Društvo učiteljev geografije Slovenije
Poljanska 28
1000 Ljubljana
http://www.drustvo-dugs.si

PRISTOPNA IZJAVA

Podpisani pristopam k Društvu učiteljev geografije Slovenije.
Ime in priimek:
Poklic:
Stalno bivališče – naslov:
Zaposlitev (naslov ustanove):
Letnica rojstva:
Tel. …………………………………….  in e-naslov: …………………………………………………………………………….

Kraj in datum: ………………………………………………….           Podpis: ………………………………………………

Članstvo v Društvu je prostovoljno in se ne izključuje z članstvom v drugih društvih znotraj Zveze geografov Slovenije.

Vsi posredovani osebni podatki bodo uporabljeni izključno v društvene namene.

Prijavnico pošljite na zgornji naslov.
Članarina za leto 2017 znaša 10 EUR, za študente, upokojence in nezaposlene 5 EUR.

NALOGODAJALEC ste vi. Izpolnite vaše podatke.
Za namen plačila vpišite: PLAČ. ČLANARINE 2016
ŠT. RAČUNA: SI56 6100-0000-5746-045
REFERENCA: 2017 (če plačujete prek spleta poskusite 002017 ali kaj podobnega).

PREJEMNIK
NAZIV: DUGS
ULICA: Poljanska 28
KRAJ: 1000 Ljubljana