacij  si lahko pogledate na povezavi:
http://www.zrss.si/default.asp?rub=430

Prijavite se, prosimo, čim prej.
Bodisi na naslov mirsad.skorupan@guest.arnes.si bodisi na igor.lipovsek@zrss.si.

Program tabora

Tabor DUGS – seminar ZRSS, KOZJANSKO 2014

PETEK, 10. 10. 2014

15.00 Zbor sodelujočih na parkirišču v Šentjurju
(Trgovina KEA TUŠ, Cesta Miloša Zidanška 12, Šentjur)
15.30–17.00 Kozjanska domačija na Dobju (Ravno 13, Dobje pri Planini, dogovorjeno vodenje in kozjanska malica)
17.30–18.15 Terensko raziskovanje, ekskurzija in geografska didaktika (Igor Lipovšek)
18.15–19.00 Predavanje Geografske posledice elektrarn na srednji Savi, (Prevorje, Mitja Bricelj)
19.00–19.30 Občni zbor DUGS (Prevorje)
19.30–20.30 Večerja (Podružnična osnovna šola Prevorje) – 11 € polpenzion
20.30–22.00 Orientacija na nebu, opazovanje neba s teleskopom (Astronomsko društvo Kosci Šentjur)

Nočitev v telovadnici OŠ Prevorje ali gostišču LESJAK v Slivnici.

SOBOTA, 11. 10. 2014

7.30–8.00 Zajtrk
8.30–9.45 Vzpetini Pečine in Sveti križ (Planina pri Sevnici, Anton Polšak)
10.15–11.00 Kraška izvirna zatrepna dolina Gruska jama (Kozjanski regijski park, Tomo Golob, Igor Bahar)
11.30–14.30 Geološka učna pot Olimje – Virštanj; Oblikovanje rečnega reliefa v Sotelsko – Savinjski pokrajini z ogledom rudnika in barvnih plasti (Igor Bahar)
15.00–16.00 Kosilo Gostišče Haler, Olimje, Podčetrtek – golaž 5,80 €

16.00          Odhod domov

Tabor DUGS –

Tabor DUGS – Cerkniško polje 2013

Vabilo

Tabor DUGS in seminar ZRSS.

Spoštovani, oktober je pred nami in čas je, da se spet vidimo, poklepetamo, izmenjamo nove izkušnje, slišimo kaj novega, skratka, da se družimo.
Tudi letos smo pripravili naš, učiteljski tabor DUGS, ki bo 18. in 19. oktobra 2013 (pričeli bomo v petek ob 15:00 in se razšli v soboto pozno popoldan).
Letos bo tabor kraško obarvan, na območju Cerkniškega jezera.
Spodaj je okvirni program in organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Ker so še vedno možne spremembe v programu, vas vabimo, da ponudite in prikažete kaj zanimivega, novega in uporabnega, to pošljite na naslov: mirsad.skorupan@guest.arnes.si.
Seveda pa vabimo, da se na isti naslov kolegi Mirsadu prijavite tudi tisti, ki boste samo udeleženci. Če nas bo prijavljenih najmanj 25, bo tabor oz. seminar sofinanciralo tudi šolsko ministrstvo, če nas bo manj, tabor bo, a ga ministrstvo ne bo sofinanciralo in udeleženci ne bodo mogli prejeti potrdila o sodelovanju (1 točka).
Kmalu bo na spletni strani DUGS (http://www.drustvo-dugs.si/) več o taboru (program, organizacija, plačilo, prenočevanje…
Stroški bivanja (nočitev, obrok, organizacija …) bo enaka lanskoletni ceni tabora.

Stroški:
– večerja, nočitev in zajtrk znašajo 20 € za nečlane DUGS-a; za člane 10 €,
– kotizacija ZRSS 10 €,
– kosilo (enolončnica) na ekskurziji 5 €.
Plača se v gotovini na taboru ali pošljemo račun na šolo.
Predavanja in nočitev bo v Lovskem domu na Zelšah. Zelše 8d, 45.79419,14.322823.
Prevozi so individualni. Seveda se bomo povezali, da na kras pripeljemo čim manj avtomobilov.
Ko bomo zbrali vse prijave, vam posredujemo naslove, da se povežemo glede prevoza.
S seboj prinesite spalne vreče oziroma posteljnino. Ležišče je skupinsko.
Imejte vremenskim razmeram primerno obutev in oblačila.

