Vipava 2018

Sodelujmo za sanjsko reko, jezero in obalo

 

 

 

 

Reka Vipava

 

 

 

 

 

Reko Vipavo so povezale šole:

OŠ Dornberk, Dornberk, mentor: Tatjana Pahor in Simon Gerbec,

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Renče, mentor: Anka Lipicer,

OŠ Miren, Miren, mentor: Tomaž Krivec

 

 

Koordinator projekta DUGS (Društvo učiteljev geografije Slovenije).

 

 

Vipavska dolina, 28.5.2018

 

 

 

Kazalo:

Uvod                                                                                                                      3

OŠ Dornberk                                                                                                         4

OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša                                                                            8

OŠ Miren                                                                                                             14


 

 1. Uvod

 

Sodelujmo za sanjsko reko, jezero in obalo.

 

V projektu so sodelovale šole, ki so se povezale ob vodotoku Vipave.

 1. OŠ Dornberk,
 2. OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
 3. OŠ Miren.

V projekt smo povabili tudi OŠ Sovodnje, ki leži ob Vipavi na italijanski strani pa se žal niso mogli vključiti v projekt.

 

Naša naloga je bila preučiti življenje ob Vipavi nekoč in danes in izpolniti učni list:

Dejavnosti na vodotoku nekoč in danes. Ureditev vodotokov kot tudi njihova namembnost so se s časom močno spremenili. O njihovi ureditvi in rabi v preteklosti nam vedo največ povedati krajani, zlasti starejši, ki živijo v njihovi bližini. (priloga: video – intervju, Dornberk)

Poleg raziskovanja vodotoka v preteklosti in sedanjosti smo izvedli postavitev tablice z oznako visokih voda v Dornberku. (priloga: video – tablica, Dornberk).

Že prej smo sodelovali pri postavitvi tablic v Renčah in Mirnu.

Vse dejavnosti, ki smo jih izvajali so bili namenjen ozaveščanju in dvigovanje zavesti o pomenu varovanja lokalnih virov pitne vode in vodnih ekosistemov ter prilagajanja rabe prostora dinamiki voda.

 

 

 

 

Izmenjava učiteljev Turčija-Slovenija

Društvo učiteljev geografije Slovenije

Izmenjava dobre prakse med učitelji geografije, člani Društva učiteljev geografije Slovenije in učiteljev geografije sorodnega društva iz Turčije, Coğrafya Eğitimi Derneği.

Na izmenjavi se bomo seznanili s šolskim sistemom obeh držav, izvedli bomo delavnice in predavanja na temo inovativnih učnih praks, pristopih za delo z nadarjenimi ter učenci s posebnimi potrebami. Za udeležence izmenjave bomo izvedli ekskurzije s primeri dobrih praks za delo z učenci na terenu.

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli v Sloveniji.

PROGRAM

  Coğrafya Eğitimi Derneği

Exchange of good practice among geography teachers, members of the Geography Teachers Society of Slovenia and geography teachers from a related society in Turkey, Coğrafya Eğitimi Derneği.

At the exchange we will get acquainted with the school system of both countries, we will conduct workshops and lectures on the topic of innovative learning practices, approaches to working with talented people and students with special needs. Excursions will be conducted for participants of the exchange, with examples of good practices for working with students on the field.

Activities to be carried out in Slovenia:

PROGRAM

Občni zbor 2018

Društvo učiteljev geografije Slovenije

Poljanska 28

1000 Ljubljana

http://www.drustvo-dugs.si

 

Spoštovani člani Društva učiteljev geografije Slovenije.

Ker je naše delovanje odvisno od nas vseh, bi Vas želeli  spodbuditi k še aktivnejšemu delovanju znotraj društva, zato vas vabimo, da z novimi predlogi in idejami obogatimo delovanje društva.

Spomnil bi vas na nekatere najpomembnejše dejavnosti v tem letu:

 • DUGS-ove VEČERNICE (vsak tretji četrtek ob 20.00)
 • Občni zbor DUGS (Filozofska fakulteta UL, petek, 30. 3. 2018, na Oddelku za geografijo ob 17.30)
 • Tradicionalna Kocenova sobota na Ponikvi, ki bo v soboto, aprila 2018
 • Tabor DUGS-a v Velenju, ki bo 19. in 20. 10. 2018;
 • Okrogla miza o domoljubju v učnih vsebinah (november 2018 v Ljubljani)…

 

Letos je volilno leto, ko bomo na Občnem zboru poročali o delu v letu 2017 in poskušali k aktivnejšemu delu vključiti še kakšnega člana/članico. Zato vas lepo prosimo, da se udeležite OBČNEGA ZBORA društva.

