Uvod

Vabimo vas na 1. MEDNARODNO KONFERENCO  »Zaživimo z vodo«

Z mednarodno konferenco si želimo medsebojno izmenjati zanimive in poučne pristope pri poučevanju geografije in drugih predmetov, ko govorimo o vodi in odgovornemu ravnanju z vodnimi viri.

Učitelji ste vabljeni, da predstavite vaše izkušnje/primere poučevanja mladih o vodi. Veseli bomo vaših predstavitev različnih učnih strategij, novosti, terenskega dela, uporabe IKT in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo in svojo (učiteljevo) ustvarjalnost. Velikega pomena je tudi vaše spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju pri urejanju vodnega in obvodnega sveta v lokalni skupnosti oziroma šolskemu okolišu, kar vodi tudi k aktivnemu vključevanju mladih v lokalne skupnosti.

Glavne poudarke in usmeritve glede pomena vodnih virov, urejanja vodotokov bodo predstavili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženja učiteljev geografije.

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

OPISE JE TREBA ŠE DODELATI

Kozarec čiste vode, prosim! – o tem, kako je pomembna skrb za čiste vodne vire; posredno tudi za pridelavo hrane in kopanje (turizem)

Ko reka prestopi meje (bregove) – o tem, kako je pomembno poznavanje vodnatosti in toka reke, varovanja poplavnih območij, urejanje vodotokov

Ko si zmočim hlače ali terensko delo ob vodi – spoznavanje vodnih virov, ideje za urejanje vodotokov, brežin, …

Brez vode ni življenja – o pomenu vode za pridelavo hrane, živali in rastline …

Voda povezuje  – vodni krog, sodelovanje občin/držav ob istem vodotoku …

Voda mi da energijo – o tem, kje so hidroelektrarne (včasih mlini), pridobivanje električne energije in vplivi na okolje …

 

Ali pa tako:

Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili  v enem od naslednjih sklopov:

 • Učni sprehod ob vodi
 • Kako prepoznati vpliv vode (rastlinstva) na relief in obratno
 • Kako dokažemo, da se je voda na svoji poti onesnažila (so jo onesnažili)
 • Opazovanje in beleženje poplav
 • Metode urejanja vodotokov
 • Preučevanje izkoriščanja vode na nekem območju in posledice le tega
 • Pitna voda v šoli in upravljanje z njo
 • Vodni viri skozi čas (danes in v preteklosti)
 • Opazovanje rečnega reliefa (premikanje rečne struge)
 • trajnostna rabi voda,
 • pomen ohranjanja hidroloških naravnih vrednot.

 

 

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)