Program tabora

PETEK

15:00–15:15  Zbor udeležencev

15.15–16.00  Didaktično raziskovanje krasa (predavanje, pogovor, izpolnjevanje ankete) (Igor Lipovšek)

16.00–17.30  Iskanje skritega zaklada z GPS oz. tablicami (Tatjana Kikec in Mirsad Skorupan)

17.45–18.30  Zakaj na kras? (Anton Polšak)

18:30–19:30   Večerja

19.30–20.45  Predavanje o potovanju okoli sveta (Karel Natek)

21:00–23:30   Geografsko druženje z diskusijo o delovanju DUGS-a

.

SOBOTA 

8.00–9.00      Zajtrk

9.00–16.30    Terensko delo, ekskurzija (Jurij Kunaver s sodelavci)

 

Tabor DUGS –

Tabor DUGS – Obala 2012

Vabilo


Če na spletni strani http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx v modrem levem stolpcu kliknete ISKANJE in potem za ključno besedo napišete geografija, vam Katis poišče seminar DRUGAČNA GEOGRAFIJA – MORJE, OBALA, ZALEDJE .

Seminar je obenem tudi tradicionalni tabor Društva učiteljev geografije Slovenije

Program ne bo povsem takšen, kot je napovedan. Vedno kateri od učiteljev ponudi ali prikaže kaj zanimivega, novega in uporabnega. Zato vabimo, da se ojunačite in na naslov mirsad.skorupan@guest.arnes.si pošljete informacijo, kaj bi lahko predstavili; lahko je utrinek, namig, zanimiv pristop, delavnica, predavanje, primer dobre prakse…

Seveda pa vabimo, da se na isti naslov kolegu Mirsadu (lahko pa neposredno v gornjo aplikacijo Katis, da kolega, ki ima veliko dela z organiziranjem, ne bi preveč obremenjevali) prijavite tudi tisti, ki boste samo udeleženci. Kot vedno, bo prvi dan namenjen delu v predavalnici in kratkemu raziskovanju bližnje okolice z GPS, sobota pa bo namenjena ekskurziji. Če nas bo prijavljenih najmanj 25, bo tabor oz. seminar sofinanciralo tudi šolsko ministrstvo, če nas bo manj, tabor bo, a ga ministrstvo ne bo sofinanciralo in udeleženci ne bodo mogli prejeti potrdila o sodelovanju (1 točka).

Več na spletni strani DUGS http://www.drustvo-dugs.si/

Program tabora

Program seminarja Drugačna geografija in tabora DUGS – Obala 2012

 Petek, 19. 10. 2012   

15.45–16.00 Geografska ekskurzija v submediteranski Sloveniji, Igor Lipovšek;

16.00–16.15 Tablični računalnik in pouk geografije, Mojca Janžekovič, OŠ Toma Brejca Kamnik;

16.15–16.50 Informacijska in digitalna podpora preučevanju morja in obale, Mirsad Skorupan;

16.50–17.30 Raziskovanje v submediteranski pokrajini – naloge s pomočjo IT za ustvarjalni pouk geografije, Tatjana Kikec;

17.30–18.15 Vrednote prostora in trajnostni razvoj, dr. Anton Polšak;

18.15–19.00 Večerja;

19:00–19.30 Terensko raziskovanje krasa in morja predavanje z diapozitivi, Franc Malečkar, CŠOD;

19.30–20.15 Kocenov način didaktične predstavitve pokrajine v atlasih, Rožle Bratec – Mrvar;

20.15–20.45 Občni zbor DUGS;

20.45   >  Izmenjava izkušenj o poučevanju geografije;

Sobota, 20. 10. 2012    

7.30–8.15 Zajtrk, odhod iz CŠOD;

8.30–9.15 Raziskovanje morja in obale, Eva Slekovec, Gimnazija Piran:

9.15–10.00 Krajinski park Strunjan, Franc Malečkar, CŠOD

10.30–11.15 Geografski pogled na mesto  – primer Kopra, raziskovalni sprehod, dr. Stanko Pelc, FHŠ UP;

11.30–12.30  Geografski pogled na pokrajino – primer Slovenske Istre, predavanje na Fakulteti za humanistične študije. Raziskovanje morja in obale, Dr. Stanko Pelc, FHŠ UP

12.30–13.30 Odmor–kosilo

13.30–16.30  Šavrini in Dragonja  dr. Gregor Kovačič, FHŠ UP in dr. Valentina Brečko Grubar