 

Dnevni red:

1) Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva

2) Poročilo o delu in poslovanju v letu 2017

3) Načrti za leto 2018

4) Izvolitev novih članov IO, tajnika, blagajnika, podpredsednika in predsednika IO DUGS

5) razno

Lep pozdrav Rožle Bratec Mrvar,

predsednik IO DUGS

 

 

 

Kocenova sobota 2018

                   

 

VABILO NA 8. »KOCENOVO SOBOTO«

V spomin na Blaža Kocena tudi letos pripravljamo vodeni pohod po Ponikvi in njeni okolici. Dobimo se v

soboto, 14. aprila 2018, ob 8.30. uri

pred Osnovno šolo Blaža Kocena na Ponikvi.

Po uvodnem pozdravu in predstavitvi poti bo sledil pohod po »Poti treh ponkovških mož«.

Krenili bomo proti cerkvi sv. Ožbalta in Slomškovi rojstni hiši. Pot bomo nadaljevali do železniške postaje in naprej do Spominske sobe Blaža Kocena na Hotunju.

Na povratku se bomo ustavili pri Mastenovih ribnikih, rojstni hiši Mihaela Zagajška, v kostanjevem drevoredu in se mimo Vile vrtnica in Šamčevega peskokopa vrnili proti izhodišču pri OŠ Blaža Kocena. Na poti se bo možno okrepiti tudi s toplo malico, za kar se pobira štartnina. Udeleženci brez malice štartnine ne plačajo.

Za udeležence s toplo malico je štartnina 4 € (za člane DUGS brezplačno).

Ob 13. uri bo v jedilnici OŠ dr. Jurij Kunaver predstavil knjigo »Pavel Kunaver-Sivi volk«.

Po predavanju ste vsi vabljeni na ogled še zadnjih cvetočih velikonočnic.

Lepo vabljeni vsi ljubitelji pohodništva in narave!

 

Predsednik TOD  Ponikva                                Predsednik DUGS                              Ravnateljica OŠ B. Kocena Ponikva

Zlatko Zevnik l. r.                                           Rožle Bratec Mrvar l. r.                   Andreja Ocvirk l. r.          

8. mednarodni bienale – PO FABIANIJEVIH POTEH 2017/18

   

 

 1. mednarodni bienale otroškega prostorskega oblikovanja

PO FABIANIJEVIH POTEH 2017/18

Učence, dijake in predšolske otroke vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja rešujejo likovne naloge s področja arhitekturnega oblikovanja:

 1. S fotografijo predstavijo zanimive stavbe, arhitekturne elemente in detajle. Fotografije naj bodo kvalitetno natisnjene na foto ali tršem papirju.
 2. Rešijo poljubno likovno nalogo za predstavitev zamišljenih objektov. Nastali likovni izdelki so lahko dvodimenzionalni (risbe, slike, grafike, fotografije) ali tridimenzionalni (makete, prostorske postavitve). Likovni izdelki naj bodo dostavljeni v originalni obliki. Fotografij likovnih izdelkov manjših dimenzij, ki jih je mogoče dostaviti v originalni obliki, ne bomo upoštevali. Fotografije izdelkov bomo upoštevali samo v primeru prostorskih postavitev velikih dimenzij (instalacije,…), ki jih ni mogoče prenašati. Likovna dela naj bodo dostavljena brez okvirjev ali paspartujev, zaščitena s trdo podlago. Izdelkov v tulcih ne sprejemamo.
 3. Izvedejo likovno nalogo »materiali in prostor«, kjer predstavijo različne materiale za gradnjo in opremo (tkanina, čipka, steklo, les, … ) prostora. Večje izdelke predstavite v obliki fotografije.

Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko sodeluje največ z 6 likovnimi deli (s posamezne šole). Velikost maket naj ne presega 40 x 40 x 40 cm. Priložite seznam sodelujočih.

Vsak poslan izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek avtorja, starost, razred,
  • naslov likovnega dela, likovna naloga, likovna tehnika,
  • ime in priimek mentorja,
  • naziv in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove,
  • elektronski naslov mentorja.

Odprtje razstave izbranih likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu oktobru 2018. Sodelujoči mentorji boste vabila prejeli preko elektronske pošte.

Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do 15. 6. 2018 na naslov:

Društvo likovnih pedagogov Primorja, Štanjel 24,  6222 Štanjel,  s pripisom Po Fabianijevih poteh.

Dodatne informacije dobite pri Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com) ali Tanji Samec (tanja203@gmail.com). Kataloge prejšnjih natečajev si lahko ogledate na http://www.os-komen.si v rubriki Dejavnosti in projekti/Po Fabianijevih poteh.

Štanjel, v decembru 2017

Ravnateljica OŠ Komen:

Nives Cek

Predsednik DLPP:

Vasja Nanut

V. d. ravnateljice OŠ Dutovlje:

Miranda Novak

 

VABILO