Tabor DUGS – prispevki

Geografska ekskurzija v submediteranski Sloveniji, Igor Lipovšek; Prispevek

Informacijska in digitalna podpora preučevanju morja in obale, Mojca Janžekovič; Prispevek

Informacijska in digitalna podpora preučevanju morja in obale, Mirsad Skorupan; Prispevek1, Prispevek2

Raziskovanje v submediteranski pokrajini – naloge s pomočjo IT za ustvarjalni pouk geografije, Tatjana Kikec; Prispevek

Vrednote prostora in trajnostni razvoj, Anton Polšak; Prispevek

Terensko raziskovanje krasa in morja predavanje z diapozitivi, Franc Malečkar; Prispevek1,

Kocenov način didaktične predstavitve pokrajine v atlasih, Rožle Bratec Mrvar; Prispevek

Raziskovanje morja in obale, Eva Slekovec; Prispevek

Krajinski park Strunjan, Franc Malečkar; Prispevek2

Geografski pogled na mesto – primer Kopra, raziskovalni sprehod, dr. Stanko Pelc

Šavrini in Dragonja, dr. Gregor Kovačič; dr. Valentina Brečko Grubar; Prispevek1, Prispevek2

Tabor DUGS – Koroška 2011

Vabilo


Dragi geografi, učitelji in ostali.
Leto je na okli in spet je na pragu naše, učiteljsko druženje, na sedaj že šestem Taboru DUGS-a.
Seminar in Tabor DUGS organizira Društvo učiteljev geografije Slovenije, v razpis ga je dal tudi Zavod za šolstvo RS.

Vsi ste lepo vabljeni, da se nam pridružite na dvodnevnem druženju v petek in soboto, 21. 10. in 22. 10. 2011, pod goro Peco v CŠOD Peca.
Poleg predavanj, delavnic in druženja bomo v soboto organizirali tudi ekskurzijo po Koroški.
Program je objavljen na spletni strani DUGS-a (http://www.drustvo-dugs.si/index.htm).
Kotizacija bo okoli 20 EUR, odvisno od števila prijavljenih.
Večerjo in prenočišče z zajtrkom bo za prvih 20 prijavljenih, članov DUGS-a, krilo Društvo. Celoletna članarina je 10 EUR.
Študenti in nezaposleni geografi imajo 50 % popusta.
Prevoz bomo poskusili urediti iz LJ brezplačno za prijavljene. Na Koroškem pa bomo poskusili organizirati ekskurzijo z najetimi kombiji ali avtobusom; stroške bo krilo Društvo.
Za prijavo bo zadostovalo, da pošljete mail na igor.lipovse@zrs.si ali na mirsad.skorupan@guest.arnes.si, da se prijavljate na seminar oz. tabor.

Lepo vabljeni!

Organizacijski odbor

Program tabora

Program tradicionalnega Tabora DUGS-a, tokrat že šesti.

PETEK*
15.00–15.30 Zbiranje v CŠOD Peca v Mežici
15.30–16.15 Geografski pouk z manj muk – Igor Lipovšek
16.25–16.45 Območje Geoparka in geološke delavnice v njem – Mojca Bedjanič
16.45–17.30 Raziskovalne naloge za ustvarjalni pouk geografije – Tatjana Kikec
17.40–18.10 Geografski oris Koroške – Romana Košutnik
18.10–19.10 Večerja
19.10–20.40 Informacijska in digitalna podpora preučevanju alpskih in predalpskih pokrajin (digitalni model reliefa Pece) – Mirsad Skorupan
20.40–21.30 Občni zbor DUGS
21.30–23.00 Prosta diskusija o Koroški s predstavitvijo zamisli za zanimiv pouk

SOBOTA
7.30 Zajtrk
8.00–9.30 Vrednote prostora in trajnostni razvoj (Dolina smrti v okolici Žerjava) – Anton Polšak
9.30–16.00 Ekskurzija v Podjuno (Pliberk – Globasnica – Hema – Žitara vas – Železna Kapla) – prof. dr. Jurij Kunaver

 

Tabor DUGS – prispevki

Vsebine s TABORA-DUGS in SEMINARJA ZRSS

1. Igor Lipovšek, Geografski pouk z manj muk

2. Mojca Bedjanič, Geopark Peca

3. Tatjana Kikec, Raziskovalne naloge.Razpis srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2012

4. Mirsad Skorupan, Reliefni zemljevid

5. Anton Polšak, Mežiška dolina, Trajnostni razvoj, Orto-foto posnetek.

6. Jurij Kunaver, Ekskurzija v Podjuno.